Conţinut
Puterea rugăciunii

Introducere

 

Ce este mai important în această viaţă, decât rugăciunea? Rugăciunea este legătura noastră cu Dumnezeu, tăria noastră, podul nostru către cer!

Atunci când "oamenii au început să cheme Numele Domnului", L-au găsit. (Gen. 4:26) Ni se spune că El "ascultă rugăciunile" (Ps. 65:2). Ce făgăduinţă minunată! În timp ce noi ne rugăm, Însuşi Duhul Sfânt se uneşte cu noi pentru a prezenta cererile noastre şi "mijloceşte pentru noi" (Rom. 8:26,27). În lupta vieţii noastre, nu suntem singuri: tot cerul este de partea noastră.

Cât de multe făgăduinţe ne sunt date pentru a stărui! "Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!" (1 Cronici 16:11). "Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită." (Matei 26:41). "Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu. Cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină." (Ioan 16:24). "Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide." (Matei 7:7).

"Şi Domnul a zis: "Îţi ascult rugăciunea şi cererea pe care mi-ai făcut-o ..."1 Împăraţi 9:3. "...rugăciunea ta a fost ascultată". Luca 1:13. "Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: "Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o..." 2 Împăraţi 19:20.

Mai sunt şi alte făgăduinţe!  "Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtoare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi." Psalmi 91:15. "Atunci tu vei chema şi Domnul va răspunde, vei sriga şi El va zice: "Iată-Mă!" Isaia 58:9. "Înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! Isaia 65:24. "Ei vor chema Numele Meu şi Eu îi voi asculta. Eu voi zice: "Acesta este poporul Meu!". Şi ei vor zice: "Domnul este Dumnezeul meu". Zaharia 13:9.

Rugaţi-vă în taină, dar când aveţi ocazia rugaţi-vă împreună. "... şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu... " Fapte 4:24. "Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune ..." Fapte 1:14. "... mulţi erau adunaţi laolaltă şi se rugau." Fapte 12:12.

"Am îngenunchiat pe mal şi ne-am rugat." Fapte 21:5.

Acum, mai mult ca niciodată, este nevoie de rugăciune stăruitoare. Rugaţi-vă aşa cum s-a rugat Ilie, Iacov şi Isus. "... el s-a rugat cu stăruinţă ... ". Iacov 5:17. "Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta." Geneza 32:26. "A ajuns într-un chin de moarte şi a început să Se roage şi mai fierbinte." Luca 22:44.

Minunatul Tată Ceresc, va asculta şi va trimite ajutorul. Fie ca această broşură să vă încurajeze zilnic spre idealul creştinului stăruitor şi credincios. (Luca 18:1, Efeseni 6:18, 1 Tesaloniceni 5:17.) Da, într-adevăr, "cereţi ţi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină." Ioan 16:24. În timp ce vă rugaţi, cu deplina încredere că veţi primi răspuns, amintiţi-vă de condiţiile menţionate în 2 Cronici 7:14, Ieremia 29:13, Marcu 11:24, Iacov 5:16, şi 1 Ioan 3:22.