22 februarie, 2013

Proiect misionar pentru Londra

Application Form  /   London Project 2013  /  LP Flyer
__________________________________________________

Proiectul Londra 2013!

Se caută voluntari, pentru perioada 16 iunie - 11 august 2013!!!

Avem nevoie de 40 de voluntari care vor dedica 8 săptămîni pentru o lucrare serioasă de colportaj în Londra, Marea Britanie. Adresați-vă acum pentru a vă primi pachetul informațional și a vă rezerva un loc astăzi. E necesar să vă puteți achita călătoria dus-întors în Londra și să vorbiți limba engleză.

De asemenea. este nevoie și de alți voluntari  pentru a ajuta în realizarea acestui proiect - bucătari, lucrători biblici și alt personal. Vorbirea limbii engleze este obligatorie doar pentru voluntarii principali și lucrătorii biblici.

Pentru a primi pachetul informațional, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail sau să ne contactați la numarul indicat mai jos.

Datorită pregătirilor necesare pentru un asemenea proiect, limita pentru cereri este nu mai tîrziu de Vineri, 29 martie 2013. Totuși, noi vă încurajăm să depuneți cererile cît mai curînd posibil, pentru ca să putem aranja totul în cel mai bun mod.

Peter D Lausevich
plausevic@sdarm.org
+540 362 1800

Acest proiect e realizat de către Departamentul Misionar al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă.
Fapte 16:9 „Treci ... şi ajută-ne!”"

Descrierea desfășurată a proiectului

Necesități

Viitorul, cu toate variabilele sale, ne oferă cea mai minunată posibilatate - de a-L vedea pe Isus față în față. A-L vedea pe Acela, care a făcut posibilă salvarea, care a suferit o agonie imensă pentru un păcătos ca mine; ar fi o experiență atât de minunată. Sunt sigur că întreaga veșnicie nu vom uita impactul acelui moment când îl vom vedea pe Isus pentru prima dată.

Dintre toate făgăduințele menționate în Biblie, venirea personală, vizibilă a lui Hristos ocupă cel mai prețios loc în inima unui creștin. Isus a spus, "Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi." Ioan 14:3. Așteptați voi acea zi?

CU părere de rău, acea zi a fost cu mult amânată. Ce așteaptă Isus? El dat o anumită profeție cu privire la venirea Sa. "Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul." Matei 24:14. Dumnezeu așteaptă ca mesajul Evangheliei să pătrundă în toată lumea așa încît fiecare persoană de pe această planetă să aibă șansa de a lua o decizie înțeleaptă cu privire la destinul lor veșnic.

Auzim deseori despre cronometrul lui Dumnezeu și că Isus va veni, fie că suntem noi gata sau nu. Poate că într-o oarecare măsură, acest lucru e adevărat, totuși, este un pasaj în Scriptură care ne dă de înțeles că această venire depinde, de fapt, de noi.  Noi trebuie nu doar să "așteptăm", ci și să "grăbim venirea zilei lui Dumnezeu". 2 Petru 3:12. "Este privilegiul fiecărui creştin nu numai de a aştepta, ci şi de a grăbi venirea Domnului Isus Hristos." Parabolele Domnului Hristos, p.69.

Ce fel de implicare trebuie să aibă fiecare membru pentru ca această grăbire să se realizeze într-adevăr? "Lucrarea lui Dumnezeu de pe acest pământ nu poate fi terminată până când bărbaţii şi femeile din rândul membrilor bisericii noastre nu se adună la lucru şi nu-şi unesc eforturile lor cu ale pastorilor şi ale slujbaşilor comunităţilor." Marturii pentru comunitate, vol.9, p.116. Auzim deseori că lucrarea pe pămînt va fi dusă la bun sfîrșit de lucrători sau de membrii de rînd. Dar realitatea e că "toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis." Ioan 17:21. Toți trebuie să fie găsiți lucrînd împreună pentru ca eforturile misionare să fie încununate de succes.

