Lecţia 10. Ziua de odihnă a lui Dumnezeu

În această lecţie:

⇒ 1. O ZI DE DESFĂTARE
⇒ 2. SABATUL A FOST RESPECTAT IN VECHIME
⇒ 3. O INCERCARE DE SCHIMBARE
⇒ 4. SABATUL IN NOUL TESTAMENT
⇒ 5. SABATUL PE NOUL PĂMANT