Săptămâna de rugăciune 2020 - ESTE TIMPUL

Este timpul să fii un misionar activ. Duminică, 13 decembrie 2020

(Gatera Sylvan — Rwanda)

INTRODUCERE

„Toți trebuie să devenim martori pentru Isus. Puterea legăturilor sociale, sfințită prin harul lui Hristos, trebuie să fie dezvoltată pentru a câștiga suflete pentru Mântuitorul. Să facem astfel încât lumea să vadă că noi nu suntem absorbiți în mod egoist numai de interese proprii, ci dorim să dăm și altora din binecuvântările și privilegiile noastre. Să-i facem să vadă că religia noastră nu ne face insensibili sau pretențioși. Toți aceia care susțin că L-au găsit pe Hristos să lucreze ca El pentru binele oamenilor.” 1

În calitate de credincioși, suntem chemați să răspândim în mod activ Cuvântul lui Dumnezeu — în mod clar, fără teamă, cu amabilitate și cu respect, ori de câte ori avem o oportunitate, cu angajamentul de a-L respecta pe Dumnezeu ca nucleu al vieții noastre. Astfel putem face o diferență pozitivă în lume — fie că este vorba de cei dragi sau de străini din altă țară.

Înainte de înălțarea Sa, Isus le-a dat marea misiune ucenicilor de atunci — dar aceasta ni se aplică și nouă, de asemenea. El ne îndeamnă să facem ucenici din toate neamurile, să ieșim în lume și să învățăm și să trăim adevărul planului de răscumpărare. În timp ce suntem pur și simplu canale, nu acționăm niciodată singuri. Hristos este întotdeauna alături de noi, exprimându-Se prin noi. Prin urmare, succesul nostru este asigurat.

MISIUNEA DINAINTEA NOASTRĂ

Un misionar este un membru al unui grup religios trimis într-o zonă pentru a converti sau pentru a îndeplini slujbe de serviciu, cum ar fi educația, instruirea, justiția socială, îngrijirea sănătății și dezvoltarea economică.

În Matei 28:19, Isus își conectează autoritatea la Marea Misiune și această autoritate îi face pe ucenicii Săi capabili să ducă la îndeplinire sarcina. El ne cere să fim activi, nu inerți. Scopul este de a trece orice graniță, geografică sau de altă natură, pentru a răspândi Evanghelia.

Există un motiv pentru a fi implicat într-o misiune globală; o congregație care nu este implicată profund și cu seriozitate în proclamarea la nivel mondial a Evangheliei nu înțelege natura mântuirii. Misiunea ucenicilor a fost de a se extinde până la limitele cele mai îndepărtate ale Pământului.

În scrierile sale, Ellen White a menționat că misionarii nu fac nici măcar a douăzecea parte din lucrarea pe care ar trebui să o facă pentru mântuirea sufletelor.3 În loc să cheme oamenii și să aștepte ca aceștia să vină la noi pentru a cerceta adevărul, s-a făcut apel cu privire la nevoia noastră de a depune eforturi mai amănunțite și mai serioase pentru a aduce adevărul în fața lumii.

A sosit momentul să fii un misionar activ, inclusiv prin utilizarea rețelelor de socializare pentru a împărtăși adevăruri biblice în loc de opiniile și fotografiile lumești. Acest lucru este foarte util în lumea de astăzi, deoarece mediatizarea globală demonstrează că Internetul este un instrument puternic, cu costuri reduse, care poate pătrunde în fiecare țară din lume și poate transforma fiecare creștin într-un misionar internațional.

O provocare cu care ne confruntăm este că sunt prea puțini misionari, în al doilea rând, sunt prea puțini misionari care merg pe prima linie. De fapt, există un procent foarte mic (10%) de misionari despre care se spune că lucrează în rândul unui grup neatins de oameni, în timp ce aproape 90% lucrează printre cei deja convertiți.