Ce înseamnă un grup de oameni care are nevoie să fie pregătit pentru a juca un rol activ în ieșirile misionare? "Cu o asemenea armată de lucrători, care ar putea fi formată din tinerii noştri, pregătiţi cum se cuvine, cât de curând ar putea fi dusă întregii lumi solia despre un Mântuitor răstignit, înviat şi care va reveni în curând! Cât de curând ar putea veni sfârşitul — sfârşitul suferinţei, al durerilor şi păcatului!" Educație, p.271.

Cînd te gîndești la mașinăriile militare moderne cu toate tehnologiile lor avansate destinate pentru a fi în avantaj față de oponenți din alte țări, tinerii sunt încontinuu atrași să se alăture uneia sau altor ramuri ale forțelor armate. Ofițerii de recrutare cutreieră constant campusurile liceelor și universităților pentru a atrage cele mai strălucite minți ale tinerilor. Unele dintre aceste minți strălucite nu par să se bazeze prea mult pe înfățișarea exterioară, dar cînd aceștia realizează că este nevoie de ei, energii și abilități înainte necunoscute apar în ei. Vă puteți imagina niște adolescenți zburînd cu cel mai scump echipament din lume? Bineînțeles că înaintea de a li se da această responsabilitate, ei sunt mai întîi disciplinați și antrenați pentru asemenea responsabilități serioase.

Din acest motiv avem nevoie de voi în acest proiect special care stă în față, pentru a dezlănțui energiile ascunse care vi le-a dăruit Dumnezeu. "Când voinţa omului cooperează cu voinţa lui Dumnezeu, ea devine atunci atotputernică. Tot ceea ce — la porunca Sa — trebuie făcut, poate fi adus la îndeplinire în şi prin puterea Sa. Toate cerinţele lui Dumnezeu sunt tot atâtea împuterniciri din partea Sa." Parabolele Domnului Hristos, p.333.

Londra, Anglia, Regatul Unit

Cu 3 ani în urmă, proiectul nostru special de evanghelizare s-a petrecut în Geneva, Elveția - unul dintre locurile de naștere a Reformei Protestante. Suntem atît de recunoscători că aproape 30 de tineri s-au ridicat, au răspuns provocării și și-au unit eforturile pentru a ajunge la acest oraș demult uitat. Am distribuit circa 100.000 de invitații la o adunare de sănătate și mai tîrziu, la un seminar de profeții. Am avut tineri din Australia, Croația, Spania, Franța, Germania și Statele Unite, lucrînd din greu pentru a realiza acest proiect. În rugăciune solemnă, după ce invitațiile au fost împărțite, ne-a rămas doar să așteptăm și să vedem care vor fi rezultatele. Cît de minunat faptul că în prima seară a adunării de sănătate am avut în jur de 45 de vizitatori, doritori de a auzi mesajul despre sănătate și un mod de viață sănătos. Unii tineri care au participat au fost atît de încîntați de programul de instruire, încît i-au încurajat pe frații din cîmpul lor să organizeze o școală misionară, care activează acum în Osijek, Croația.

Cu așa rezultate încîntătoare pe care le-am văzut acolo, am decis să răspundem unei alte șanse provocatoare în această vară. Pentru că sperăm la un succes și mai mare, am decis să adăugăm însăși activități de colportaj la program. Nu avem în vedere doar a oferi literatură, ci chiar a întîlni oameni cu scopul de vinde unele cărți de o valoare eternă, ajungînd astfel să cunoaștem oamenii și să le oferim invitații personale la adunări, iar lucrătorii biblici să preia lucrul mai departe.

În calitate de popor care se pregătește pentru cea de-a doua venire a lui Isus, suntem datori a exprima recunoștință insulei coastei nord-vestice a Europei. Înainte ca Reforma Protestantă să fie începută de Luther în Germania, John Wycliffe a fost responsabil pentru oferirea unei licăriri a Bibliei în limba poporului de rînd. Din acest motiv, el e numit „luceafărul Reformei”, .. nu numai pentru Anglia, ci şi pentru toată creştinătatea. Marele protest împotriva Romei, pe care i s-a îngăduit să-l rostească, niciodată nu mai putea fi adus la tăcere. Protestul a deschis lupta care urma să aibă ca urmare emanciparea oamenilor, a bisericilor şi a popoarelor. Tragedia veacurilor, p.80.

