14 ianuarie, 2018

Adunare de Tineri, Valeni.

În data de 7 ianuarie 2018 a avut loc o întâlnire spirituală între tinerii din partea de Sud a țării noastre sub genericul: Istoria Reformatorilor.

În Vol.6 pag.40, găsim importanța acestor adunări după cum urmează: „Dacă copiii lui Israel aveau nevoie de binele pe care-l aduceau aceste adunări pe vremea lor, cu cât mai mult avem NOI nevoie de ele în aceste zile ale sfârșitului, pline de primejdii și de lupte! ˮ

Toți cei care au fost siguri că binecuvântări speciale îi așteaptă la această întrunire au fost prezenți și s-au implicat activ.

Tema centrală a fost Viața și Lucrarea Reformatorilor și s-a abordat o problematică variată: Ce este o REFORMĂ? Când este necesară aceasta? De ce este necesară? Care au fost unii dintre Reformatorii întâlniți în Biblie și ce scop au urmărit ei în hotărârea de a reforma? Care sunt Reformatorii cei mai remarcați de-a lungul veacurilor și în ce domenii au făcut reformă?

Tinerii din Comunitatea Vulcănești au prezentat Reformatorii biblici, printre care îi amintim pe Ilie, Ezra, Neemia, Ioan Botezătorul și mulți alții care au făcut reforme într-un mediu corupt, dând dovadă de râvnă pentru adevăr și pentru lucrările care se săvârșeau în Templu și în mijlocul poporului, care necesitau o reînnoire și o îndreptare fundamentală.

Tinerii din Comunitatea Văleni au prezentat Reformatorii din diverse țări și modul cum s-a remarcat fiecare în domeniul reformării. Printre aceștia se numără Ulrich Zwingli, William Miller, Jean Calvin, Wesley, Wycliffe, Huss, Ieronim și alții.

Chiar dacă aceștia au realizat o reformă în țările: Elveția, Franța, Anglia, respectiv Germania, și s-au făcut cunoscuți acolo, lucrarea lor de reformă vorbește de veacuri întregi inimilor noastre că, „în momentul în care realizezi că ești de partea majorității este timpul pentru o reformă ˮ.

În cartea Un Apel Solemn, găsim somația că „o reformă spre îndreptare trebuie să înceapă de aici și cât mai degrabă ˮ.

Noi, tinerii, suntem de acord cu concluzia următoare în ceea ce privește importanța realizării unei adevărate reforme, iar aceasta este: „unica noastră salvare în această lume și în cea viitoare depinde de o reformă completă. Orice abatere de la calea cea dreaptă face salvarea și mai lipsită de speranță ˮ.

Fie ca viața Reformatorilor să fie cu adevărat o inspirație pentru noi!

Fie ca Domnul să ne ajute să nu pierdem astfel de ocazii!

Mai multe în această secțiune