Lecția 8. Plănuind familii biruitoare

 

„Cum să creștem copilul și cum să ne purtăm cu el?” (Judecători 13:12, trad. BTF).

„În cultivarea a ceea ce este cel mai bun în ei înșiși, părinții exercită o influență pentru a modela societatea și a înălța generațiile viitoare... Chiar înain­te de nașterea copilului, ar trebui să înceapă pregătirea care îl va face capabil să lupte cu succes în bătălia împotriva răului.” - Divina vindecare, p. 371, cap. Mama.

Recomandare pentru studiu: Divina vindecare, p. 371–378, cap. Mama. Solii alese, vol. 2, p. 420–433, Nota Suplimentară 1 - Boala și cauzele ei, capitolul 2 (prima parte).


Duminică 18 februarie

1. CĂLĂUZIRE PENTRU AMBII PĂRINȚI

a. Care a fost instrucțiunea dată de îngerul Domnului soției lui Manoah și cum au manifestat atât ea, cât și soțul ei, zelul lor de a-L onora pe Domnul? Judecători 13:2–12; Iacov 1:5.

 Judecători 13:2 Era un om în Ţorea, din familia Daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă, şi nu năştea. 3 Îngerul Domnului S-a arătat femeii, şi i-a zis: Iată că tu eşti stearpă, şi n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu. 4 Acum ia bine seama, să nu bei nici vin, nici băutură tare, şi să nu mănânci nimic necurat. 5 Căci vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui; şi el va începe să izbăvească pe Israel din mâna Filistenilor. 6 Femeia s-a dus şi a spus bărbatului ei: Un om al lui Dumnezeu a venit la mine, şi avea înfăţişarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfăţişare înfricoşată. Nu l-am întrebat de unde este, şi nici nu mi-a spus care-i este numele. 7 Dar mi-a zis: Tu vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu; şi acum să nu bei nici vin nici băutură tare, şi să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui, până în ziua morţii lui. 8 Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, Te rog, să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis, şi să ne înveţe ce să facem pentru copilul care se va naşte! 9 Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah, şi Îngerul lui Dumnezeu a venit iarăşi la femeie. Ea şedea într-un ogor, şi Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. 10 Ea a alergat repede să dea de veste bărbatului ei, şi i-a zis: Iată că omul care venise în cealaltă zi la mine, mi s-a arătat iarăşi. 11 Manoah s-a sculat, a mers după nevasta sa, s-a dus la omul acela, şi i-a zis: Tu ai vorbit femeii acesteia? El a răspuns: Eu. 12 Manoah a zis: Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil, şi ce va fi de făcut? 

Iacov 1:5 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

„Fiecare mamă să meargă adesea la Mântuitorul ei în rugăciune, ‘Învață-ne cum să creștem copilul și cum să ne purtăm cu el?’ Să ia seama la instrucțiunile pe care le-a dat Dumnezeu în cuvântul Lui și înțelepciunea îi va fi dată pe mă­sură ce va avea nevoie de ele.”- Patriarhi și profeți, p. 573, cap. 55: Copilul Samuel.

„Asupra taților ca și asupra mamelor zace o responsabilitate atât pentru educația timpurie a copiilor ca și pentru cea târzie și ambilor părinți li se cere o pregătire plină de grijă și amănunțită cât mai urgent. Înainte de a lua asupra lor posibilitățile de a fi tați și mame, bărbații și femeile ar trebui să devină obișnuiți cu legile dezvoltării fizice – cu fiziologia și igiena, cu importanța influențelor prenatale, cu legile eredității, igienei, îmbrăcămintei, exercițiului și tratamen­tul bolilor; ei ar trebui de asemenea să înțeleagă legile dezvoltării mentale și educației morale.” - Educația, p. 276, cap. Pregătirea.

 

Luni 19 februarie

2. O RESPONSABILITATE SOLEMNĂ

a. Ce sfat a fost repetat ambilor părinți? De ce? Judecători 13:13, 14, 24.

 Judecători 13:13 Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: Femeia să se ferească de tot ce i-am spus. 14 Să nu guste nici un rod din viţă, să nu bea nici vin, nici băutură tare, şi să nu mănânce nimic necurat; să păzească tot ce i-am poruncit. 24 Femeia a născut un fiu, şi i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, şi Domnul l-a binecuvântat.

