Viața lui Iosif

Lecţia 13. Un simbol al lui Hristos

22 martie, 2015
„Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus.” (Filipeni 2:5).  

Lecţia 12. Reunirea familiei

17 martie, 2015
„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28).  

Lecţia 11. A doua întâlnire

10 martie, 2015
„Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan 15:12, 13).  

Lecţia 10. Prima întâlnire

01 martie, 2015
„Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi.” (1 Petru 4:12).  

Lecţia 9. Din temniţă în palat

19 februarie, 2015
„Smeriţi-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa.” (Iacob 4:10).  

Lecţia 8. Dezvoltarea unui caracter creştin

16 februarie, 2015
„Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” (Iacov 1:2, 3).  

Lecţia 7. Curăţie într-o vreme de decădere

03 februarie, 2015
„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.” (1 Timotei 4:12).  

Lecţia 6. Cea mai mare încercare a lui Iosif

03 februarie, 2015
„Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său.” (1 Corinteni 6:18).  

Lecţia 5. Credincioşie în toate lucrurile

26 ianuarie, 2015
„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.” (Luca 16:10).  

Lecţia 4. Călătoria spre Egipt

13 ianuarie, 2015
„Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob.” (Psalmii 105:17).  

Lecţia 3. Influenţa lui Iacov

07 ianuarie, 2015
„Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului.” (Efeseni 6:4).  

Lecţia 2. Planul lui Dumnezeu cu Iosif

07 ianuarie, 2015
„Duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” (Filipeni 2:12, 13).  

Lecţia 1. Iosif făuritorul de vise

30 decembrie, 2014
„Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii.” (Evrei 12:11).