Planul de sănătate al lui Dumnezeu pentru omenire

Lecţia 13. Sănătatea pe Noul Pământ

23 iunie, 2015
„El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4).  

Lecţia 12. Rolul educaţiei în sănătate

14 iunie, 2015
„Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi! ” (Osea 4:6).  

Lecţia 11. Sfat pentru Misionarii Medicali

11 iunie, 2015
„Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis [celui ce fusese demonizat]: ‚Du-te acasă la ai tăi, şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a avut milă de tine’.” (Marcu 5:19).  

Lecţia 10. Metode de vindecare contrafăcute

31 mai, 2015
„Se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi, şi vor face semne mari şi minuni; până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. ” (Matei 24:24).  

Lecţia 9. Pericolele extremismului

27 mai, 2015
„Nu fi prea neprihănit şi nu te arăta prea înţelept; pentru ce să te pierzi singur?” (Eclesiastul 7:16).  

Lecţia 8. Menţinându-ţi sănătoasă inima

17 mai, 2015
„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice; căci din ea ies problemele vieţii. ” (Proverbe 4:23 engl. KJV).  

Lecţia 7. Metodele lui Dumnezeu de vindecare

13 mai, 2015
„Să ştiţi dar că Eu sunt Dumnezeu, şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc; şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.” (Deuteronom 32:39).  

Lecţia 6. Îmbrăcându-ne pentru slava lui Dumnezeu

06 mai, 2015
„Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele, şi i-a îmbrăcat cu ele.” (Geneza 3:21).  

Lecţia 5. Elementele naturii în sănătate

25 aprilie, 2015
„Şi Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.” (Geneza 2:7).  

Lecţia 4. Prevenirea bolilor: Calea lui Dumnezeu (II)

20 aprilie, 2015
„Şi Domnul l-a luat pe om şi l-a pus în grădina Eden ca s-o lucreze şi s-o păzească. ” (Geneza 2:15).  

Lecţia 3. Prevenirea bolilor: Calea lui Dumnezeu (I)

12 aprilie, 2015
„Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul; ... alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta.” (Deuteronom 30:15, 19).  

Lecţia 2. Boala şi cauzele ei

07 aprilie, 2015
„Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, ... nu voi pune peste tine niciuna din aceste boli...: căci Eu sunt Domnul, care te vindecă” (Exodul 15:26 engl.KJV).  

Lecţia 1. Sănătate pentru fiecare

29 martie, 2015
„Preaiubitule, doresc mai presus de toate să prosperi şi să fii sănătos, la fel cum prosperă sufletul tău” (3 Ioan 2 engl., KJV.).