Evanghelia trebuie să ajungă la toți oamenii. Suntem invitați: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15). Isus le-a dat ucenicilor porunca directă de a merge și a învăța în multe locuri. În primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu fusese împărtășit printre oile pierdute ale lui Israel, dar apoi misiunea a fost extinsă. Isus nu numai că poruncește acest lucru, ci în puterea Sa divină, El dă autoritatea de a merge în lume și de a predica Evanghelia tuturor oamenilor.

La fel ca ucenicii din pasajul nostru din Scripturi, și noi am fost învățați adevărul și astfel suntem trimiși să:

1. Predicăm Evanghelia

2. Săvârșim minuni

3. Confirmăm (întărim) Cuvântul lui Dumnezeu. Ne este dată porunca clară să mergem în lume și să răspândim Evanghelia.

Apostolul Pavel exclamă: „Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1 Corinteni 9: 16).

Bărbații și femeile lui Dumnezeu nu devin pastori, predicatori, instructori ai școlii de Sabat etc., în scopul obținerii unui titlu sau pentru recunoaștere personală. Binecuvântările de a împărtăși cunoștințele, de a-i îndruma pe ceilalți și de a-i privi crescând sunt suficiente în sine. Slavă și recompense ne așteaptă în împărăția cerurilor.

„Propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura.” (2 Timotei 4:2). Misiunea lui Timotei era să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu nu numai membrilor bisericii sale, în timp ce aceștia așteptau cu nerăbdare un cuvânt de la Domnul („la timp”), ci și celor care s-ar putea să nu fie gata sau dispuși să primească cuvântul lui Dumnezeu („ne la timp”).

Un bun exemplu de predicare „la timp” este atunci când oamenii te întâmpină din toată inima să le împărtășești adevărul. „Ne la timp” seamănă mai mult cu predicatorul de stradă sau cu evanghelistul care îndrăznește să se angajeze într-o slujbă la închisoare sau să predice în locurile de joacă din interiorul orașelor sau prin intermediul social media. Aceasta este ne la timp, unde mai mult decât probabil cei din jur nu sunt foarte interesați de Cuvântul lui Dumnezeu.

Cum procedăm? Putem învăța multe de la cei în vârstă — acei profesori remarcabili care au impact asupra generațiilor următoare — precum și să învățăm din Exemplul perfect, Isus Hristos Însuși. Hristos este calea, adevărul și viața (Ioan 14: 6), care ne iubește și a murit pentru noi. El ne îndeamnă să înălțăm numele Său tuturor celor care vor asculta prin cuvintele pe care le rostim și viața pe care o trăim, aducând roade prin credință (Evrei 11: 1), pentru că „fără fapte”, „credința este moartă” (Iacov 2:26).

Majoritatea învățătorilor din zilele lui Hristos s-au concentrat în principal pe aspectele intelectuale ale unui subiect, dar Isus s-a adresat întregii ființe a audienței Sale, invitându-i să ia o decizie în favoarea lui Dumnezeu. (Vezi Marcu 1:22.) El a învățat adevărul, pentru că El este Adevărul.

Astăzi, deoarece informațiile sunt atât de ușor accesibile în cărți și pe internet, această generație presupune că poate învăța tot ce este de știut despre viață din școli și din cercetările online. Cu toate acestea, unele dintre cele mai bune și cele mai valoroase lecții din viață nu provin din obiecte neînsuflețite — ci mai degrabă de la oameni care au trăit mai mult decât noi.

„Să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău: Eu sunt Domnul.” (Leviticul 19: 32). Unul dintre cele mai bune versete despre învățarea de la cei mai în vârstă decât noi se găsește în Psalmii 141: 5: „Să mă lovească cel neprihănit, va fi bunătate; și să mă mustre, va fi untdelemn ales, care nu îmi va sparge capul; căci rugăciunea mea de asemenea continuă în nenorocirile lor” (engl. KJV, rom. BTF). Sună dureros nu-i așa? Dar toți au nevoie să fie corectați uneori și noi cu siguranță nu suntem excepția. Vârsta le aduce bătrânilor nu numai înțelepciune, dar și istorisiri, experiențe și cunoștințe biblice pentru noi.

