Şcoala de Sabat

Lecția 9. Eliberare din boală 25 mai, 2019
„Domnul va depărta de la tine orice boală; nu-ți va trimite niciuna din acele molime rele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toți cei ce te urăsc.” (Deuteronom 7:15).  
Lecția 8. Eliberându-l pe aproapele nostru 13 aprilie, 2019
„Dați și vi se va da; o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra” (Luca 6:38).  
Lecția 7. Misiunea de eliberare 13 aprilie, 2019
„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc vești bune celor smeriți; El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea” (Isaia 61:1).  

Şcoala de Sabat pentru copii

Iona fuge spre Tars 14 noiembrie, 2014
Iona fuge de Domnul  
Fiul risipitor 14 noiembrie, 2014
Fiul cel pierdut  
David si Goliat 14 noiembrie, 2014
David si Goliat