„Binele copilului va fi afectat de obiceiurile mamei. Poftele și pasiunile ei trebuie să fie controlate de principiu. Există lucruri pe care ea să le evite, cărora să li se împotrivească, dacă împlinește scopul lui Dumnezeu pentru ea atunci când i-a oferit un copil. Dacă înainte de nașterea copilului ea este îngăduitoare de sine, dacă este egoistă, nerăbdătoare și pretențioasă, aceste trăsături vor fi reflectate în dispoziția copilului. Astfel, mulți copii au primit ca dar la naștere tendințe aproape de nebiruit către rău.

Dar dacă mamă aderă neclintită la principiile drepte, dacă este cumpătată și jertfitoare de sine, dacă este amabilă, blândă și neegoistă, ea poate da copiilor ei aceleași trăsături prețioase de caracter.” - Divina vindecare, p. 372, 373, cap. Mama.

„Nu era destul că Samson, copilul care trebuia să elibereze pe Israel, să aibă o moștenire bună la naștere. Aceasta trebuia urmată de o educație atentă. Din pruncie trebuia educat să cultive obiceiuri stricte de cumpătare.” - Ibid., p. 379, cap. Copilul.

b. De ce este privilegiul de părinte o chestiune foarte solemnă? Psalmi 127:3.

 Psalmi 127:3 Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.

„Tatăl ar trebui să aibă în minte că modul cum își tratează soția înainte de nașterea copiilor va afecta considerabil dispoziția mamei în timpul acelei peri­oade și va avea mult de a face cu caracterul dezvoltat de copil după nașterea sa. Mulți tați au devenit atât de nerăbdători de a obține repede proprietăți, încât considerațiile mai înalte au fost sacrificate și unii bărbați au fost neglijenți în mod criminal față de mamă și copiii ei și prea adesea viețile acestora au fost sacrificate pentru dorința puternică de a acumula bogăție. Mulți nu suferă imediat aceas­tă pedeapsă grea pentru relele făcute și sunt adormiți în ce privește rezultatele umblării lor. Uneori condiția soției nu este mai bună decât a unui sclav și uneori ea este vinovată în aceeaşi măsură cu soțul ei, de irosirea puterilor fizice, pentru obținerea mijloacelor pentru un trai la modă. Este o crimă pentru aceștia să aibă copii, pentru că urmașii lor vor fi adesea deficienți în valori fizice, mentale și mo­rale și vor purta amprenta mizerabilă, fidelă și egoistă a părinților lor și lumea va fi blestemată de josnicia lor.” - Solii alese, vol. 2, p. 428, 429.

 

Marți 20 februarie

3. LUCRÂND PENTRU SUCCESUL SPIRITUAL

a. Numiți unele puncte cheie pentru a ne bucura de o mai mare pace în viața de familie. Filipeni 4:5–8.

 Filipeni 4:5 Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. 6 Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. 8 Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

„Mamei, înainte de a da naștere copiilor ei, i se permite adesea să lucre­ze peste puteri. Poverile și grijile ei sunt rar ușurate și acea perioadă, care ar trebui să fie pentru ea, dintre toate, un timp de odihnă, este una din cele mai obositoare, mai triste și mai întunecate. Prin efort mult prea mare din partea ei, ea își privează copilul de acea hrană pe care natura a furnizat-o pentru el și supraîncălzindu-și sângele, ea oferă o calitate slabă a sângelui. Copilul este je­fuit de vitalitatea sa, jefuit de puterea fizică și mentală. Tatăl ar trebui să învețe cum să o facă pe mamă fericită. El nu ar trebui să își îngăduie să vină în cămin cu fruntea întunecată.” - Solii alese, vol. 2, p. 427, 428, Notă suplimentară 1 - Boala și cauzele ei, capitolul 2.

„Este datoria bărbaților și femeilor să acționeze cu rațiune cu privire la lu­crarea lor. Ei nu ar trebui să își epuizeze energiile în mod nenecesar, pentru că făcând astfel, ei nu doar că aduc suferință asupra lor, ci prin greșelile lor aduc neliniște, oboseală și suferință asupra celor pe care îi iubesc. Ce îi cheamă la o așa cantitate de muncă? Necumpătarea în mâncare și băutură și dorința pentru bogăție au condus la această necumpătare în muncă.” - Ibid., p. 429.

„Mamelor, fața voastră să fie plină de soare. Zâmbiți dacă puteți și mintea și inima copiilor vor reflecta lumina de pe fețele voastre.” - Căminul advent, p. 436, cap. 71: Vorbirea.

b. De ce avea nevoie urgentă Israel să crească bărbați curajoși și cum există o nevoie similară astăzi? Judecători 13:1; Ieremia 2:12–14; 1 Corinteni 3:3.