IMPORTANȚA PAGINILOR TIPĂRITE

Este foarte important să luăm în considerare puterea paginilor tipărite. De fapt, arta înregistrării principiilor lui Dumnezeu pentru a avea o referință a început foarte devreme; Îl vedem pe Dumnezeu Însuși scriind cele Zece Porunci pe tablele de piatră de pe Muntele Sinai. Știm, de asemenea, că prima carte, tipărită într-un număr mare de ediții, a fost Biblia.

După apariția tiparului, tehnologia a evoluat și cuvântul scris a început să se răspândească într-un ritm mult mai rapid. Odată cu avansarea tipăririi cu presă în secolul al XV-lea și a suporturilor electronice, care includeau telegraful și telefonul în secolul al XVIII-lea, biserica a început să vadă un nou tip de audiență care ar putea fi numit cel mai bine audiența „la cerere”.

În cartea Evanghelizarea prin literatură, aflăm că până și fragmentele publicațiilor pline de adevăr sunt prețioase și fiecare linie de tipărituri care conține adevărul prezent este o comoară sacră. Cine poate estima influența pe care o pagină ruptă, care conține adevărurile mesajului celui de-al treilea înger, o poate avea asupra inimii unui căutător după adevăr? „Să ne amintim că este întotdeauna cineva care ar fi bucuros să citească toate cărțile și revistele de care ne putem lipsi noi. Fiecare pagină este o rază de lumină din ceruri, care să strălucească la drumuri și la garduri, revărsând lumină pe calea adevărului.” 4

ALT TIP DE AUDIENTĂ

Pe lângă publicațiile scrise sau tipărite, au existat și alte forme de public care includ următoarele:

a) Audiența live, față în față: majoritatea slujirilor au loc, de fapt, față în față. Isus a slujit în fața unui public prezent. În biserica timpurie, predicile, sesiunile de rugăciune, ședințele evanghelice, sesiunile de consiliere și alte tipuri de slujire aveau loc de obicei în fața unui public în direct, prezent.

b) Audiența transmisiunilor publice, care a luat ființă odată cu apariția tehnologiei radio și TV.

c) Audiența online, când tehnologia internetului a permis mediatizarea online și a dat naștere publicului online care folosește internetul pentru a obține informații.

d) Audiența conectată care a apărut din combinația de social media și tehnologia mobilă.

Acest din urmă public, audiența conectată, este eroul poveștii noastre și subiectul central pentru restul acestei lecturi.

AR TREBUI SĂ FOLOSIM MEDIILE SOCIALE PENTRU EVANGHELIZARE

Isus ne-a cerut să mergem în toată lumea și să facem ucenici din toate neamurile — și pentru a face acest lucru în lumea noastră digitalizată, nici măcar nu trebuie să vă părăsiți casa. Acum putem începe să ajungem și să învățăm lumea printrun dispozitiv pe care îl ținem în mână sau printr-un mic computer pe care-l ținem pe genunchi. Lumea s-a schimbat și avem mari oportunități pentru biserică.

De-a lungul istoriei, metoda prin care biserica a realizat Marea Misiune a fost pusă în mișcare prin tehnologie. Pentru apostolul Pavel, era sistemul rutier roman.5 Pentru Reformă, era tipografia. Pentru noi astăzi, este puterea internetului în palma mâinii aproape tuturor membrilor bisericii voastre și, cu siguranță, a aproape tuturor bărbaților, femeilor și copiilor din cartierul bisericii voastre.

