Îndreptățirea prin credință

Lecţia 7. Chemarea la pocăinţă

02 octombrie, 2017
„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.” (Fapte 5:31).  

Lecţia 6. Credinţa care îndreptăţeşte

02 octombrie, 2017
„Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită? Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: ‘Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire’ şi el a fost numit ‘prietenul lui Dumnezeu’.” (Iacov 2:21-23).  

Lecţia 5. Îndreptăţirea prin credinţă

02 octombrie, 2017
„Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” (Romani 5:1).  

Lecţia 4. Isus Hristos, singura noastră speranţă

02 octombrie, 2017
„În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte 4:12).  

Lecţia 3. Planul de mântuire al lui Dumnezeu

02 octombrie, 2017
„Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge nu este iertare.” (Evrei 9:22).  

Lecţia 2. Problema păcatului

02 octombrie, 2017
„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23).  

Lecţia 1. Luther: omul timpului său

02 octombrie, 2017
„Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.” (Habacuc 2:4).