 Judecători 13:1 Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile Filistenilor, timp de patruzeci de ani.

Ieremia 2:12 Miraţi-vă de aşa ceva, ceruri, înfioraţi-vă de spaimă şi groază, zice Domnul. 13 Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă. 14 Este Israel un rob cumpărat, sau fiu de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă?

1 Corinteni 3:3 Pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?

„Nevoia cea mai mare a lumii este nevoia de bărbați – bărbați care nu pot fi cumpărați sau vânduți, bărbați care în adâncul sufletului lor sunt cinstiți și onești, bărbați care nu se tem să spună păcatului pe nume, bărbați a căror conștiință este la fel de credincioasă față de datorie cum este acul busolei față de pol, bărbați care vor sta pentru adevăr chiar dacă s-ar nărui cerurile.

Dar un astfel de caracter nu este rezultatul unei întâmplări; nu este datorită unor favoruri sau înzestrări speciale ale Providenței. Un caracter nobil este re­zultatul unei discipline de sine, unei supuneri a naturii josnice față de cea mai înaltă – predarea eului în slujba dragostei față de Dumnezeu și față de om.” - Educația, p. 57, cap. Viețile unor mari bărbați.

 

Miercuri 21 februarie

4. INFLUENȚA TOVĂRĂȘIILOR

a. Ce cerere le-a făcut Samson părinților săi? Judecători 14:1–3. În ciuda intențiilor lor bune, ce pericole puteau să omită părinții lui Samson? 1 Corinteni 15:33.

 Judecatori 14:1 Samson s-a pogorât la Timna, şi a văzut acolo o femeie din fetele Filistenilor. 2 Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său şi mamei sale, şi a zis: Am văzut la Timna o femeie din fetele Filistenilor; luaţi-mi-o acum de nevastă. 3 Tatăl său şi mama sa i-au zis: Nu este nici o femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la Filisteni, care sunt netăiaţi împrejur? Şi Samson a zis tatălui său: Ia-mi-o, căci îmi place.

1 Corinteni 15:33 Nu vă înşelaţi: Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.

„Cetatea Țorea fiind în apropierea țării filistenilor, Samson venea să sociali­zeze cu ei în termeni amicali. Astfel în tinereţea sa au apărut relațiile de priete­nie intimă, ale căror influențe i-au întunecat întreaga viață.” - Patriarhi și profeți, p. 562, cap. 54: Samson.

„Tinerii creștini ar trebui să manifeste mare grijă în formarea prieteniilor și în alegerea tovarășilor. Aveți grijă, ca nu cumva lucrurile pe care le socotiți acum a fi aur curat să se dovedească metal de proastă calitate. Asociațiile lumești tind să așeze obstacole în calea slujirii voastre lui Dumnezeu și multe suflete sunt distruse de uniri nefericite... cu acei care nu pot niciodată să înalțe sau să înnobi­leze.” - Solii pentru tineret, p. 436, cap. 148 - Dragostea adevărată.

„Tații și mamele ar trebui să simtă că le revine datoria de a călăuzi afecțiunile tinerilor, ca ei să poată fi așezați în preajma celor care le vor fi tovarăși potriviți. Ei ar trebui să simtă ca o datorie, prin propria învățătură și exemplu, cu ajuto­rul harului lui Dumnezeu, să modeleze în așa fel caracterul copiilor începând din cei mai timpurii ani, încât ei să fie curați și nobili și să fie atrași spre bine și adevăr. Ce se aseamănă se atrage; ce se aseamănă se apreciază. Lăsați ca dragostea de adevăr și puritate să fie implantată devreme în suflet și tinerii vor căuta societatea celor care posedă aceste caracteristici.” - Ibid., p. 466., cap. 157 - Exemplul lui Isaac.

„În timp ce nu trebuie să încetăm să avertizăm, să implorăm și să prezen­tăm adevărul acelor părinți care sunt necredincioși, a ne amesteca și uni cu ei în tovărășie va însemna ruina copiilor voștri.” - Manuscript Releases, vol. 9, p. 74.

„Tați și mame, realizați voi importanța responsabilităților care zac asupra voastră? Îngăduiți voi copiilor voștri să se asocieze cu alți copii fără să luați la cunoștință ce educație primesc ei? Nu le îngăduiți să fie singuri cu alți copii.” - Îndrumarea copilului, p. 114, cap. Puritate.

b. Cine a fost responsabil pentru nefericirea din viața lui Samson? Galateni 6:5, 7.