În unele părți ale planetei, în special în America de Nord, prezența la biserică este în general în declin. Chiar și pentru bisericile cu o prezență mare, biserica locală găzduiește un credincios sau un căutător doar timp de 1-3 ore pe săptămână. Cu toate acestea, adunarea dumneavoastră și toți cei pe care membrii ei îi cunosc, își petrec o parte din ce în ce mai semnificativă din orele de veghe conectați la internet.

TRĂIND ÎNTR-O LUME DIGITALĂ

Când spunem „lumea digitală”, subliniem faptul că aproape întreaga lume este conectată la tehnologia digitală. Adweek raportează că atenția consumatorului se schimbă de la televizor la dispozitive mobile și social media. Oamenii se conectează online mai multe ore pe zi decât sunt implicați făcând aproape orice altă activitate. Aici își petrece viața cultura noastră — și aceasta este noua frontieră care oferă oportunități pentru prezența Veștii Bune a lui Isus Hristos, care ne schimbă viața.

Cercetătorul Jason Mander la Global Web Index a publicat recent că numărul total de ore petrecute online prin intermediul computerelor, laptopurilor, telefoanelor mobile și tabletelor a crescut de la 5,5 ore pe zi în 2012 la 6,5 ore pe zi în 2016. Printre principalii factori ai acestui angajament online sunt rețelele de socializare. Potrivit cercetărilor lui Mander, o persoană obișnuită petrece două ore în fiecare zi pe rețelele de socializare precum Facebook, Twitter și Instagram; iar acest număr crește an de an. Să ne îndreptăm privirea asupra unor statistici care ilustrează cât de crucială este social media pentru creșterea bisericii, cât de puțin profită în prezent bisericile de acest avantaj și modalitățile cheie pentru a vă ajuta să vă construiți (sau să remediați) strategia de socializare.

Cercetările făcute de Barna Group arată că în 2017, mai mult de jumătate dintre cititorii Bibliei au folosit internetul (55%) sau un smartphone (53%) pentru a accesa textele biblice — o creștere semnificativă față de 2011 (37%, respectiv 18%).6 Oamenii folosesc internetul și rețelele de socializare ca parte a rutinei lor de închinare într-un număr din ce în ce mai mare. Apoi, este nevoie să avem o prezență activă pe rețelele de socializare pentru a profita de acest fapt, deoarece acolo este o mare parte a publicului nostru.

Un alt studiu a constatat că aproape 70% dintre biserici oferă Wi-Fi personalului și oaspeților. 7 Dacă o biserică nu oferă Wi-Fi, ar putea să-i îndepărteze pe oaspeți.

Ghidul de marketing nonprofit indică faptul că mai mult de 70% dintre comunicatorii nonprofit consideră că social media este unul dintre cele mai importante canale de comunicare. 8 Potrivit raportului 2016 al Ghidului de marketing nonprofit, 71% dintre profesioniștii în comunicare nonprofit consideră că social media este unul dintre cele mai importante canale ale acestora, depășit doar de site-ul lor (80%). Prin urmare, dacă un pastor vrea săși promoveze biserica cu succes și să crească numărul de membri, rețelele de socializare nu mai sunt un „lucru frumos de avut”, ci o linie esențială de comunicare.

Aproape 85% dintre biserici folosesc Facebook. 9 Ideea este că Facebook este regele instrumentelor de socializare ale bisericii. Dacă biserica nu are un profil Facebook configurat, aceasta ar trebui să fie o prioritate cheie. O pagină de Facebook nu oferă doar membrilor dumneavoastră un loc de interacțiune între ei — vă oferă, de asemenea, acces la o rețea de comunități active online, unde puteți obține idei și pune întrebări.

Doar aproximativ 15% dintre biserici folosesc Twitter și Instagram. Potrivit Statista, Instagram are mai mult de 800 de milioane de utilizatori, iar Twitter avea aproximativ 330 de milioane de la sfârșitul anului 2017. Acesta este un public uriaș pe care să îl accesăm.

