Săptămână de rugăciune, 2-11 Decembrie, 2022. Apropierea FURTUNII

RUGĂCIUNE ÎN FURTUNĂ

Cu un nivel de intensitate poate neprevăzut în istorie, această planetă este ca un uriaș butoi de pulbere gata să explodeze. Cei care caută cu adevărat și se supun Dumnezeului cerului pentru pace interioară, speranță și îndrumare sunt puțini la număr.

„Trăim într-o perioadă interesantă și importantă a istoriei pământului. Avem nevoie de mai multă credință decât am avut până acum și avem nevoie de o dependență mai mare de Dumnezeu. Satan lucrează cu toată puterea pentru a câștiga biruința asupra noastră, deoarece știe că mai are doar puțină vreme. Pavel s-a temut și a tremurat lucrând pentru propria mântuire. Oare nu ar trebui să ne temem ca nu cumva vreo făgăduință să nu se împlinească pentru noi și ca nu cumva vreunul dintre noi să dea greș în atingerea țintei și să ne dovedim nevrednici de viața veșnică? Ar trebui să veghem în vederea rugăciunii, să luptăm din răsputeri să intrăm pe poarta cea strâmtă.” Credința și faptele, p. 49 engl. (cap. 5, Credința și faptele).

Ce privilegiu este acesta de a participa la Săptămâna anuală de rugăciune! Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să prețuim fiecare oportunitate posibilă să ne strângem împreună în laude stăruitoare și cereri către singura noastră Sursă de putere, Domnul Isus Hristos, care încă mijlocește cu milă în favoarea noastră în curțile cerești.

Seria de lecturi din acest an, bazată pe tema Apropierea furtunii, recunoaște situația actuală cu care ne confruntăm, aducând cuvinte de credință care să ne întărească pentru zilele dificile care vor veni.

Așadar, să luăm în considerare cu rugăciune fiecare lectură pentru această Săptămână de rugăciune, împărtășindule și altora care ar putea fi izolați sau imobilizați acasă și să ne amintim următoarele date:

Rugăciune cu post: Sabat, 10 decembrie

Dar pentru misiune: Duminică, 11 decembrie.

Fie ca Duhul Sfânt să vorbească inimilor noastre și să ne dea putere în conformitate cu nevoile noastre ca persoane individuale și ca popor. Fie ca „Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, [să] vă desăvârească, [să] vă întărească, [să] vă dea putere și [să] vă facă neclintiți. Ale Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.” (1 Petru 5:10, 11).