 Galateni 6:5 căci fiecare îşi va purta sarcina lui însuşi. 7 Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera.

„Dacă Samson ar fi ascultat cu credincioșie poruncile divine, la fel de cre­dincios cum au făcut-o părinții lui, el ar fi avut un destin mai nobil și mai fericit. Dar tovărășia cu idolatrii l-a corupt.” - Patriarhi și profeți, p. 562, cap. 54: Samson.

 

Joi 22 februarie

5. CĂLĂUZIRE DISPONIBILĂ

a. De ce a interzis Dumnezeu căsătoria celor credincioși cu necredincioșii? Care au fost rezultatele unei astfel de alianțe? Judecători 3:5–8; Deuteronomul 7:3; Neemia 13:23–26.

 Judecători 3:5 Şi copiii lui Israel au locuit în mijlocul Canaaniţilor, Hetiţilor, Amoriţilor, Fereziţilor, Heviţilor şi Iebusiţilor; 6 au luat de neveste pe fetele lor, şi au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor, şi au slujit dumnezeilor lor. 7 Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul, şi au slujit Baalilor şi idolilor. 8 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel, şi i-a vândut în mâinile lui Cuşan-Rişeataim, împăratul Mesopotamiei. Şi copiii lui Israel au fost supuşi opt ani lui Cuşan-Rişeataim. 

Deuteronomul 7:3 Să nu te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor, şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi;

Neemia 13:23 Tot pe vremea aceea, am văzut pe nişte Iudei, care îşi luaseră neveste Asdodiene, Amonite şi Moabite. 24 Jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană, şi nu ştiau să vorbească limba evreiască; nu cunoşteau decât limba cutărui sau cutărui popor. 25 I-am mustrat, şi i-am blestemat; am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul, şi i-am pus să jure în Numele lui Dumnezeu, zicând: Să nu vă daţi fetele după fiii lor, şi să nu luaţi fetele lor de neveste nici pentru fiii voştri, nici pentru voi. 26 Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon, împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el, în mulţimea popoarelor; el era iubit de Dumnezeul lui, şi Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuşi, femeile străine l-au târât şi pe el în păcat.

„Nu vă căsătoriți niciodată cu un necredincios.” - Înalta noastră chemare, p. 257 (8 septembrie).

„Domnul a dat în mod clar în Cuvântul Său instrucţiunea că poporul Lui să nu se unească cu acei care nu au dragostea și teama de El înaintea lor. Astfel de tovarăși vor fi rar mulţumiţi cu dragostea și respectul pe care le merită de drept. Ei vor căuta în mod constant să câștige de la soția sau soțul temător de Dumnezeu vreo favoare ce va implica desconsiderarea cerințelor divine. Pen­tru omul evlavios și pentru biserica cu care acesta se află în legătură, o soție lumească sau un prieten lumesc este ca un spion în câmpul de luptă, care ve­ghează orice ocazie de a trăda pe slujitorul lui Hristos și a-l expune atacurilor vrăjmașe.” - Semnele timpului, 27 septembrie, 1910.

b. Ce ar trebui să ia în considerare cu rugăciune creștinii când cau­tă un soț / o soție? 2 Corinteni 6:14–18; 1 Corinteni 7:39.

 2 Corinteni 6:14 Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 15 Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 16 Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 17 De aceea: Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. 18 Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic. 

1 Corinteni 7:39 O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul.

„În vechime, angajamentele de căsătorie erau în general făcute de părinți și acesta era obiceiul printre acei care se închinau lui Dumnezeu. Nimănui nu i se cerea să se căsătorească cu acei pe care nu îi puteau iubi; dar în dăruirea afecțiunii lor, tinerii erau călăuziți de judecata părinților cu experiență, temă­tori de Dumnezeu. Era privit ca o dezonoare la adresa părinților și chiar o crimă să se urmeze un curs contrar acestuia.” - Patriarhi și profeți, p. 171, cap. 15: Căsătoria lui Isaac.


Vineri 23 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce cunoștință îi înzestrează mai bine pe viitorii părinți pentru a oferi copiilor lor o temelie solidă?

2. Ce fel de împrejurări fac nerecomandabilă o sarcină?

3. Explicați secretul pentru dezvoltarea unei integrităţi în temere de Dumnezeu.

4. De ce este atât de important să fim vigilenți în tovărășiile formate în tinerețe?

5. Ce linii călăuzitoare sunt importante în alegerea unui soț / unei soții?