Şcoala de Sabat

Lecția 3. Modelul original pentru educație 15 iulie, 2019
„Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca s-o lucreze și s-o păzească.” (Geneza 2:15).  
Lecția 2. Principiile educației 04 iulie, 2019
„Teama de DOMNUL este începutul înțelepciunii; toți cei ce îm- plinesc poruncile Lui au o înțelegere bună; lauda Lui dăinuiește pentru totdeauna. ” (Psalmii 111:10, engl. KJV).  
Lecția 1. „Mergeți... învățați” 03 iulie, 2019
„Ci voi veți primi o putere când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” (Fapte 1:8).  

Şcoala de Sabat pentru copii

Iona fuge spre Tars 14 noiembrie, 2014
Iona fuge de Domnul  
Fiul risipitor 14 noiembrie, 2014
Fiul cel pierdut  
David si Goliat 14 noiembrie, 2014
David si Goliat