Sabat, 8 decembre. AVANTAJUL DE A FI MARTURISITORI

Susan L. Lausevic

Se laudă biserica noastră cu numeroase programe radio, cu edituri mari, cu vorbitori cu un remarcabil talent motivaţional şi cu campanii publicitare scumpe pentru a ajunge la mase cu solia noastră unică? Nu, cu siguranţă că nu.

Urmărind organizaţii de pretutindeni făcând eforturi deosebite pentru a folosi cât mai multe dintre cele enumerate mai sus, ce avantaje ne mai rămân nouă? Vă place să aveţi un avantaj deosebit când abordaţi o problemă importantă? Mie cu siguranţă că da. Aţi căutat căi mai bune prin care să daţi mărturie oamenilor din jurul dumneavoastră? Caută ei creştinismul oglindit într-un mod mai practic? Ce metodă a folosit Isus? Am acţionat noi ca o biserică schiloadă, având braţul drept slăbit?

Care este atuul pe care-l putem folosi pentru a ajunge la cât mai multe suflete? Nu am întâlnit încă pe nimeni care să nu fie interesat de propria sănătate şi bunăstare. Oamenii caută pretutindeni în lume vindecare pentru bolile lor. Ajutându-i pe oameni să-şi redobândească sănătatea, câștigăm credibilitate pentru a-i învăţa alte adevăruri.

Scopul evanghelismului medical

Care este planul lui Dumnezeu în ceea ce priveşte sănătatea şi bunăstarea lor? „ Eu am venit ca oile să aibă viața, și s-o aibă din belșug.” (Ioan 10:10). „Cu cât venim mai în armonie cu planul original al lui Dumnezeu, cu atât mai favorabilă va fi starea noastră de a dobândi sănătate a corpului, minţii şi sufletului.” 1

Cancerul, infarctul şi bolile autoimune sunt printre ucigaşii principali din întreaga lume. Pretutindeni oamenii înfruntă boli noi pe care ştiinţa nu le poate trata fără cercetări şi tehnologii noi şi costisitoare. La acestea mai putem adăuga probleme de sănătate neaşteptate şi bolile cronice. Miliarde de dolari sunt cheltuiţi pe medicamente în încercarea disperată de a controla răspândirea bolii. Oamenii mor zilnic, şi sunt mulţi cei care mor fără speranţa unei vieţi mai bune. S-ar putea ca Dumnezeu să te cheme să-i ajuţi pe aceşti oameni să nu ajungă parte a unor date statistice zguduitoare. El vrea să-i aducă pe toţi la Sursa oricărei binecuvântări. „Când este bine efectuată, lucrarea de sănătate este o pană despicătoare, care deschide drumul altor adevăruri să pătrundă în inimă. Când solia îngerului al treilea este primită în plinătatea ei, reforma sanitară va primi locul potrivit în consiliile conferinţelor, în lucrarea bisericii, în cămin, la masă şi în orice rânduieli ale gospodăriei. Atunci, brațul drept va servi şi proteja corpul.” 2

Cum a lucrat Isus?

Când privim la lucrarea plină de succes a lui Hristos, descoperim că vindecarea a constituit o parte foarte importantă a lucrării Lui. „Seara, au adus la Isus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii” (Matei 8:16). În realitate, „în timpul lucrării Sale, Isus a devotat mai mult timp vindecării bolnavilor decât predicării.” 3 Ce importanţă acordăm noi lucrării misionar-medicale?

Ucenicii au urmat exemplul lui Isus

În Faptele Apostolilor capitolul 3 se află o relatare despre rezultatele la care ne putem aştepta când se face lucrare misionar-medicală. În această experiență are loc mai întâi vindecarea omului. Petru şi Ioan sunt agenţii pe care-i foloseşte Domnul. (Vezi Faptele Apostolilor 3:1-7).

Următoarele versete descoperă modul în care vindecarea a influențat sufletul omului, ceea ce l-a determinat să recunoască pe adevăratul Vindecător. „Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. (versetul 8).” Urmăriţi cât de bucuros este omul de vindecarea sa – sare de bucurie lăudându-L pe Dumnezeu. Pe măsură ce povestirea continuă, ea ne prezintă cât de eficient se răspândeşte reclama verbală directă. „Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta „Frumoasă” a Templului, ca să ceară de pomană, și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon.” (versetele 9-11).

