Şcoala de Sabat

Lecţia 3. Planul de mântuire al lui Dumnezeu 02 octombrie, 2017
„Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge nu este iertare.” (Evrei 9:22).  
Lecţia 2. Problema păcatului 02 octombrie, 2017
„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23).  
Lecţia 1. Luther: omul timpului său 02 octombrie, 2017
„Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.” (Habacuc 2:4).  

Şcoala de Sabat pentru copii

Iona fuge spre Tars 14 noiembrie, 2014
Iona fuge de Domnul  
Fiul risipitor 14 noiembrie, 2014
Fiul cel pierdut  
David si Goliat 14 noiembrie, 2014
David si Goliat