Articole şi predici

Psalmul 91

Celce stă supt ocrotirea Celui Prea Înalt,
şi se odihneşte la umbra Celui Atoputernic,
2 zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare, şi cetăţuia mea,
Dumnezeul meu în care mă încred!“
3 Da, El te scapă de laţul vînătorului,
de ciumă şi de pustiirile ei.
4 El te va acoperi cu penele Lui,
şi te vei ascunde supt aripile Lui.
Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
5 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii,
nici de săgeata care sboară ziua,
6 nici de ciuma, care umblă în întunerec,
nici de molima, care bîntuie ziua nameaza mare.
7 O mie să cadă alături de tine,
şi zece mii la dreapta ta,
dar de tine nu se va apropia.
8 Doar vei privi cu ochii,
şi vei vedea răsplătirea celor răi.
9 Pentrucă zici: „Domnul este locul meu de adăpost!“
şi faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare,
10 de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11 Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
12 şi ei te vor duce pe mîni,
ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13 Vei păşi peste lei şi peste năpîrci,
şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. –
14 „Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – deaceea îl voi izbăvi;
îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15 Cînd Mă va chema, îi voi răspunde;
voi fi cu el în strîmtorare,
îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
16 Îl voi sătura cu viaţă lungă,
şi-i voi arăta mîntuirea Mea“.