În timp ce Luther a introdus subiectul îndreptățirii prin credință și a dat putere de a elibera sufletul de păgînism, frații Wesley din Anglia eu fost cei care au primit lumina treptată a adevărului prezent despre sfințire. Mesajul protestant a primit o nouă putere prin lucrarea lor. „În anul 1804, a fost organizată Societatea Biblică pentru Britania şi Străinătate. ... Când a fost organizată Societatea Britanică, Biblia fusese tipărită şi răspândită în 50 de limbi. De atunci a fost tradusă în mai multe sute de limbi şi dialecte.” Tragedia Veacurilor, p.287. De pe țărmul Angliei, mesajul adevărului prin Scripturi a luminat în întreaga lume. Și nu doar atît, după cum puterea seculară a Regatului Unit căuta să conducă lumea, bărbați și femei credincioase din țara lor și-au urmat drumul pentru a duce mesajul salvării unei lumi întunecate - uneori chiar înaintea lor, ca îm cazul lui Moffat sau Livingstone.

Spiritul Profetic explică nevoia Londrei: „O mare lucrare este de făcut în Anglia. Lumina iradiind de la Londra ar trebui să strălucească în raze clare şi distincte în regiunile mai îndepărtate. Dumnezeu a lucrat şi la inimile celor din Anglia, dar această lume de limbă engleză a fost teribil neglijată. ... Londra aproape că nici nu a fost atinsă. Inima mea este adânc mişcată atunci când situaţia din acel mare oraş îmi este prezentată.” Marturii pentru comunitate, vol.6, p.25.

În ciuda marei influențe pe care o are acest oraș pe scena lumii, atît în religie, cît și în puterea seculară (Londra a fost cel mai mare oraș din lume pentru marea parte a sec.19 și începutul sec.20 - în 1939 își pierde statutul care e preluat de New York), niciodată nu a fost întreprinsă o încercare serioasă de a stabili mesajul Reformei în acel loc. Astăzi nu avem decît cîțiva membri în acest oraș și, prin harul lui Dumnezeu, un grup a fost organizat oficial pentru prima dată în 2012. Anume din acest motiv am ales acest oraș pentru Proiectul de Evanghelizare 2013.

Iată de ce avem într-adevăr mare nevoie de ajutorul vostru. Sunteți gata să contribuiți și să faceți față provocării de a duce vestea unui Salvator care trăiește unui popor care a avut influență în trecut după cum are și azi? În prezent, acest oraș e atît de multicultural, încît influența prezenței puternice a unei biserici acolo va ajunge la toate națiunile de pe glob.

Necesități

Sunt cîteva lucruri de care avem nevoie pentru a lucra în locul unde Dumnezeu are ceva de binecuvîntat.

Personalul:

1) Colportaj: Avem nevoie de 40 de tineri care vor dedica 8 săptămîni din lunile lor de vară activității zilnice de colportaj. Ca încurajare, veți primi 50% din fondurile pe care le cîștigați pentru programele misionare viitoare, pentru a participa la adunarile internaționale de tineret care urmează să aibă loc în Ungaria sau pentru a vă ajuta să vă continuați instruirea. Va trebui să vă stabiliți obiectivele personale ca un imbold pentru lucru.

2)Lucrători biblici: Pentru ca lucrarea colportorilor să fie adecvat continuată, avem nevoie de cel puțin 6 lucrători biblici sau slujbași care vor fi gata să ajute în a oferi studii biblice și vizite de îndată ce oamenii devin interesați.

