Săptămâna de rugăciune 2020 - ESTE TIMPUL

Este timpul să fii sănătos și să aduci vindecare lumii. Vineri, 11 decembrie 2020

(Samuel Andres — Filipine)

Dragi frați, noi suntem oamenii care trăim în această generație finală din istoria unei lumi pline de vai, nenorocire și moarte — totuși suntem provocați să fim asemenea lui Hristos, Vindecătorul lumii. Cum se poate realiza acest lucru?

Așa cum mesagerul Domnului descrie o scenă din momentul învierii: „Cei care au trăit înainte de potop, vin cu statura lor de gigant, de peste două ori mai înalți decât oamenii care trăiesc acum pe pământ și bine proporționați. Generațiile de după potop au avut o statură mai mică. A existat o scădere continuă prin generații succesive, până la ultima care a trăit pe pământ. Contrastul dintre primii oameni răi care au trăit pe pământ și cei din ultima generație era foarte mare. Primii au fost de înălțime înaltă și bine proporționați — cei de pe urmă au apărut pe măsură ce se degradau, o rasă pitică, slabă, deformată.”1

În timp ce rasa umană în întregime a slăbit, nu doar statura noastră fizică a suferit degradarea. Sănătatea noastră fizică și morală au suferit, de asemenea, degradare — așa că întreaga noastră ființă are nevoie de vindecare pentru ca noi să ne bucurăm de binecuvântarea acordată la creația noastră și să o extindem semenilor noștri.

PLANUL ORIGINAL

Nu este planul lui Dumnezeu ca omenirea să fie nefericită în existența sa, pentru că „Dumnezeu l-a făcut pe om cu totul sfânt și fericit; iar pământul frumos, așa cum a ieșit din mâna Creatorului, nu a purtat nici o pată de degradare sau umbră de blestem. Încălcarea legii lui Dumnezeu — a legii iubirii — aceasta a adus nenorocirea și moartea.”2 Nici nu ne putem imagina cât de mult ne-am fi dezvoltat ca bărbați și femei după planul lui Dumnezeu în crearea noastră, dacă primii noștri părinți nu ar fi săvârșit păcat.

„Scopul Lui [Dumnezeu] a fost ca omul să descopere cu atât mai mult acest chip, cu cât trăia mai mult — să reflecte din ce în ce mai fidel slava Creatorului. Toate facultățile sale puteau fi dezvoltate; capacitatea și vigoarea lor trebuia să crească neîncetat. Pentru exercitarea lor, s-a deschis un orizont larg și un câmp glorios... Ar fi împlinit din ce în ce mai mult scopul creării sale și ar fi reflectat din ce în ce mai fidel slava Creatorului.

Aceste lucruri au fost însă pierdute prin neascultare. Prin păcat, asemănarea cu divinul a fost mânjită — aproape că a fost ștearsă cu desăvârșire. Puterile fizice ale omului au slăbit, capacitățile sale mintale au scăzut, viziunea sa spirituală s-a încețoșat. Omul devenise supus morții.”3

Vindecarea trupului, minții și sufletului îmbolnăvit din cauza păcatului trebuie să fie opera poporului lui Dumnezeu. Suntem chemați să aducem lumii vindecarea de toate bolile pe care le-a comis păcatul. Hristos este modelul nostru în acest scop:

„Isus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care erau în norod.” (Matei 4: 23). Deci, există o dublă țintă pentru vindecare – atât cea morală, cât și fizică. Nu există o recuperare reală dacă oricare dintre acestea este lăsată nevindecată. „Virtutea caracterului depinde de acțiunea corectă a puterilor minții și ale corpului.” 4

LUCRAREA LUI HRISTOS

Lucrarea lui Hristos este aceea de a-l răscumpăra pe om din adâncul păcatului în care s-a scufundat. „Refacerea în om a chipului Creatorului său, readucerea sa la perfecțiunea în care fusese creat, sprijinirea dezvoltării trupului, minții și sufletului, astfel încât să poată fi împlinit scopul divin avut în vedere la crearea lui, — iată care avea să fie lucrarea de răscumpărare. ...