Capitolul continuă (versetele 12-26), creionând o ocazie unică de a împărtăși cuvântul care nu existase până atunci, în timp ce misionarii medicali vorbesc despre problemele importante ale vieţii. În aceste versete Petru le predică pocăinţa şi nevoia de a-L accepta pe Isus ca Mântuitorul înviat.

Acest episod al vindecării a dat naştere unei ocazii noi, unice, de a mărturisi. Aceasta, ni se spune în Fapte cap.3, fiind urmarea faptului să omul vindecat se ţinea după Petru şi Ioan. Acest episod al vindecării a atras atenţia şi a dat naştere unui interes sporit.

Apoi, apostolul Petru a îndreptat privirea oamenilor spre adevărata Sursă a puterii de vindecare – Isus Hristos.

El nu a ţinut un discurs despre toate metodele naturale de vindecare, ci a folosit evenimentul ca o ocazie de a da mărturie. Acesta este momentul în care trebuie prezentat adevărul prezent. Apoi, după ce o persoană îl acceptă, ea este însănătoşită – trup, suflet şi spirit.

Pregătire în folosirea remediilor simple

De multe ori se vor deschide ocazii pentru evanghelizarea medicală, iar întrebarea este: „Ce vei fi capabil să spui altora?” Ce pregătire ar trebui inclusă în programa școlilor misionare? „Domnul, în marea Sa bunătate şi dragoste neîntrecută, a stăruit şi încă stăruie ca instrumentele Sale omeneşti să înţeleagă faptul că misionarii nu au o pregătire completă în educaţia lor decât dacă deţin cunoştinţe despre modul de a trata boala şi suferinţa.

Dacă aceasta ar fi fost considerată o ramură importantă a educaţiei în domeniul lucrării misionare, mulţi dintre cei care şi-au pierdut viaţa ar mai fi trăit. Dacă ar fi înţeles cum să trateze bolile corpului, şi cum să judece pornind de la cauză la efect, ei ar fi putut, prin cunoaşterea înţeleaptă a corpului uman şi a tratamentelor pentru maladiile sale, să pătrundă la multe minţi întunecate de care altfel nu s-ar fi putut apropia.” 4

O temeinică cunoştinţă practică cu privire la sănătate poate fi unul dintre instrumentele cele mai eficiente pe care un lucrător le poate avea pentru a ajunge la suflete. Acesta este evident un avantaj care merită reţinut în lucrarea misionară, mai ales în ţările foarte dezvoltate. În cadrul proiectului de evanghelizare Geneva 2010, primul lucru aflat pe agendă a fost o conferinţă despre sănătate. Deşi nu am efectuat tratamente de vindecare propriu-zise, au fost făcute prezentări utile cu privire la sănătate de către persoane calificate în domeniul sănătății. Aproximativ 50% dintre persoanele care au venit mai târziu la seminarul de profeţie, au fost dintre cei care au participat mai întâi la conferinţa de sănătate. Este o dovada despre modul în care pana despicătoare a fost utilizată cu succes şi a adus un avantaj propovăduirii evangheliei.

A ajunge la suflete prin abordarea problemelor fizice

Oamenii vor căuta ajutor pentru maladiile lor fizice mult mai des decât pentru sănătatea lor spirituală Sunt rare situaţiile în care cineva să-şi dea seama de nevoile sufletului său lovit de păcat. Când îi ajutăm pe oameni cu problemele urgente de sănătate, persoana deschide de obicei calea pentru continuarea procesului de vindecare în suflet şi spirit. A fost dobândită încrederea. Emoţiile sunt strâns legate de starea noastră de sănătate. Un număr surprinzător de mare suferă de depresie şi stres. Acesta este punctul în care o îndrumare spirituală blândă devine esenţială pentru refacerea lor.

