Şcoala de Sabat

Lecţia 4. Idei false la timpul sfârşitului 04 iulie, 2017
„Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu puţinţă, chiar şi pe cei aleşi.” (Matei 24:24).  
Lecţia 3. Solii de avertizare pentru timpul nostru 04 iulie, 2017
De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.” (Isaia 1:9). „Vocea lui Dumnezeu se aude într-o solie de avertizare, cerând poporului Său să se separe de nelegiuirea care abundă.”—Patriarhi şi profeţi, p. 166 (cap. 14, Distrugerea Sodomei).  
Lecţia 2. Semne ale revenirii lui Hristos 04 iulie, 2017
„Tot aşa şi voi, când veţi vedea aceste lucruri întâmplându-se, să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este la uşi.” (Luca 21:31).  

Şcoala de Sabat pentru copii

Iona fuge spre Tars 14 noiembrie, 2014
Iona fuge de Domnul  
Fiul risipitor 14 noiembrie, 2014
Fiul cel pierdut  
David si Goliat 14 noiembrie, 2014
David si Goliat