Auzind glasul lui Dumnezeu

Lecţia 13. „Vorbeşte, Doamne”

29 august, 2015
„Ascultă, poporul Meu, şi voi vorbi;... Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.” (Psalmii 50:7).  

Lecţia 12. Isus Îl aude pe Tatăl Său

29 august, 2015
„Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea să ascult cum ascultă nişte ucenici. Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea, şi nu M-am împotrivit, nici nu M-am tras înapoi.” (Isaia 50:4, 5).  

Lecţia 11. O istorie a ascultării de Dumnezeu

29 august, 2015
„Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, şi nu lepădaţi sfatul meu.” (Proverbele 8:33).  

Lecţia 10. Ascultând fără a ne îndoi

27 iulie, 2015
„Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor.” (Psalmii 119:2).  

Lecţia 9. Păziţi-vă de încăpăţânare!

12 iulie, 2015
„Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând. Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El!” (Psalmii 2:11, 12).  

Lecţia 8. Discernământul

12 iulie, 2015
„Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune! Vai de cei ce se socotesc înţelepţi şi se cred pricepuţi!” (Isaia 5:20, 21).  

Lecţia 7. Cum să studiem Biblia

12 iulie, 2015
„Înţelepciunea este lucrul principal; de aceea dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.” (Proverbele 4:7).  

Lecţia 6. Ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu

12 iulie, 2015
„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17).  

Lecţia 5. Glasul lui Dumnezeu în biserică

12 iulie, 2015
„Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum, sunt mari. Şi, mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu.” (Romani 3:1, 2).  

Lecţia 4. Ambasadorii lui Dumnezeu

12 iulie, 2015
„Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale.” (Proverbele 1:8).  

Lecţia 3. Glasul lui Dumnezeu în natură

12 iulie, 2015
„Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat; face lucruri mari pe care noi nu le înţelegem.” (Iov 37:5).  

Lecţia 2. Ascultarea practică

06 iulie, 2015
„Învăţaţi-vă minte, proştilor, şi înţelepţiţi-vă, nebunilor.” (Proverbele 8:5).