Solul Domnului scrie: „Cei care cunosc adevărul nu ar trebui doar să practice reforma sanitară, ci ei ar trebui şi să-i înveţe cu sârguinţă pe alţii; căci acesta va fi un mijloc prin care adevărul va putea fi supus atenţiei necredincioşilor. Ei vor gândi că dacă avem idei atât de sănătoase în ce priveşte sănătatea şi cumpătarea, trebuie să existe ceva în convingerile noastre religioase care să merite a fi cercetat. Dacă apostaziem, în ce priveşte reforma sanitară, vom pierde mult din influenţa pe care am putea să o avem asupra lumii.”

Să ne întrebăm: „Lumea din afară ştie măcar că existăm?” De ce? Predicăm într-adevăr întreita solie îngerească în deplinătatea ei? Se practică şi se predică solia sănătăţii?

Stabilirea unei relaţii de încredere

În activitățile dumneavoastră de zi cu zi s-ar putea să veniţi în contact cu cineva bolnav de guturai, durere de burtă sau cu vreo leziune minoră; în aceasta veţi descoperi o pană despicătoare pentru pătrunderea evangheliei. Nu există nici o persoană care să nu aibă vreo problemă de sănătate. Să vă prezint câteva experienţe. O tânără a venit la mine cu probleme ale pielii (acnee, eczemă), şi, după ce a urmat o detoxifiere şi a făcut câteva schimbări în dietă, problema ei a dispărut cu totul. Câteva luni mai târziu a venit să mă viziteze la clinica mea, nu ca să discute probleme de sănătate, ci mai degrabă să-mi ceară sfatul în alte probleme personale importante din viaţa ei. Încrederea pe care o avea în mine fusese câştigată prin solia sănătăţii.

Altă dată, o doamnă de vârstă mijlocie a venit la mine având ca ultimă opţiune îndepărtarea colonului şi folosirea unui sac de colostomie, în tot restul vieţii. I-am cerut să mă viziteze săptămânal, timp de câteva luni, pentru a învăţa despre schimbările în dietă pe care trebuia să le facă, despre curăţirea colonului şi mişcarea fizică. Treptat a devenit o femeie nouă şi am devenit prietene bune. A devenit vegetariană şi m-a invitat de multe ori acasă la ea, făcând ca familia şi prietenii ei să ştie despre noul ei mod de a trăi. În cele din urmă ne-a invitat pe soţul meu (pastor) şi pe mine la cină pentru a ne întâlni cu ea şi soţul ei (un respectat şi bogat om de afaceri din zonă). Nu, ea nu a mai făcut acea operaţie şi astăzi este mai sănătoasă ca oricând. Ea a fost asemenea ologului din Faptele Apostolilor în lucrarea pe care a făcut-o spunând bucuroasă familiei şi prietenilor despre vindecarea şi noul ei mod de viaţă.

Cea mai bună reclamă – reclama verbală directă

Când folosiţi remediile naturale simple ale lui Dumnezeu, oamenii sunt vindecaţi şi alţii aud despre aceasta. Care este logica aflată în spatele acestei pane despicătoare? „Când este bine realizată, lucrarea sanitară este o pană despicătoare, deschizând drum pentru ca alte adevăruri să pătrundă în inimă.”6

Lucrarea misionar- medicală este o lucrare deschizătoare de drum pentru evanghelie.” 7 Este uşa pe care să pătrundă adevărul pentru acest timp.

Există multe persoane în lume care practică arta vindecării prin mijloace naturale. Şi ei o folosesc ca o pană despicătoare, dar pentru învăţături false. Se găsesc foarte des în domeniul vindecărilor prin tratamente naturale persoane care aprofundează solia sănătăţii şi sunt înşelate de ideologiile mistice ale filozofiei New Age, de religiile orientale şi direct de spiritism.

