Apel umanitar 2019

Lecţiile Şcolii de Sabat
Aprilie - Iunie 2019

Lecţiile Şcolii de Sabat

Săptămână de rugăciune pentru tineret
22 februarie - 3 martie 2019

Săptămână de rugăciune pentru tineret

Seminar de familie
Marius Stroia

Seminar de familie

  • 15 iulie, 2019 — Educând ultima generație

    Lecția 3. Modelul original pentru educație

    „Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca s-o lucreze și s-o păzească.” (Geneza 2:15).

  • 04 iulie, 2019 — Educând ultima generație

    Lecția 2. Principiile educației

    „Teama de DOMNUL este începutul înțelepciunii; toți cei ce îm- plinesc poruncile Lui au o înțelegere bună; lauda Lui dăinuiește pentru totdeauna. ” (Psalmii 111:10, engl. KJV).