Înseamnă că în toată făptura — trup, minte și suflet în aceeași măsură — va fi refăcut chipul lui Dumnezeu.”5 Restaurarea chipului lui Dumnezeu este vindecarea trupului, a minții și a sufletului. Aceasta a fost lucrarea lui Hristos când El a venit prima dată în această lume — nu numai vindecarea bolilor fizice, ci și curățarea de boala păcatului. Amintiți-vă că bolile fizice erau strâns legate de păcat; în vindecarea bolii, Hristos a vindecat sufletul. Când Isus era în această lume, aceasta era misiunea Sa. Profetul Isaia a prezis ce avea să declare Isus în Nazaret: „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc vești bune celor nenorociți: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război, izbăvirea.” (Isaia 61:1).

„Și Isus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care erau în norod.” (Matei 4: 23). Într-adevăr, peste tot în scripturi, avem inspirata înregistrarea minunată despre „cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.” (Faptele Apostolilor 10: 38).

„Domnul nostru Isus Hristos a venit în această lume spre a sluji neobosit trebuințelor omului. „El a luat asupra Lui neputințelenoastre și a purtat bolile noastre” pentru a putea sluji fiecărei nevoi a omenirii. (Matei 8:17). El a venit să îndepărteze povara bolii, a nefericirii și a păcatului. Era misiunea Sa aceea de a-i reface în mod complet pe oameni; El a venit pentru a le da sănătate, pace și desăvârșire a caracterului.” 6

LUCRAREA NOASTRĂ

„Hristos este exemplul nostru. El a căutat să facă bine. A trăit ca să-i binecuvânteze pe alții. Iubirea înfrumuseța și înnobila toate acțiunile Lui.”7 Hristos nu numai că este exemplul nostru, așa cum am menționat, lucrarea Lui este lucrarea noastră, de a „aduce oamenilor refacerea completă” și de a le oferi oamenilor „sănătate și pace și desăvârșire a caracterului”.8 În timp ce facem lucrarea lui Hristos, „trebuie să învățăm metoda de lucru a lui Hristos” și să menținem mereu în gândul nostru faptul că „același Duh care a locuit în Hristos, în timp ce El dădea învățăturile, El îl primea continuu”. Aceasta este sursa „cunoașterii și secretul” „puterii în desfășurarea lucrării Mântuitorului în lume.”9 Noi suntem canalele din mâinile Sale în lucrarea de răscumpărare. „Refacerea în om a chipului Creatorului său, readucerea sa la perfecțiunea în care fusese creat, sprijinirea dezvoltării trupului, minții și sufletului, astfel încât să poată fi împlinit scopul divin avut în vedere la crearea lui, — iată care avea să fie lucrarea de răscumpărare. Acesta este obiectul educației, marele obiectiv al vieții.”10

Misiunea de a merge în toată lumea și de a predica Evanghelia a inclus vindecarea bolnavilor — și asigurarea pe care a dat-o Isus este că va fi cu noi până la sfârșitul lumii (vezi Matei 28:20). Glorios a fost rezultatul experienței apostolilor. Aceeași misiune ne este acordată nouă celor care trăim în această ultimă generație — și când vom fi gata să îndeplinim această binecuvântată sarcină din toată inima, rezultatul va fi mai extins și mai glorios.

În acest moment, nu ne-a mai rămas mult timp, deoarece acum trăim în pragul încheierii istorieiacestei lumi. Domnul nu-și va mai întârzia timpul din cauza indivizilor cărora nu le pasă; El îi va avea și pe alții. Dacă nu doriți ca alții să vă ia locul, asigurați-vă că vă întăriți chemarea și că sunteți cu siguranță aleși. Ca biserică și ca indivizi, principala noastră preocupare este să ne pregătim pe noi înșine și poporul nostru: PREGĂTIȚI-VĂ, PREGĂTIȚI-VĂ ȘI PREGĂTIȚI-VĂ.

UN MESAJ COMPLET

Da, este timpul să fii sănătos și să aduci vindecare lumii. După cum se înțelege în general, nu putem oferi ceva ce nu avem. Cu alte cuvinte, înainte să putem merge și să aducem vindecarea oamenilor, trebuie să fim mai întâi noi sănătoși. După cum s-a menționat, bolile noastre nu sunt doar fizice, ci mai degrabă sunt atât fizice, cât și morale. Deci, este timpul să facem ceva în legătură cu acest lucru! Ar trebui să fim primii care să fim sănătoși și să nu fim ultimii, deoarece avem atât de multă lumină și multe avantaje la dispoziția noastră.

