62. Rugăciunea se înalţă către Marele Preot din Sanctuarul ceresc

Lucrarea sângelui lui Hristos. "Aşa cum marele preot stropea cu sângele cald scaunul milei, în timp ce norul de tămâie frumos mirositor se înălţa înaintea lui Dumnezeu, la fel şi noi, în timp ce ne mărturisim păcatele şi invocăm lucrarea sângelui ispăşitor, rugăciunile noastre se înalţă la cer înmiresmate de meritele caracterului Mântuitorului." Mărturii pentru predicatori, p. 92, 93

 Studiaţi lucrarea Lui de mijlocire. "Apostolului Ioan, pe insula Patmos i-au fost descoperite lucruri pe care Dumnezeu a dorit să le arate poporului Său. Studiaţi aceste descoperiri... Priviţi viaţa şi caracterul lui Hristos şi studiaţi lucrarea lui de mijlocire. Aici se află înţelepciune nemărginită, îndurare nemărginită, dragoste nemărginită şi dreptate nemărginită." Mărturii, vol 6, p. 59.

"Slava aşezată asupra lui Hristos, este o chezăşie a iubirii lui Dumnezeu faţă de noi. Ea ne vorbeşte despre puterea rugăciunii - cum poate ajunge glasul omenesc la urechile lui Dumnezeu şi cum găsesc primire cererile noastre în curţile cereşti. Prin păcat, pământul a fost despărţit de cer şi înstrăinat de legăturile cu el.; dar Isus l-a legat din nou de tronul slavei. Iubirea lui a înconjurat pe om şi a ajuns în curţile prea înalte.  Lumina care prin porţile deschise ale cerului a venit asupra Mântuitorului, va veni şi asupra noastră, când ne rugăm pentru ajutor de a ne împotrivi ispitei." Hristos Lumina Lumii, p. 113.

Mijlocirea lui Isus şi planul de mântuire. "Mijlocirea lui Hristos din Sanctuarul de sus, în favoarea omului, este tot atât de importantă pentru Planul de Mântuire ca şi moartea Sa pe cruce. El a început această lucrare la moartea Sa şi după înviere S‑a înălţat să o termine în ceruri. Trebuie să intrăm, prin credinţă, dincolo de perdea, “unde Isus a intrat pentru noi ca Înainte‑mergător”. (Evrei 6:20). Acolo se reflectă lumina de la crucea de pe Calvar. Acolo obţinem o înţelegere mai clară a tainelor răscumpărării. Mântuirea omului a fost realizată cu un preţ infinit pentru cer; sacrificiul făcut satisface cele mai mari exigenţe ale Legii lui Dumnezeu călcate de om. Isus a deschis calea către tronul Tatălui şi prin mijlocirea Sa pot să fie prezentate înaintea lui Dumnezeu dorinţele sincere ale tuturor acelora care vin la El prin credinţă." Tragedia Veacurilor, p. 489.