Mulţi musulmani, budişti, hinduşi adepţi New Age şi vindecători spiritişti (trăgându-se cu toţii din religiile şi filozofiile ne-creştine) sunt vegani 100% (n.tr. nu folosesc nici un fel de produs animal). Ei îi învaţă pe oameni să trăiască în conformitate cu anumite legi fizice şi aceasta trezeşte interesul, dar aceste învăţături sunt o pană deschizătoare pentru pătrunderea unui spirit care este cu totul opus evangheliei lui Hristos. Pierdem multe personae interesate chiar şi numai în această direcţie. Misionarul medical nu trebui doar să studieze în ce priveşte sănătatea şi modalităţi de vindecare, ci trebuie de asemenea să studieze şi să cunoască adevărul lui Dumnezeu şi solia pentru acest timp. Scopul nostru nu este acela de a face păcătoşi sănătoşi. Chiar şi în unele biserici binecunoscute în lumea vestică, solia sănătăţii devine tot mai acceptată pe măsură ce solia binecunoscută a „sănătăţii, bogăţiei şi prosperităţii” este promovată de predicatori carismatici aducând sume mari în biserici.

Cuvântul mărturiei lor

Pe când lucram la „Raw and Living Foods Institute” (Institutul pentru hrană vie ) în Atlanta, Georgia, S.U.A., ca terapeut al colonului, m-a impresionat modul în care era conceput programul lor de 10 zile. Şefa (care se vindecase singură de cancer) mi-a explicat că citise în Biblie despre modul în care Daniel şi tovarăşii lui au fost puşi la încercare printr-o dietă sănătoasă timp de 10 zile. Aşa că ea îi punea pe toţi să-I transmită mărturia personală după 10 zile de detoxifiere cu hrană crudă, vie şi cu sucuri. A fost uimitor să auzi oameni din toate categoriile sociale dând mărturii pozitive şi pline de entuziasm cu privire la vindecarea lor. Ei erau încurajaţi să-şi invite prietenii să vină, să audă şi să guste din felurile lor de mâncare. Aşezământul era întotdeauna aglomerat şi mulţi se înscriau în avans. Cea mai bună reclamă a lor erau mărturiile oamenilor.

Fraţi şi surori, şi noi putem lucra aşa. Există mii de persoane care abia aşteaptă ca această lucrare să fie făcută. Mărturia verbală directă este încă cea mai bună formă de reclamă. Când vom profita de avantajele ce decurg din a da solia evangheliei împreună cu cea a sănătăţii oamenilor nerăbdători şi însetaţi? „Uşi care au stat închise în faţa celui care nu face altceva decât să predice evanghelia, se vor deschide în faţa misionarului medical înţelept. Dumnezeu ajunge la inimi prin alinarea suferinţelor fizice.” 8

„Văd în înţelepciunea lui Dumnezeu că lucrarea misionar-medicală trebuie să devină o mare pană despicătoare, prin care să se ajungă la sufletul bolnav.” 9

„Lucrarea misionar-medicală este lucrarea care deschide drumul pentru evanghelie, uşa prin care adevărul prezent trebuie să-şi găsească intrarea în multe case... O manifestare a principiilor reformei sanitare va avea mult succes în a îndepărta prejudecata care există împotriva lucrării de răspândire a evangheliei. Marele Medic, autorul lucrării misionar-medicale, îi va binecuvânta pe toţi cei care vor căuta astfel să răspândească adevărul prezent.” 10

„Faceţi lucrare misionar-medicală. Astfel veţi găsi intrare la inimile oamenilor. Se va deschide calea pentru o proclamare mai hotărâtă a adevărului. Veţi descoperi că alinând suferinţele lor fizice, veţi avea ocazia şi să lucraţi pentru nevoile lor spirituale...

Adevărata interpretare a evangheliei este reprezentată de unirea unei lucrări asemenea celei a lui Hristos pentru corp cu cea pentru suflet.” 11

„Când solia îngerului al treilea este primită în deplinătatea ei, reforma sanitară va primi locul cuvenit în consiliile conferinţelor, în lucrarea din biserică, în cămine, la masă şi în toate activităţile gospodăriei. Atunci, braţul drept va servi şi proteja corpul.” 12

Este adevărul despre sănătate progresiv?

Este important să progresăm în viaţa spirituală? Răspunsul este evident. Este sănătatea noastră la fel de importantă ca sufletul nostru? „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.” (3 Ioan 2).

