Lumina lumii

Lecţia 4. Moise

„Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.” (Evrei 11:24-26).

„[Moise] a privit dincolo de palatul măreţ, dincolo de coroana de monarh, la onorurile mai mari care vor fi acordate sfinţilor Celui Prea Înalt într-un regat neatins de păcat.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 246 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 241-256 engl.

Duminică 19 ianuarie

1. CĂMINUL – PRIMUL CÂMP DE EVANGHELIZARE

a. Ce responsabilitate a simţit Iochebed cu privire la educaţia fiului ei? Exodul 2:7-9; Faptele Apostolilor 7:20, 21.

 Exodul 2:7-9 Atunci sora copilului a zis fetei lui faraon: „Să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile evreilor, ca să-ţi alăpteze copilul?” „Du-te”, i-a răspuns fata lui faraon. Şi fata s-a dus şi a chemat pe mama copilului. Fata lui faraon i-a zis: „Ia copilul acesta, alăptează-mi-l, şi îţi voi plăti.” Femeia a luat copilul şi l-a alăptat. 

Fapte 7:20-21 Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său. Şi, când a fost lepădat, l-a luat fiica lui faraon şi l-a crescut ca pe copilul ei.

„Dumnezeu a ascultat rugăciunile mamei, credinţa ei a fost răsplătită... Ea a folosit cu credincioşie şansa de a-şi educa copilul pentru Dumnezeu. Ea era sigură că el fusese păstrat pentru o lucrare mare,... să fie înconjurat de influenţe care ar tinde să-l conducă departe de Dumnezeu... Ea a încercat să imprime în mintea sa frica de Dumnezeu şi dragostea de adevăr şi dreptate, şi s-a rugat fierbinte ca să fie ferit de orice influenţă corupătoare.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 243, 244 engl.

b. Cum ar trebui să-i educe părinţii pe copii? Proverbele 22:6.

Proverbe 22:6 Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. 

„Întreaga viaţă viitoare a lui Moise, marea misiune pe care a îndeplinit-o ca lider al poporului Israel, dă dovadă despre importanţa lucrării mamei creştine. Nu există nici o altă lucrare pe care o poate egala aceas-ta.” - Idem., pg. 244 engl

 

Luni 20 ianuarie

2. A DOUA ŞCOALĂ A LUI MOISE: CURTEA REGELUI

a. Ce educaţie a primit Moise la curtea regelui Egiptului? Faptele Apostolilor 7:22.

Fapte 7:22 Moise a învăţat toată înţelepciunea egiptenilor şi era puternic în cuvinte şi în fapte.

„La curtea lui Faraon, Moise a primit cea mai înaltă pregătire civilă şi militară. Monarhul se hotărâse să facă din nepotul său adoptat succesorul său la tron, iar tânărul a fost educat pentru această funcţie înaltă. ‚Moise a învăţat toată înţelepciunea egiptenilor şi era puternic în cuvinte şi în fapte.’ (Faptele Apostolilor 7:22). Capacitatea sa de lider militar a făcut din el un favorit al armatelor Egiptului, şi a fost, în general, privit ca o personalitate remarcabilă.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 245 engl.

b. Discutaţi despre impactul pe care l-a avut educaţia pe care Moise a primit-o în căminul său ebraic.

„Conform legilor Egiptului, toţi cei care ocupau tronul faraonilor tre-buia să devină membri ai ordinului preoţesc; şi Moise, ca moştenitor evident, urma să fie iniţiat în tainele religiei naţionale. Această sarcină a fost atribuită preoţilor. Dar, în timp ce el a fost un elev silitor şi studios, el nu a putut fi determinat să participe la închinarea la zei... El a fost neclintit în hotărârea sa de a nu se închina nimănui altcuiva decât singurului Dumnezeu, Creator al cerului şi al pământului.” - Ibid.

c. Când Moise a fost ameninţat cu pierderea coroanei, ce alegere a făcut? De ce? Evrei 11:24-26.

Evrei 11:24-26 Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui faraon, 25 ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. 26 El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.