În primul rând, avem mesajele celor trei îngeri destinate chiar acestui scop. Mesagerul Domnului explică faptul că îndreptățirea prin credință este „adevărul central al soliei îngerului al treilea.”11 Suntem susținătorii mesajelor celor trei îngeri — și ce înseamnă aceasta? Îndreptățirea prin credință, care „a invitat oamenii să primească neprihănirea lui Hristos, care se manifestă prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu.”12 Când primim neprihănirea lui Hristos, aceasta trebuie să se manifeste prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. Această solie este răspunsul la boala păcatului care a făcut ca omul să fie bolnav fizic. „Aceasta este solia pe care Dumnezeu ne-a poruncit s-o vestim lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și să fie însoțită de revărsarea Duhului Său într-o mare măsură.”13

Apoi avem mesajul reformei sanitare. Domnul i-a oferit o viziune slujitorului Său pentru a ne aduce acest mesaj. Ea relatează: „Marele subiect al reformei sănătății mi-a fost descoperit în viziune când mă aflam în casa lui A. Hillard, la Otsego, Michigan, pe 6 iunie 1863.”14 De ce a fost dată reforma sănătății? A fost spre beneficiul poporului lui Dumnezeu și pentru ca aceștia să o împărtășească cu ceilalți: „Lumina pe care Dumnezeu a dat-o cu privire la reforma sanitară este spre mântuirea noastră și spre mântuirea lumii.”15 Ar trebui să fim primii care pun în aplicare principiile reformei sănătății și apoi să le împărtășim lumii. Boala este o mare piedică pentru dezvoltarea caracterului creștin. „Deoarece mintea și sufletul își găsesc expresie prin intermediul corpului, atât vigoarea morală cât și cea spirituală depind într-o mare măsură de tăria și activitatea fizică. Tot ceea ce promovează sănătatea fizică, promovează dezvoltarea unei minți puternice și a unui caracter bine echilibrat. Fără sănătate, nimeni nu poate înțelege clar și nici nu poate să-și împlinească în mod complet obligațiile sale față de sine, față de cei din jur sau față de Creatorul său. De aceea sănătatea ar trebui să fie păzită cu tot atâta credincioșie ca și caracterul.”16

Uneori suntem confuzi. Care este legătura dintre îndreptățirea prin credință — sau Neprihănirea prin Credință — și mesajul reformei sănătății în legătură cu restabilirea imaginii lui Dumnezeu în om și perfecționarea caracterului creștin? Avem o revelație clară asupra acestui punct. Mesajul Îndreptățirii prin credință are ca scop convertirea minții și a inimii, pentru ca să-l aducă pe om într-o nouă direcție în viață — „Gânduri noi, sentimente noi, motive noi sunt implantate. Se stabilește un nou standard de caracter — viața lui Hristos.”17

„Îndreptățirea este întru totul prin har”. 18 „Fără harul Domnului Hristos, cel păcătos se află într-o stare neajutorată. Pentru el nu se poate face nimic, dar prin harul divin, omului îi este dată o putere supranaturală, care lucrează în minte, în inimă și în caracter.”19

La rândul său, mesajul reformei sănătății are un scop specific de a reduce înclinațiile animalice puternice din natura umană și de a ne întări deciziile morale spre perfecțiunea caracterului.

CUM AR TREBUI ACEASTA SĂ AFECTEZE MODUL ÎN CARE PREGĂTIM HRANA?

