Servicii Divine Online
pe platforma ZOOM / Vineri 21:00 / Sambata 10:00 / 17:00

Servicii Divine Online

Şcoala de Sabat

Şcoala de Sabat

21 martie

În ceea ce privește COVID-19

În ceea ce privește COVID-19

  • 22 mai, 2020 — Pelerinajul prin pustie (2)

    L ecția 9 . Stânca lovită

    „Și Domnul a vorbit lui Moise și Aaron și a zis: ‚Pentru că nu ați crezut în Mine, ca să Mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau’ .” (Numeri 20:12)

  • 22 mai, 2020 — Pelerinajul prin pustie (2)

    Lecția 8. Peregrinând prin pustie

    „Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dum- nezeul tău, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te sme- rească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui.” (Deuteronom 8:2)