Şcoala de Sabat

Lecţia 8. Iertarea 06 noiembrie, 2017
„Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.” (1 Timotei 2:5).  
Lecţia 7. Chemarea la pocăinţă 02 octombrie, 2017
„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.” (Fapte 5:31).  
Lecţia 6. Credinţa care îndreptăţeşte 02 octombrie, 2017
„Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită? Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: ‘Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire’ şi el a fost numit ‘prietenul lui Dumnezeu’.” (Iacov 2:21-23).  

Şcoala de Sabat pentru copii

Iona fuge spre Tars 14 noiembrie, 2014
Iona fuge de Domnul  
Fiul risipitor 14 noiembrie, 2014
Fiul cel pierdut  
David si Goliat 14 noiembrie, 2014
David si Goliat