Aproximativ 51% dintre biserici susțin că cel puțin un membru al personalului înregistrează în mod regulat bloguri sau postări pe rețelele de socializare.10 Postarea consecventă este crucială pentru succesul rețelelor de socializare, dar vestea bună este că postarea pe rețelele de socializare este ușoară; practic oricine poate face acest lucru cu câteva îndrumări inițiale.

62% dintre biserici folosesc rețelele de socializare pentru a se conecta cu persoane din afara congregației lor, în timp ce un număr și mai mare, 73% folosesc social media pentru a interacționa cu congregația lor.11

Social media este o linie de salvare pentru comunitatea din exterior și trebuie să o folosim dacă vrem ca bisericile noastre să prospere și să crească.

DU-TE UNDE SE AFLĂ OAMENII DIN ERA DIGITALĂ

„Evanghelizarea este un proces de aducere a Evangheliei la oameni, în special la tineri (Generația Z),12 acolo unde sunt, nu acolo unde ați dori să fie... Când Evanghelia ajunge la un popor acolo unde el se află, răspunsul lor la Evanghelie este biserica într-un loc nou. ”13

Este uluitor cât de repede se pot schimba lucrurile într-un singur an, iar 2019 are o serie de statistici surprinzătoare asupra cărora să reflectăm. Să analizăm statisticile pentru 2019:

Canal Social

Utilizatori activi lunar

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

You Tube

Reddit

WhatsApp

Flickr

Wechat

Weibo

Telegram

Viber

Messenger

2, 27 miliarde

326 milioane

1 miliard               

260 milioane

peste 250 milioane

255 milioane

1,9 miliarde

peste 330 milioane

1,5 miliarde

peste 90 milioane

1,08 miliarde

446 milioane

200 milioane

260 milioane

1,3 miliarde

 

Având în vedere statisticile de mai sus, nu putem nega beneficiul incredibil al utilizării instrumentelor de socializare pentru a răspândi Evanghelia printre membri proprii ai bisericii și pentru a atrage noi membri prin promovarea evenimentelor.

SOCIAL MEDIA ȘI BISERICA: PARTEA BUNĂ ȘI PARTEA REA

Puncte forte: împrăștierea rapidă a informațiilor către un public larg.

Dezavantaje: poate consuma prea mult timp și poate fi o distragere inutilă sau, mai rău, un instrument pentru a promova negativitatea, cuvinte murdare, bârfele, calomniile, știrile negative și veștile rele.

Totuși, beneficiile pozitive ale rețelelor de socializare depășesc negativele și prezintă o oportunitate extraordinară de a promova Evanghelia, pe care Hristos a stabilit-o ca fiind transmisă în societate. Cheia este să nu ignorăm provocările și să intrăm orbește — ci mai degrabă să fim înțelepți ca șerpii și inofensivi ca porumbeii.

Prin urmare, îi revine bisericii să folosească această invenție remarcabilă și să îndepărteze lumina reflectoarelor de la Satan, care ar dori să domine această tehnologie fabuloasă prin răspânditori de lucruri fără valoare. Pentru a face acest lucru, este urgent să planificați, să cercetați și să vă rugați. „Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii.” (Proverbe 16:9).

Dacă alegem să ne aventurăm în această lume a rețelelor digitale, putem învăța cum biserica noastră poate folosi cel mai bine rețelele de socializare numai pentru bine. Există numeroase bloguri, site-uri web și chiar companii care pot ajuta bisericile cu cele mai bune practici din rețelele de socializare sau cu aspectul tehnic al obținerii și menținerii unui profil.

Ar putea bisericile noastre să-și permită costurile unei lucrări pe internet? Da, dacă este o prioritate.

