37. Vom primi răspunsul?

El poate să ajute. "Trebuie să primim tărie de la Dumnezeu. El ne poate ajuta, el ne poate da har şi înţelepciune cerească. Dacă tu vei cere aceasta în credinţă, vei primi; dar trebuie să veghezi în rugăciune. Veghează, roagă-te şi lucrează! Aceasta trebuie să fie deviza ta." Mărturii, vol. 2, p. 427.

Răspunsuri la cereri şi mulţumiri. "Să nu ne mai pierdem timpul în a ne plânge de micimea resurselor noastre vizibile, ci să dăm cea mai bună întrebuinţare la cât avem. Deşi înfăţişarea aparentă poate fi nepromiţătoare, toruşi sârguinţa şi încrederea în Dumnezeu, vor aduce resursele necesare. Să trimitem dar jertfele noastre cu mulţumire şi rugăciunea ca Domnul să binecuvânteze darurile şi să le înmulţească, cum a înmulţiti hrana dată celor cinci mii de oameni.

Lucrătorii pentru Hristos, nu trebuie să gândească niciodată şi cu atât mai puţin să vorbească despre neizbutire în lucrarea lor. Domnul Isus, este îndestularea noastră în toate lucrurile. Spiritul Său trebuie să ne inspire şi dacă ne vom preda pe noi înşine în mâinile Sale, spre a fi canale de lumină, mijloacele noastre de a face bine nu se vor epuiza niociodată." Mărturii, vol. 6, p. 467.

Răspunsul poate întârzia. "După terminarea rugăciunii, dacă răspunsul n-a venit imediat, nu obosiţi în aşteptare şi nu vă neliniştiţi. Nu vă clătinaţi. Prindeţi-vă de făgăduinţă! Ca şi văduva nenorocită, înfăţişaţi Domnului cazul vostru, cu o intenţie statornică. Aveţi o problemă însemnată, cu consecinţe grave? Dacă este aşa, atunci nu vă clătinaţi; credinţa voastră poate fi pusă la încercare. Dacă lucrul pe care-l doriţi este de preţ, atunci merită o străduinţă puternică şi serioasă. Vă este dată făgăduinţa, de aceea vegheaţi şi rugaţi-vă. Fiţi statornici şi răspunsul la rugăciune va veni." Mărturii, vol. 2, p. 131.

Dumnezeu e prea înţelept. "Noi toţi dorim răspuns direct şi imediat la rugăciunile noastre şi suntem ispitiţi să ne descurajăm, dacă răspunsul întârzie sau vine sub altă formă. Dar Dumnezeu e prea înţelept şi prea bun ca să răspundă la rugăciunile noastre exact la timpul şi-n felul dorit de noi. El va face mult mai mult şi mai bine pentru noi decât dorim noi înşine. Trebuie să ne încredem în înţelepciunea şi bunătatea Lui şi să nu stăruim ca El să facă după voinţa noastră; ci mai degrabă noi să înţelegem voinţa Lui şi s-o împlinim. Aceste experienţe, care ne pun credinţa la încercare, sunt spre folosul nostru. Din ele se poate vedea, dacă credinţa noastră este adevărată şi sinceră, întemeindu-se numai pe Cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă ea este nesigură şi schimbătoare sau legată de împrejurări. Credinţa se întăreşte prin exercitare. Trebuie să lăsăm ca şi răbdarea să-şi facă lucrarea ei desăvârşită, amintindu-ne că Scriptura are mari făgăduinţe pentru aceia care aşteaptă cu răbdare ajutorul Domnului." Divina Vindecare, p. 230, 231.

El ştie ce este cel mai bine. "Mântuitorul vrea să ne dea binecuvântări mai mari decât acelea pe care le cerem. El întârzie cu răspunsul, ca să ne poată arăta răutatea din inimă şi nevoia cea mare pe care o avem de harul Său. El vrea să renunţăm la egoismul care ne face să-L căutăm. Când mărturisim starea noastră rea şi lipsa noastră de putere, trebuie să ne încredem cu totul în iubirea Lui.

Omul de neam bun voia să vadă împlinirea rugăciunii sale înainte de a crede; dar el a trebuit să primească cuvântul lui Isus că rugăciunea lui era ascultată şi binecuvântarea dată. Şi noi trebuie să învăţăm aceeaşi lecţie. Trebuie să credem nu pentru că vedem sau simţim că Dumnezeu ne ascultă. Trebuie să ne încredem în făgăduinţele Lui." Hristos Lumina Lumii, p. 200.

Asigurarea iertării păcatului. "Slava lui Dumnezeu se dă pe faţă prin cuprinderea în braţeledragostei Sale a fiinţelor omeneşti păcătoase care se pocăiesc, prin legarea rănilor lor, prin curăţirea de păcat şi prin îmbrăcarea lor cu veşmintele mântuirii." Profeţi şi Regi, p. 668