3)Bucătari: din cauză că vom lucra atît de mult în timpul zilei, nu vom avea timp pentru a ajuta în prepararea hranei, așa cum făceam în Geneva. De aceea, avem nevoie de cel puțin 2 sau 3 bucătari care își vor petrece timpul la bucătărie și vor ajuta astfel ca acest program să fie realizat cu succes. După cum puteți vedea, vom avea 50-60 de persoane pentru care va trebui de gătit în fiecare zi.

De asemenea, vom avea nevoie de 2 persoane care vor face face rost de lucrurile necesare și vor acorda ajutor general.

Necesități materiale:

1) Vom avea nevoie de un camion pentru a putea asigura transportul cărților pentru colportori. Colportorii vor folosi trenurile pentru a ajunge la destinația lor și vor fi inițial aprovizionați cu cărți.

2) De asemenea, vom avea nevoie de cîte un vehicul pentru fiecare lucrător.

3) Vom avea nevoie și de fonduri pentru hrană, pentru a merge în anumite locuri, la fel ca și pentru alte nevoi care pot apărea. Veți avea șansa să ne ajutați la aceasta prin intermediul darului Sabatului întîi din mai 2013 sau direct.

Instruirea

Nici un volum de instructaj nu ne va pregăti în totalitatea pentru provocarea din Londra. Avem încredere că Domnul va inspira pe unii tineri cu diferite abilități să privească lucrurile din diverse perspective și să lucreze pentru cauza Lui.  Împreună cu abilitățile pe care vi le-a dăruit Dumnezeu și o încredere neclintită în Puterea Divină, putem experimenta și aștepta miracole chiar și în această oră tîrzie în istoria pămîntului.

1)Pentru cei care vor lucra ca colportori, vor fi unele instrucții în fiecare dimineață cu privire la metodele de lucru. Gisselle Lanuza și Julie Lombard sunt responsabile pentru programul de colportaj în general, îmbinînd aceasta cu funcția de lideri de echipă și vor acorda instrucțiile necesare la început și încurajare pe parcursul drumului. Ele vor mai avea alți 2 sau 3 asistenți care vor lucra alături de ele ca lideri de echipă. Pentru a reuși în acest lucru, va trebui să vă înregistrați devreme pentru ca să reușiți să citiți materialele necesare și să memorați însăși tehnica colportajului.

2)Lucrătorii biblici sunt aceia care au deja o pregătire în acest domeniu sau sunt lucrători în devenire. Eu voi fi responsabil de întregul program, dar în special de a direcționa și a sfătui lucrătorii biblici cînd aceștia vor întîlni situații dificile. Sperăm ca la începutul lunii mai să știm deja exact cine vor fi lucrătorii biblici și să putem folosi toată experiența lor și să ne ajutăm unii pe alții a atinge cel mai mare succes.

3)Deși căutăm voluntari care să ajute la bucătărie, vom căuta în mod special pe cineva care să aibă în grijă bucătăria tot timpul. Ei vor lucra apoi cu aistenții lor.

Seminar din Spiritul Profetic

În timp ce călătorea din oraș în oraș și din țară în țară pentru a duce Evanghelia păgînilor, apostolul Pavel nu a uitat și de iudei în eforturile lui de a ajunge la toată lumea. Din acest motiv, de îndată ce ajungea într-un loc nou, el începea prin a merge la sinagogă înainte de a se îndrepta spre lumea păgînă. Urmîndu-i exemplul, plănuim să introducem lucrarea Reformei comunității adventiste prin prezentarea unui seminar despre importanța Spiritului Profetic.

Seminar de sănătate

Auzim adesea că mesajul sănătății este brațul drept al celui de-al treilea înger și că ar trebui să folosim acest mesaj pentru a introduce adevăratul mesaj lumii. Cu toate că nu putem iniția o clinică sau un lucrător de sănătate care să rămînă în Londra, vom începe prin a petrece un seminar de sănătate care va dra 3 zile. Vorbitorii pentru acest program, la fel ca și datele exacte, sunt încă în discuție. Vom aranja unele informații cu privire la aceasta cînd voi vizita Londra la începutul lui martie.

