18. Rugaţi-vă şi lucraţi.

Rugaţi-vă şi lucraţi. "Va trebui să treceţi prin grele încercări, să  purtaţi poveri, să daţi sfaturi, să plănuiţi şi să înfăptuiţi; pentru toate acestea căutaţi cu regularitate pe Dumnezeu în rugăciune.  Rugaţi-vă şi lucraţi, lucraţi şi rugaţi-vă; ca nişte ucenici în şcoala lui Hristos, învăţăţi de la El." Mărturii pentru predicatori, p. 498, 499. *

"Nu trebuie să aşteptăm nepăsători ca încercările şi persecuţia să vină asupra noastră. Nu putem sta cu mâinile încrucişate şi să nu facem nimic pentru a preveni răul. Strigătele noastre să se audă ca unul singur, până la cer. Rugaţi-vă şi lucraţi, lucraţi şi rugaţi-vă. Nimeni să nu fie nesocotit. Învăţăţi ca niciodată până acum, umilinţa şi blândeţea inimii." Meseje selectate,  vol. 2, p. 370, 371. *

Rugaţi-vă, lucraţi, credeţi. "Trebuie să ne rugăm, să lucrăm, să credem. Dumnezeu este biruinţa noastră." Evanghelism, P. 438.