În domeniul sănătăţii, mult mai multe adevăruri s-au deschis înţelegerii noastre decât în urmă cu 100 de ani. Astăzi există multe organizaţii în societatea vestică care susțin lupta împotriva bolii prin schimbări în dietă şi stil de viaţă. Programe simple de detoxifiere pe bază de hrană crudă devin foarte populare pe măsură ce mărturiile despre succesul lor se răspândesc. Mulţi din lume sunt cu mult înaintea noastră în implementarea soliei sănătăţii, deși suntem cei care o cunoaştem de peste 100 de ani. Ştiaţi că în 2009 erau aproximativ 407.200.000 vegani în lume? Mulţi din pacienții mei cheltuiesc sume mari de bani pentru a merge în sanatorii şi centre de sănătate pentru curăţirea şi detoxifierea organismului şi învingerea bolilor. Aceste programe folosesc metode foarte simple, asemănătoare cu cele care se găsesc în Spiritul Profetic.

„Reforma în dietă ar trebui să fie progresivă. Pe măsură ce bolile din lumea animală se înmulţesc, folosirea laptelui şi ouălor va deveni tot mai nesigură. Ar trebui să se depună efort ca ele să fie înlocuite cu alte produse care sunt sănătoase şi ieftine. Pretutindeni poporul ar trebui învăţat să gătească, pe cât posibil, fără lapte şi ouă, şi totuşi mâncarea lor să fie sănătoasă şi gustoasă.” 13 Aceasta a fost scrisă cu 106 ani în urmă. Progresezi în ce priveşte cunoştinţa şi practica ta referitoare la sănătate?

„În toate părţile lumii se vor lua măsuri pentru a înlocui laptele şi ouăle. Iar Domnul ne va face de cunoscut când va veni momentul de a renunţa la aceste produse. El dorește ca toţi să simtă că au un Tată ceresc plin de har care îi va educa în toate lucrurile. Dumnezeu va da poporului Său, de pretutindeni din lume, capacităţi şi iscusinţă în pregătirea hranei, învăţându-i cum să folosească produsele pământului pentru întreţinerea vieţii.” 14

„Domnul va aduce pe poporul Său în situaţia în care să nu atingă sau să guste din carnea animalelor. Aşa că aceste lucruri să nu fie prescrise de vreun medic care are o cunoştinţă a adevărului pentru acest timp. Nu există nici un fel de siguranţă în consumul cărnii animalelor moarte, în curând şi laptele va fi exclus din dieta poporului lui

Dumnezeu păzitor al poruncilor. Curând nu va mai fi deloc sigură folosirea niciunui produs de origine animală. Cei care-l cred pe Dumnezeu pe cuvânt şi ascultă de poruncile Sale cu toată inima, vor fi binecuvântaţi.” 15 Acest fragment a fost scris în 1898. Adică acum aproximativ 114 ani. Nu credeţi că Dumnezeu ne avertizează cam de mult prin profetă exact cu privire la alimentele pe care cercetările ştiinţifice de astăzi le prezintă a fi cu totul vătămătoare pentru sănătate?

Cercetările actuale descoperă că...

Afirmațiile unor cercetători despre laptele de vacă: „Laptele de vacă care provine de la animale bolnave, conţine o gamă largă de substanţe periculoase, producătoare de boli care au, prin cumulare, un efect negativ asupra tuturor celor care-l consumă.

„Toate sortimentele de lapte de vacă (obişnuit sau organic) conţin 59 de hormoni activi, zeci de alergeni, grăsimi şi colesterol.

„Cea mai mare parte din laptele de vacă conţine cantităţi măsurabile de ierbicide, pesticide, dioxine (până la de peste 222 de ori valorile normale), până la 52 antibiotice puternice, sânge, puroi, bacterii şi viruşi. (În laptele de vacă se pot găsi urmele oricăror alimente ingerate de vacă...).” 16

Iată încă un citat: „Să căutăm mai întâi în literatura științifică pe acest subiect. Din 1988 până în 1993 au fost peste 2.700 de articole referitoare la lapte înregistrate în arhivele „medicale”. 1.500 dintre acestea aveau laptele ca subiect principal. Nu se poate spune că lipseşte material științific pe acest subiect. Am parcurs peste 500 dintre cele 1.500 de articole, dând deoparte articolele care se refereau strict la animale, cercetări ezoterice (n.tr. care poate fi înțeles numai de cei inițiați) şi studiile neconcludente.