„Multe mame care deplâng patima beției existentă peste tot, nu privesc suficient de adânc pentru a vedea cauza. Ele pregătesc zilnic o varietate de feluri de mâncare și alimente foarte condimentate, care ispitesc apetitul și încurajează supraalimentația. Mesele [poporului nostru]... sunt în general pregătite pentru a forma bețivi. Apetitul este principiul conducător pentru o categorie numeroasă. Oricine își va îngădui să mănânce prea des și încă alimente care nu au însușiri sănătoase, își va slăbi puterea de a se împotrivi în alte privințe tentațiilor poftei și pasiunii, în măsura în care și-a întărit înclinațiile către obiceiuri incorecte de a mânca. Mamele ar trebui să fie marcate de obligația lor față de Dumnezeu și față de lume de a oferi societății copii care să aibă caractere bine dezvoltate.”20

„Când li se vorbește oamenilor despre problema sănătății, ei spun adesea: „Știm multe lucruri mai bine de cum le facem”. Ei nu-și dau seama că sunt răspunzători pentru fiecare rază de lumină cu privire la bunăstarea lor fizică și că fiecare deprindere este descoperită înaintea ochiului cercetător al lui Dumnezeu. Viața fizică nu trebuie să fie tratată într-un mod întâmplător. Fiecare organ, fiecare fibră a ființei trebuie să fie păzită cu sfințenie de obiceiuri dăunătoare.” 21

„Dumnezeu ne-a dat multă lumină asupra reformei sănătății, pe care dorește s-o respectăm cu toții. El nu trimite lumina pentru ca aceasta să fie respinsă sau nesocotită de către cei din poporul Său, fără ca aceștia să sufere consecințele.” 22 Din păcate, „puterile morale sunt întunecate, pentru că bărbații și femeile nu vor să trăiască ascultând de legile sănătății.” 23

ÎNVĂȚÂND SĂ TRĂIM SOLIA

„Subiectul reformei sanitare a fost prezentat în biserici; dar lumina nu a fost primită cu toată inima. Poftele egoiste, distrugătoare de sănătate ale bărbaților și femeilor, au stat împotriva influenței soliei care urmează să pregătească un popor pentru ziua cea mare a lui Dumnezeu. Dacă comunitățile așteaptă putere, ele trebuie să trăiască adevărul pe care li l-a dat Dumnezeu. Dacă membrii comunităților noastre trec cu vederea lumina cu privire la acest subiect, ei vor recolta consecința sigură a degenerării spirituale și fizice. Și influența acestor vechi membri ai bisericii va lucra în cei veniți de curând la credință. Domnul nu lucrează acum pentru a aduce multe suflete la adevăr, din cauza membrilor bisericii care n-au fost niciodată convertiți și a acelora care au fost cândva convertiți, dar care au apostaziat. Ce influență vor avea acești membri neconsacrați asupra noilor convertiți? Nu ar face ei, oare, fără efect solia dată de Dumnezeu și pe care poporul Său trebuie s-o vestească?

Toți să-și cerceteze practicile și să vadă dacă nu cumva se dedau la acele lucruri care sunt un reală vătămare pentru ei. Ei să renunțe la orice îngăduință nesănătoasă în ce privește mâncarea și băutura. Unii merg în țări îndepărtate pentru a căuta un climat mai bun; dar oriunde ar fi, stomacul le creează o stare asemănătoare malariei (n.tr. malaria: boală (infecțioasă) manifestată (în prima fază) prin stare de rău, dureri de cap, oboseală, disconfort abdominal, dureri musculare, frisoane, febră). Ei își aduc asupră-le suferințe pe care nimeni nu le poate alina. Ei trebuie să-și aducă practicile lor zilnice în armonie cu legile naturii; și, lucrând și crezând, se poate crea o atmosferă în jurul trupului și a sufletului care va fi o mireasmă de viață spre viață.

Fraților, noi suntem mult rămași în urmă. Multe din lucrurile pe care biserica ar trebui să le facă pentru a fi o biserică vie, nu sunt făcute. Prin satisfacerea cerințelor unui apetit pervertit, mulți se așază într-o astfel de stare a sănătății lor, încât are loc un neîncetat război împotriva intereselor celor mai alese ale sufletului. Adevărul, cu toate că e prezentat în cuvinte lămurite, nu este ascultat. Doresc să pun lucrurile acestea înaintea fiecărui membru al comunităților noastre. Deprinderile noastre trebuie să fie aduse să se conformeze cu voința lui Dumnezeu. Noi suntem asigurați: „Dumnezeu este cel care lucrează în voi”, dar omul trebuie să-și facă partea în stăpânirea apetitului și a pasiunii. Viața religioasă cere acțiunea minții și a inimii în armonie cu forțele dumnezeiești. Nimeni nu poate prin el însuși să-și lucreze propria mântuire, iar Dumnezeu nu poate face lucrarea aceasta pentru el, fără conlucrarea lui. Dar atunci când omul lucrează sârguincios, Dumnezeu lucrează împreună cu el, dându-i putere să devină fiu al lui Dumnezeu.”24