Lucrarea colportorilor va fi de a invita publicul general la aceste întîlniri. De îndată ce vom stabili vorbitorii și temele ce urmează a fi prezentate, vom publica un pliant care va fi răspîndit în timp ce colportorii vor merge din casă în casă.

Motivul pentru lucrarea reformei este că aceasta e o pană despicatoare pentru alte adevăruri. „Atunci când este bine condusă, lucrarea reformei sanitare este o pană despicătoare, făcând drum ca şi alte adevăruri să pătrundă în inimă.” Marturii pentru comunitate, vol.6, p.327.

Ieșire evanghelică

După ce le-am prezentat oamenilor mesajul introductiv, le putem prezenta mesajele care schimbă inima și sufletul și nu doar starea fizică. Lucrarea noastră nu este de a promova păcătoși sănătoși, ci de a asigura un corp sănătos pentru veșnicie. Vor fi 2 sfîrșituri de săptămînă pline de binecuvîntări spirituale pentru comunitate.

În dependență de vizita mea în prealabil din martie, am putea chiar să ne reținem pentru mai mult timp.

La începutul fiecărui mesaj spiritual, vom continua să prezentăm mesajele de sănătate, iar apoi vom continua cu mesajele Spiritului Profetic.

Voluntarii se vor amesteca în mulțime cu diferite responsabilități care care vor fi stabilite înainte de program.

Programul zilei, în Londra

Avem la dispoziție doar 8 săptămîni pentru a aduce la îndeplinire o sarcină însemnată. Din acest motiv, vom avea o atitudine serioasă față timpul de lucru de acolo, pentru a putea petrece cea mai mare parte a timpului în colportaj. Deși vom avea parte de multe beneficii sociale lucrînd împrenă, scopul nostru principal este lucrul. Din această cauză, programul nostru va conține 2 mese pe zi, și nu 3. Este destul de greu să asigurăm 3 mese pe zi și, în același timp, să petrecem timpul necesar în colportaj. De aceea, după prima săptămînă, orarul nostru va fi următorul:

Dejunul 9.00

Serviciul divin și experiențe 10.00

Deplasarea spre teritoriu 10.30

Prînzul 3.00

Deplasarea spre teritoriu 4.00

Sfîrșitul zilei de lucru 8.30

Serviciul divin 9.00

Stingerea (strict) 10.00

Prima săptămînă s-ar putea să fie un pic altfel, întrucît e posibil să folosim diminețil pentru a da instrucții cu privire la colportaj. Lucrătorii biblici vor avea același orar pentru masă, dar orele de lucru vor fi puțin diferite. Dacă nu veți fi acolo în prima săptămînă, va fi aproape imposibil să vă acordăm instructajul necesar pentru colportaj.

Cine poate participa?

Sunt cîteva condiții obligatorii pentru a participa la acest program de colportaj:

1)Participanții să aibă vîrsta de cel puțin 14 ani (tinerii de 14-17 ani vor avea nevoie de permisiunea părinților).

2)Participarea regulată la întrunirile bisericii AZSMR pentru o perioadă de cel puțin 3 luni, înainte de a veni la program.

3)Înregistrarea în prealabil cu scopul de a studia colportajul și a avea timp de a citi cîte ceva din seria „Conflictul veacurilor” pentru a face cunoștință cît de cît cu materialele cu care veți lucra.

4)Dorința de a lucra din greu și de a respecta puținele reguli simple pe care le vom implementa.

5)Și cel mai important, dorința de a lucra pentru Isus și de a învăța despre planul de salvare în timp ce lucrăm pentru suflete.

Îmbrăcămintea 

Din moment ce vom fi implicați în colportaj și vom reprezenta biserica, este important de a ne îmbrăca corespunzător. "Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată." 1 Petru 2:9 .

Spiritul Profetic spune că „Aspectul exterior este frecvent un indiciu privitor la minte şi ar trebui să avem grijă ce semnale transmitem lumii din afară, pentru că după ele va fi judecată credinţa noastră.” Solii către tineret, p.346.