„Cum aş rezuma articolele? Ele au fost la limita înfricoşătorului. Mai întâi, nici unul dintre autori nu a vorbit despre laptele de vacă ca despre o hrană excelentă, fără efecte secundare, ‚alimentul perfect’ aşa cum fuseserăm induşi în eroare de către industria respectivă. Rapoartele publicate păreau să se axeze pe colici intestinali, iritaţii intestinale, hemoragii intestinale, anemie, reacţii alergice la bebeluşi şi copii, dar şi pe infecţii precum salmonela. O ameninţare mai serioasă o reprezintă teama de infecţiile virale cu virusul leucemiei bovine sau cu un virus asemănător cu SIDA, precum şi preocuparea pentru diabetul infantil. S-a vorbit și de contaminarea laptelui cu sânge și celule albe (de puroi), cât și cu numeroase chimicale și insecticide. Problemele menționate în cazul copiilor erau: alergia, infecții la ureche și infecții ale amigdalelor, enurezis nocturn, astmă, sângerare intestinală, colici și diabet infantil. La adulţi, problemele par a se concentra mai mult pe bolile de inimă şi artrită, alergii, sinuzite şi problemele mai serioase reprezentate de leucemie, limfom şi cancer.” 17

Dar ouăle? Iată doar un exemplu cu privire la ouă preluat de la ABC News, din 18 august 2010. Subtitlul spune: „Aproximativ 380 milioane de ouă retrase fuseseră trimise la magazine chiar în urmă cu 2 zile.” Articolul afirma că unul dintre cei mai mari producători de ouă din SUA a anunţat retragerea voluntară a 228 milioane de ouă după ce ele cu fost corelate, la nivel naţional, cu cazuri de intoxicare cu salmonela. 18 Având în vedere toate aceste informaţii apărute ca ştiri principale, ne dăm seama că fiecare dintre noi suntem cumva puşi în faţa unor decizii legate de sănătate. Întrebarea este: „Progresăm în călătoria noastră spre sănătate? Avem vreun folos din faptul că nu progresăm?”

Ce fel de oameni vrea Dumnezeu să fim? „Dacă izraeliții ar fi ascultat de instrucţiunile primite şi ar fi profitat de avantajele ce decurgeau din aceasta, ei ar fi reprezentat pentru lume un exemplu de sănătate şi prosperitate. Dacă ar fi trăit, ca popor, după planul lui Dumnezeu, ei ar fi fost feriţi de bolile care afectau alte naţiuni. Mai presus de orice alt popor, ei ar fi posedat tărie fizică şi vigoare a intelectului. Ei ar fi fost cea mai măreaţă naţiune a lumii.” 19

În concluzie

Eu ştiu că vreau să fiu mântuită şi ştiu că şi tu vrei acest lucru. Este nevoia elementară a fiecărei inimi. Scopul nostru în a-L mărturisi pe sus unei lumi muribunde este acela de a salva oameni. Noi împlinim voia lui Dumnezeu pentru această lume făcând lucrare misionar-medicală. „Ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta!” (Psalmii 67:2).

„Lucrarea misionar-medicală este mâna dreaptă a evangheliei. Ea este necesară înaintării cauzei lui Dumnezeu. În timp ce prin ea bărbaţii şi femeile sunt conduşi să vadă importanţa obiceiurilor corecte de vieţuire, se va face cunoscută puterea mântuitoare a adevărului.” 20

Dacă vom lua în serios această lucrare, ce vom avea în fiecare oraş şi în fiecare ţară unde se desfăşoară lucrarea lui Dumnezeu? „În fiecare oraş în care avem o biserică, este nevoie de un loc în care să poată fi efectuate tratamente.” 21

Există nenumărate domenii în terapia naturală şi în lucrarea de sănătate pentru care să ne pregătim. Câţiva din biserica voastră ar putea învăţa cu uşurinţă, ar putea obţine licenţa şi să deschidă o mică clinică. Eu am făcut acest lucru şi s-a dovedit o cale atât de bună în a lua contact cu alţi oameni. Am pacienți din toate clasele sociale, unii bogaţi şi celebrii, alţii care călătoresc din ţară în ţară, şi mulţi săraci şi bolnavi. Le-am împărtășit din inimă cunoştinţele mele şi, făcând aceasta, am primit multe binecuvântări de la ei. Vindecarea altora nu este o cale cu sens unic. Vei dobândi mai multă cunoştinţă şi, de asemenea, vei fi vindecat în multe feluri.

