Săptămâna de rugăciune 2020 - ESTE TIMPUL

Săptămâna de rugăciune 4-13 decembrie 2020

A fost un an tulburător. Mulți au suferit încercări grave și pierderi mari. Cu toate acestea, în ciuda încercărilor enorme, trebuie să ne amintim că Cel Atotputernic din ceruri – Stăpânul Universului – veghează cu tandrețe peste cei ce plâng. Cei dintre noi care suntem printre cei vii, mai avem multe pentru care să fim recunoscători — mai ales pentru promisiunea prețioasă a vieții veșnice, prin harul abundent al lui Isus Hristos. Colecția de prelegeri din acest an, intitulată Este timpul..., acoperă o serie de subiecte pentru a ne inspira și a ne aminti de scopul distinct pe care îl are Dumnezeu pentru noi pe această planetă. Fiecare dintre noi este încă aici pentru un motiv clar și suntem chemați — de fapt, suntem îndemnați — să fim plini de zel în legătură cu lucrarea Maestrului nostru. Să luăm fiecare în considerare, profund și cu rugăciune, lecturile pentru această Săptămână de Rugăciune, împărtășindu-le și cu alții care ar putea fi izolați sau care se află acasă, și să ne amintim următoarele date:

Post și rugăciune: Sabat, 12 Decembrie

Daruri pentru misiune: Duminică, 13 Decembrie

Fie ca Duhul Sfânt să ne revigoreze și să ne energizeze din belșug cu o vitalitate proaspătă pentru a fi slujitori mai credincioși în cauza Domnului, în orice mod El ne împuternicește — și să ne întărească încrederea prin cuvintele Sale: „Întoarceți-vă la cetățuie, prinși de război plini de nădejde,” „căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că de ce ar mai spera cineva pentru ceea ce se poate vedea? Dar dacă sperăm pentru ceea ce nu vedem, așteptăm cu răbdare.” (Biblia Traducerea Fidelă, 2015) (Zaharia 9:12, Romani 8:24, 25). Da, Domnul nostru chiar vine foarte curând! Haideți să cooperăm și împreună să grăbim timpul ca să Îl vedem pe El! Amin!

Săptămâna de rugăciune 4-13 decembrie 2020