Şcoala de Sabat

Lecții din cartea Faptelor Apostolilor

„Și rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă de la Domnul, ca ploaia ce cade asupra ierbii, care nu întârzie pentru un om, nici nu așteaptă pe fiii oamenilor.” (Mica 5:7 engl. KJV.)

Уроки Субботней Школы

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008