Săptămâna de rugăciune 2018 - Ambasadori pentru Hristos

Săptămâna de rugăciune 7-16 decembrie

În Era informațională de astăzi, este destul de ușor să îți faci o impresie despre oameni, căutând online, ca să vezi ce prieteni au.

În Scriptură, Domnul nostru Isus Hristos declară: „Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi orice vă poruncesc Eu. De acum înainte nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” (Ioan 15:14-16 engl.).

Ca prieteni ai Lui, Hristos are încredere în noi că putem să Îl prezentăm cum se cuvine celor care nu Îl cunosc. Tratăm cu seriozitate această responsabilitate? Am apreciat noi acest mare privilegiu așa cum ar trebui? Încă un an se apropie de sfârșit - un an în care Cel mai bun Prieten al nostru a revărsat multe binecuvântări asupra fiecăruia dintre noi. Oare nu este timpul potrivit să împărtășim mai deschis cu alții care nu L-au cunoscut sau poate au uitat de El? În Matei 28:19-20 Domnul ne poruncește: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându- i în Numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”

Prelegerile din acest an, „Ambasadori pentru Hristos”, sunt intenţionate să ne inspire și să ne motiveze să avem un zel mai profund, pentru a putea reprezenta cât mai drept guvernarea sublimă și principiile neegoiste ale celui de-al treilea cer – Sanctuarul de sus, unde domnește Stăpânul nostru. Aceasta vrea să ne echipeze cu mijloacele necesare pentru a îndeplini mai eficient sarcina încredinţată nouă de Domnul.

Fiecare dintre noi să ne îngrijim cu rugăciune de nevoia noastră spirituală în această privinţă, împărtășind aceste publicații și cu alţii care poate sunt izolați sau imobilizaţi în casă, și având în vedere următoarele date:
• Rugăciune cu post: Sabat, 15 decembrie
• Dar pentru misiuni: Duminică, 16 decembrie

Rugăciunea noastră este ca Duhul Domnului Hristos să ne învioreze inimile pentru ca să preluăm această oportunitate din tot sufletul – să fim într-o așteptare zeloasă, să avem mai multă râvnă pentru lucrarea Tatălui nostru (Luca 2:49).

Săptămâna de rugăciune 7-16 decembrie