Trebuie să fim curați, profesioniști și modești. Asta înseamnă că trebuie să avem hainele călcate, o igienă personală curată și impecabilăă (dușuri zilnice, coafură îngrijită, deodorant, etc.)

1) Pantaloni largi (nici un fel de blugi)

2) Fără  bijuterii

3) Cămăși cu guler și mîineci lungi (fără embleme publicitare)

4) Încălțăminte comfortabilă pentru mers.

Foto: Participanți lăudînd pe Domnul

Factorul financiar

După cum știți, dispunem mereu de un buget limitat. Totuși, plănuim să ridicăm destule fonduri ca să putem acoperi costul pentru:

1) proiectul evanghelic în Londra

2) o hrană vegetariană sănătoasă

3) cazarea (stil - dormitor și nu camere personale).

De vreme ce responsabilitatea pentru organizarea programului descris mai sus și pentru costurile majore deja menționate stă asupra noastră, va fi necesar ca dumneavoastră să vă asigurați următoarele cheltuieli:

1) Drumul dus-întors la Londra, Marea Britanie. Planificați din timp și cumpărați biletele cu cel puțin 3 luni înainte. Cu toate că uneori puteți dobîndi bilete mai ieftine mai aproape de data plecării, adesea puteți avea de pierdut și va trebui să plătiți mult mai mult.

2) Costul pentru orice tip de viză de care aveți nevoie pentru a călători în Marea Britanie. Odată ce vă înregistrați, noi vă vom informa cu privire la tipul de viză de care veți avea nevoie. Cei care vin din țările Uniunii Europene nu au nevoie de viză. De oriunde nu ați veni, aveți grijă să purtați pașaportul cu dumneavoastră oriunde mergeți.

3) Veți avea nevoie, de asemenea, de unele resurse financiare pentru obiecte de igienă personală.

4) Zilele de vineri vor fi libere pentru a ne pregăti pentru Sabat și, de asemenea, pentru a avea un timp personal.

Donațiile sunt binevenite

Ca întotdeauna, dacă citiți aceste cuvinte și sunt inspirați să participați, dar nu puteți să veniți, vă invităm cu drag să fiți o parte a acestui program oferindu-ne fondurile necesare pentru realizarea lui cu succes. Puteți dona pentru Proiectul Londra 2013 fie prin a da aceste resurse casierului local AZSMR, care le va transmite mai departe Conferinței Generale, fie prin a le trimite direct Casierului Bisericii AZS Mișcarea de Reformă, P.O. Cutia poștală 7240, Roanoke, VA 24019. Îl puteți contacta pe fratele Gessner, care este casier, la rgessner@sdarm.org sau +1540 362 1800.

Domnul să vă binecuvînteze în timp ce dăruiți și vă rugați pentru succesul acestor eforturi.

Angajament

Dacă decideți că acest proiect e pentru dumneavoastră, va trebui să vă luați acest angajament pentru întreaga perioadă de timp. Avem nevoi de 40 de tineri care sunt gata să facă față provocării. Dacă aveți unele întrebări, nu ezitați să mă contactați la plausevic@sdarm.org sau la +1540 352 4367 (cînd sunați, amintiți-vă că eu sunt de obicei în Australia, de aceea vă rog să luați în considerație diferența în timp). Da, este un număr american, dar sună în Australia.

Dacă reușiți să vă alăturați doar pentru o parte din timp, noi nu suntem responsabili pentru cazarea și alimentația dumneavoastră, în acel caz.

Deci veniți oricum. Doar înștiințați-ne de venirea dumneavoastră, ca să putem coordona programul și să ne asigurăm că vă veți bucura de el.

Sper să ne vedem în Londra.

Dumnezeu să vă binecuvînteze pe fiecare în parte.

 

Peter D. Lausevic
Coordonatorul Proiectului Londra 2013

Alte evenimente

Arhivă
Apel umanitar 09 aprilie, 2019
„Aşadar, cât avem prilej să facem bine la toţi şi mai ales fraţilor în credinţă” (Galateni 6:10).