Satan știe că, dacă încălcăm legile sănătății, ruina noastră este sigură — dar dacă urmăm reforma sănătății lui Dumnezeu, tentațiile inamicului pot fi rezistate mai ușor. „Marele dușman știe că dacă pofta de mâncare și pasiunea predomină, sănătatea corpului și puterea intelectului sunt sacrificate pe altarul mulțumirii de sine, iar omul este adus la o ruină rapidă. Dacă intelectul luminat deține frâiele, controlând înclinațiile animalice și menținându-le supuse puterilor morale, Satan știe bine că puterea sa de a birui cu ispitele sale este foarte mică. ”25

Deci, pentru a ne face mai favorabilă calea spre perfecțiune, noi urmăm reforma sănătății. Combinând mesajul îndreptățirii cu al reformei sănătății — dacă trăim sincer conform lor, victoria este a noastră.

„Când caracterul lui Hristos va fi perfect reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i răscumpere ca pe ai Săi” 26, împreună cu oamenii pe care i-am adus la picioarele Domnului nostru.

CONCLUZIE

„Domnul dorește ca prin poporul Său să răspundă acuzațiilor lui Satan, arătând rezultatul ascultării de principiile corecte. El dorește ca instituțiile noastre de sănătate să fie martore pentru adevăr. Acestea vor imprima un caracter lucrării care trebuie continuată în aceste ultime zile în restabilirea omului printr-o reformă a obiceiurilor, apetitului și pasiunilor. Adventiștii de ziua a șaptea trebuie să fie reprezentați în lume prin principiile avansate ale reformei sănătății pe care ni le-a dat Dumnezeu. ”27

În final, fraților, avem o misiune foarte serioasă de îndeplinit — să evanghelizăm și să aducem lumii vindecare de miasma mortală a bolii care a contaminat omenirea încă de la căderea primilor noștri părinți. Aceasta ar trebui să fie rugăciunea noastră, ca: „Domnul să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi Fața Lui, ... ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta!” (Psalmii 67: 1, 2). Biserica este agentul pe care Domnul îl va folosi pentru a salva lumea. Dar dacă biserica însăși nu este vindecată și sănătoasă, nu își poate îndeplini misiunea. Așadar, fac apel la toți membrii bisericii (Adventiste de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă) din întreaga lume, să ne dedicăm viețile noastre pe deplin lui Dumnezeu și să cerem Domnului să ne vindece ca indivizi și ca biserică. De-a lungul celor 95 de ani de experiență, nu ne-am îndeplinit încă misiunea — și suntem deja mai mult decât dublul unei călătorii de 40 de ani în pustie! Dar nu este încă prea târziu. SĂ NE TREZIM! E TIMPUL SĂ FII SĂNĂTOS ȘI SĂ ADUCI VINDECARE LUMII!

Referințe:

1 Spiritual Gifts, vol. 3, p. 84; 2 Calea către Hristos, p. 9; 3 Educație, p. 15; 4 Sfaturi pentru sănătate, p. 505; 5 Educație, pp. 15, 16; 6 Divina Vindecare, p. 17; 7 Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 136; 8 Divina Vindecare, p. 17; 9 Faptele Apostolilor, p. 365; 10 Educație, pp. 15, 16; 11 Evanghelizare, p. 190; 12 Ibid; 13 Ibid., p. 191; 14 Solii alese, vol. 3, p. 276; 15 Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 136; 16 Îndrumarea copilului, pp. 360, 361; 17 Parabolele Domnului Hristos, pp. 98, 99; 18 Credința și Faptele, p. 20; 19 Ibid., p. 100; 20 Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 563; 21 Ibid., vol. 6, p. 372; 22 Ibid., vol. 3, p. 311; 23 Christian Education, p. 10; 24 Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pp. 370, 371; 25 Confrontation, p. 58; 26 Parabolele Domnului Hristos, p. 69; 27 Lucrarea Misionară Medicală, p. 187.