Săptămână de rugăciune pentru tineret, 7-16 mai

Editorial

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă pune la dispoziția noastră o serie de prelegeri pe tema: Pentru o vreme ca aceasta. 

Scopul studiului este acela de a‑i ajuta pe membrii bisericii, în special pe tineri, să conștientizeze faptul că nu întâmplător se află în lumea aceasta și că orice ocazie care li se oferă este pusă la dispoziția lor pentru a acționa ca niște creștini autentici care-și cunosc responsabilitățile.

Pe parcursul studiului ne vom reaminti că Este Vremea ca Dumnezeu să intervină pentru lumea noastră, Este Vremea să ne construim caractere care să reziste probei, Este Vremea să înțelegem pericolele și să ne ferim de ele, Este Vremea să avem relații frumoase în familie și în biserică, Este Vremea să fim oameni noi, născuți din nou, Este Vremea să ne înrolăm pentru Dumnezeu, asumându-ne responsabilități în lucrarea lui Dumnezeu și la vremea potrivită Dumnezeu ne va răsplăti toate aceste neînsemnate eforturi, decorându-ne pentru veșnicie.

Sabatul din 15 mai 2021 va fi o zi de consacrare, de rugăciune, meditație și post (pentru cei care pot face lucrul acesta), momente în care Îi putem prezenta lui Dumnezeu dorința noastră de a ne înțelege misiunea, de a deveni reformatori, de a‑L reprezenta corect înaintea oamenilor.

Duminică, 16 mai 2021, se va strânge un dar special, care va fi folosit în scopul promovării activităților pentru tineret din Uniunea Română.

Fie ca Dumnezeu să ne dea putere și dorința sinceră de a lucra pentru promovarea cauzei Sale în această lume.