DÂND DIN BOGĂȚIA LUI

Lucrarea lui Dumnezeu urmează acum să avanseze rapid și, dacă poporul Său va răspunde chemării Sale, El îi va face pe posesorii de bunuri dispuși să doneze din mijloacele lor și astfel va face posibilă îndeplinirea lucrării Sale. „Credința în Cuvântul lui Dumnezeu îl va pune pe poporul Său în posesia bunurilor care îi vor permite să lucreze marile orașe care așteaptă solia adevărului.” 15 (Vezi 1 Timotei 6: 17-19).

„Nu trebuie să ne cheltuim banii pe lucruri care nu sunt esențiale. Dumnezeu cere ca fiecare dolar disponibil să fie dat lucrării de a deschide noi câmpuri pentru intrarea mesajului Evangheliei și de a diminua munții de dificultate care caută să închidă lucrarea noastră misionară. ”16

Banii noștri sunt capitalul încredințat de Domnul. Ar trebui să fie menținut gata să răspundă la chemări din locurile în care Domnul are nevoie de el.

CONCLUZIE

Social media este din ce în ce mai răspândită în societatea noastră și continuă să aibă un impact asupra modului în care oamenii comunică. Nu este o simplă tendință care va dispărea — este aici pentru a rămâne. Cu majoritatea copleșitoare a populației lumii acum online, este mandatul bisericii din secolul XXI să folosească acest „amvon mondial” pentru marele mesaj al lui Isus Hristos care ne schimbă viața — cu cât mai devreme cu atât mai bine.

Să publicăm cu creativitate, îndrăzneală și cu aceste noi instrumente uimitoare în mâinile noastre pentru a împărtăși cele mai bune știri din lume cu mai mulți oameni ca niciodată. Așa cum a făcut Isus, să devenim întruchiparea — regăsindu-ne alături de oameni oriunde s-ar afla. Cuvântul devine digital și își face sălașul în felul acesta. „La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință”; „La Dumnezeu nimic nu va fi imposibil” (Matei 19:26; Luca 1:37).

Referințe:

 1 Hristos, Lumina Lumii, p. 152.;2 Wikipedia; 3Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 11; 4Evanghelizarea prin literatură, p. 151; 5Datorită Pax Romana (Păcii romane) din timpul Imperatorului Augustus (27 î.Hr.– d.Hr. 14), pe vremea când Pavel călătorea prin lumea romană, condițiile erau sigure. Filozoful stoic Epictetus (decedat aprox. În anul 135 d.Hr) declara, „Nu sunt nici războaie, nici lupte, nici mari tâlhării, nici jafuri pe mare, ci putem călători la orice oră, și să navigăm de la est spre vest.” 6 Barna Group (pentru cercetare, sub tutela Isaachar Companies, Ventura, California, din 1984.) Cuvântul lui Dumnezeu este de asemenea disponibil oricui pe internet, și Biblii online sunt citite de oameni în țări care interzic citirea Sfintelor Scripturi;7 LifeWay Research; 8 Ghidul de Marketing Nonprofit (Nonprofit Marketing Guide) compilează din răspunsurile a peste 1,000 de profesioniști în domeniul nonprofit care fac sondaje de opinie în tendințele comunicării nonprofit (Nonprofit Communications Trends Survey). 9 LifeWay Research; 10 Buzzplant, o agenție de publicitate digitală cu orientare creștină; 11 Facts & Trends, o platformă care oferă liderilor ceștini informații relevante, idei de slujire practică, și resurse biblice. Ianuarie 1957; 12 Generația Z: cei născuți între anii 1995–2010 (sau 1998–2016). Majoritatea celor supranumiți Millennials (Generația Y, născuți între anii 1980–1994, aproximativ) își amintesc sosirea internetului, precum și diferitele transformări ale telefoanelor inteligente prin anii 2000; 13 Christianity Rediscovered, de Vincent Donovan (misionar între poporul Masai din Tanzania în anii 1960 și 1970); 14 Statista: Portal cu statistici și studii din mai mult de 22.500 de surse; 15 Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 273.; 16 Manuscript Releases, vol. 10, pp. 216, 217.