09 aprilie, 2019

Apel umanitar

Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea Mişcarea de Reformă

PO BOX. 7240 Roanoke, VA 24+19–0240 SUA

(540)362‑1800 Fax: (540) 366‑2814

www.sdarm.org

gc@sdarm.org

Sao Paulo-SP, 19 martie 2019

„Aşadar, cât avem prilej să facem bine la toţi şi mai ales fraţilor în credinţă” (Galateni 6:10). Salutăm pe toţi iubiţii noştri fraţi şi surori cu Pacea Domnului nostru Isus Hristos.

Iubiţi fraţi şi surori din bisericile noastre din întreaga lume, Mulţumim Tatălui nostru Ceresc pentru minunata ocazie de a fi un popor care înfruntă dificultăţile din această lume care este atât de aproape de zilele ei finale. Recent, vrăjmaşul ne-a atacat în diferite moduri, şi numărul tragediilor creşte zilnic.

În 15 martie, ciclonul „Idai”, a pornit din regiunea Beira din Mozambic, unde şi-a desfăşurat puterea devastatoare pentru mai mult de două ore, distrugând case, inundând străzi şi curmând vieţi. Acest ciclon grozav a trecut de asemenea prin Zimbabwe şi Malawi, unde, cu puterea sa teribilă de distrugere, a cauzat de asemenea pustiire.

Dumnezeu i-a protejat pe fraţii noştri în asemenea mod, încât nu am înregistrat pierderi de vieţi omeneşti, însă au apărut pierderi financiare serioase. Unii au pierdut plantaţii, alţii şi-au pierdut în parte locuinţele, alţii au fost lăsaţi fără acoperiş deasupra capului, şi unii, inclusiv văduve, se află momentan în adăposturi oferite de guvernul local. Într-un mod indirect, chiar cei care nu au fost afectaţi în mod direct de ciclon sunt totuşi afectaţi întrucât criza se răspândeşte în aceste regiuni ca urmare a pagubelor cauzate de Idai. Unele dintre bisericile noastre au fost de asemenea afectate şi au nevoie de reparaţii.

În timpuri atât de grele, familia noastră în Hristos are nevoie disperată de ajutorul fraţilor lor. De aceea, conform binecuvântărilor pe care Dumnezeu vi le-a dat, vă rugăm ajutaţi fraţilor voştri trimiţând o donaţie pentru a-i ajuta la reclădirea vieţilor lor. În momente ca acestea, a primi ajutor de la fraţi pe care nu i-au întâlnit niciodată înseamnă o mângâiere minunată, un lucru ce le aminteşte că facem cu adevărat toţi parte dintr-o singură familie, unită.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi!

Vă rugăm trimiteţi donaţiile:

Prin PayPal: treasurer@sdarm.org

Sau prin casieria Câmpului sau Uniunii, cu destinaţia: 

Departamentul de Binefacere al Conferinţei Generale

Pentru Departamentul de Binefacere:

André Marcelo Devai

(Departamentul de Binefacere al Conferinţei Generale)

Mai multe în această secțiune