Solia sanatatii o binecuvîntare pentru biserică si lume

Despre Hristos este scris că El „străbătea toată Galileea, învățând pe norod in sinagogi, propovăduind

Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod.” (Matei 4:23). Conform acestui verset din Scripturi, lucrarea lui Hristos a fost împărţită în trei sfere principale de acţiune:

• Învăţarea

• Predicarea

• Vindecarea

Luca, medicul iubit care a acordat o atenţie deosebită chestiunilor legate de sănătate, a consemnat multe minuni în care Hristos a vindecat oameni. Fără îndoială că această lucrare de vindecare a deschis multe uşi pentru Hristos ca să predice evanghelia Împărăţiei.

„Mântuitorul a mers din casă în casă, vindecând pe cei bolnavi, mângâind pe cei ce plângeau, alinând pe cei îndureraţi, aducându- le vorbe de pace celor lipsiţi de mângâiere.” 1

Nu este nici o întâmplare în faptul că pe primul loc în lista de mai sus se află expresia „vindecând pe cei bolnavi”. De fapt, Hristos folosea lucrarea de vindecare ca pe o puternică pană despicătoare prin care să ajungă la suflete cu solia mântuirii veşnice. El a folosit mai mult timp în vindecarea bolilor fizice ale fiinţelor umane decât în predicare. Astfel, mulţi dintre cei care au beneficiat de puterea Lui vindecătoare şi-au deschis inimile pentru a primi preţioasa veste bună a mântuirii.

„Principiile reformei sanitare se găsesc în cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia sănătăţii trebuie să fie strâns legată de predicarea cuvântului. Este scopul lui Dumnezeu acela ca influenţa reparatoare a reformei sanitare să fie parte a ultimului mare efort de proclamare a soliei evangheliei.” 2

„Ca mijloc de a înfrânge prejudecata şi de a dobândi acces la minţile oamenilor, trebuie să se facă lucrare misionar-medicală, nu doar ici şi colo, ci în multe locuri unde adevărul nu a fost încă proclamat. Noi trebuie să lucrăm ca misionari medicali ai evangheliei, pentru a vindeca sufletele bolnave de păcat dându-le solia mântuirii. Această lucrare va doborî prejudecata ca nimic altceva.” 3

Lumina cu privire la principiile sănătăţii a fost dată credincioşilor în întreita solie îngerească în 1863. Cu 25 de ani înaintea soliei Hristos Neprihănirea noastră, Dumnezeu a dat instrucţiuni speciale cu privire la reforma sanitară. Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi urmat acea lumină, ar fi fost mult mai pregătit să înţeleagă solia care i-a fost adusă în 1888.

Lecturile săptămânii de rugăciune din anul acesta, se vor axa în mod special pe exemplul Domnului şi Mântuitorului nostrum Isus Hristos şi pe datoria noastră personală, a familiei noastre şi a membrilor bisericii de a urma lumina adusă poporului lui Dumnezeu în urmă cu atât de mulţi ani. Nu este nici o îndoială că, prin această solie, Dumnezeu doreşte să ne pregătească să înţelegem vasta influenţă a evangheliei veşnice prin care îngerul din Apocalipsa 18:1 va lumina întreg pământul cu slava Domnului.

Să urmăm luminii preţioase care ne-a fost dată cu mult timp în urmă!

Trimiteri:

1 Istoria faptelor apostolilor, pg. 364 engl.

2 Lucrarea misionar-medicală, pg. 259 engl.

3 Testimonies, vol. 9, pg. 211 engl.