Ce ar trebui să facem pe măsură ce ne apropiem de finalul istoriei acestui pământ? „Pe măsură ce ne apropiem de timpul sfârșitului, ar trebui să ne ridicăm tot mai sus în ce priveşte problema reformei sanitare şi a cumpătării creştine, prezentând-o într-o manieră şi mai pozitivă şi mai hotărâtă. Continuu trebuie să ne străduim să educăm poporul, nu doar prin cuvinte, ci prin fapte. Învăţătura împreună cu faptele au influenţă grăitoare.” 22

În timpul acestei săptămâni de rugăciune, vă rugăm să cereţi stăruitor Tatălui nostru ceresc să influenţeze poporul Său cu privire la necesitatea lucrării de sănătate. Cei dintre dumneavoastră care simţiţi povara de a vă pregăti în vreun domeniu al sănătăţii, cum ar fi medicina, terapiile naturiste, asistenţa medicală, masajul terapeutic, hidroterapia colonului, fitoterapia, sau simţiţi îndemnul să deschideţi refugii de sănătate, clinici de terapie naturală, restaurante vegetariene, cursuri de gătit, aţi face bine să lucraţi în armonie cu povara pe care o simțiți. De asemenea, este nevoie să ne rugăm ca tot mai mulţi dintre cei implicaţi în sănătate să înveţe să prezinte solia sănătăţii aşa încât să putem pregăti poporul, nu doar să aibă o viaţă mai sănătoasă în această lume, ci şi pentru viaţa de dincolo. Vă cerem de asemenea să vă rugați pentru predicatori ca aceștia să simtă necesitatea de a coopera cu persoanele calificate în domeniul sănătății și să includă solia sănătății in fiecare campanie de evanghelizare. Să folosim, deci, acest atuu în ce privește lucrarea misionară astfel încât brațul drept să fie folosit ca să deschidă calea pentru adevărurile mai mărețe ale soliei îngerului al treilea.

Trimiteri:

1 Căminul advent, pg. 135 engl.

2 Mărturii, vol. 6, pg. 327 engl. [Sublinieri adăugate].

3 Divina vindecare, pg. 19 engl.

4 Sfaturi pentru sănătate, pg. 536. engl.

5 Evanghelizarea, pg. 514 engl. [Sublinieri adăugate].

6 Mărturii, vol. 6, pg. 327 engl.

7 Divina vindecare, pg. 144 engl.

8 Evanghelizarea, pg. 513 engl.

9 Sfaturi pentru sănătate, pg. 535 engl.

10 Idem., pg. 497 engl.

11 Evanghelism, pg. 514 engl.

12 Mărturii, vol. 6, pg. 327 engl.

13 Divina vindecare, pg. 320, 321 engl. [Sublinieri adăugate].

14 Dietă şi hrană, pg. 359 engl. [Scrisă în 1901].

15 Idem., pg. 411 engl. [Sublinieri adăugate].

16 Dave Rietz, „Dangers of Milk and Dairy Products—the Facts”, Iulie 2002.

17 Robert M. Kradjian M.D., The Milk Letter: A Message to My Patients, (http://www.afpafitness.com/articles/articles-and-newletters/researcharticles-index/nutrition-wellness/the-milk-letter-a-message-to-mypatients/).

18 http://www.abcnews.go.com/Business/egg-recall-expands-expert- salmonella-outbreak-worst-20/ story?id=11434997.

19 Divina vindecare, pg. 283 engl. (1905) [Sublinieri adăugate].

20 Mărturii, vol. 7, pg. 59 engl.

21 Idem., vol. 6, pg. 113 engl.

22 Idem., pg. 112 engl.