„Moise era capabil să se afle în fruntea mai marilor pământului, să strălucească la curţile împărăţiei celei mai glorioase şi să deţină sceptrul puterii sale. Măreţia intelectuală îl plasează deasupra celor mai mari oameni ai tuturor timpurilor. Ca istoric, poet, filosof, general de armate şi legiuitor, el stă fără egal.” - Idem., pg. 246 engl.

 

Marţi 21 ianuarie

3. A TREIA ŞCOALĂ A LUI MOISE: ÎNGRIJIREA OILOR

a. De ce a fost această a treia şcoală de îngrijire a oilor esenţială pentru un om pe care Dumnezeu a vrut să-l pregătească pentru marea lucrare care-i sta în faţă? Exodul 2:15, 16, 21; 3:1; Evrei 11:27.

Exodul 2:15-16 Faraon a aflat ce se petrecuse şi căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui faraon şi a locuit în ţara Madian. A şezut lângă o fântână. Preotul din Madian avea şapte fete. Ele au venit să scoată apă şi au umplut jgheaburile ca să adape turma tatălui lor.

Exodul 2:21 Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela, care i-a dat de nevastă pe fiica sa Sefora.

Exodul 3:1 Moise păştea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.

Evrei 11:27 Prin credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului; pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.

„În şcoala de lepădare de sine şi privaţiuni [Moise] avea să înveţe răbdarea şi stăpânirea pasiunilor sale. Înainte de a putea guverna cu înţelepciune, el trebuia educat să asculte. Inima lui trebuia să fie pe deplin în armonie cu Dumnezeu, înainte de a-l putea învăţa pe Israel cunoştinţa voii Lui. Prin propria sa experienţă el trebuia să fie pregătit să exercite o grijă părintească faţă de toţi cei care aveau nevoie de ajutorul lui.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 247 engl.

b. Ce rezultat au avut asupra caracterului lui Moise cei patruzeci de ani de şcolarizare în pustie? Numeri 12:3.

Numeri 12:3 Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului.

c. Ce ar trebui să înveţe o persoană, înainte să poată face o muncă ce implică lucrul cu oamenii şi care să fie bine primită de Dumnezeu? Romani 12:18.

Romani 12:18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.

„Elementul uman se vede la toţi cei care au fost aleşi să facă o lucrare pentru Dumnezeu. Cu toate acestea, ei nu au fost oameni cu obiceiuri şi caractere stereotipice, mulţumiţi să rămână în acea stare. Ei au dorit cu sinceritate să obţină înţelepciune de la Dumnezeu şi să înveţe să lucreze pentru El. Apostolul spune: ‚Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.’ (Iacov 1:5). Dar Dumnezeu nu va da oamenilor lumină divină cât timp ei sunt mulţumiţi să rămână în întuneric. Pentru a primi ajutorul lui Dumnezeu, omul trebuie să-şi dea seama de slăbiciunile şi deficienţele sale, el trebuie să-şi adapteze mintea în marea schimbare care se produce în el însuşi. El trebuie să-şi dea seama de necesitatea rugăciunii şi a efortului serios şi perseverent. Obiceiurile greşite trebuie să fie îndepărtate; şi, doar printr-un efort hotărât de a corecta aceste defecte şi prin conformarea la principii corecte, poate fi obţinută biruinţa. Mulţi nu ajung la poziţia pe care ar putea-o ocupa, pentru că ei aşteaptă ca Dumnezeu să facă pentru ei ceea ce El le-a dat puterea să facă pentru ei înşişi.” - Idem., pg. 248 engl.

 

Miercuri 22 ianuarie

4. NICI O SCUZĂ PENTRU SLĂBICIUNEA OMENEASCĂ

a. Atunci când Moise a motivat că are o „vorbire greoaie”, cum a demontat Dumnezeu această scuză care dovedea timiditate şi lipsă de încredere în sine? Exod 4:10-12.

Exodul 4:10-12 Moise a zis Domnului: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară; şi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbeşti Tu robului Tău; căci vorba şi limba-mi este încurcată.” Domnul i-a zis: „Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.”

„Un om va dobândi putere şi eficienţă pe măsură ce el acceptă răspunderile pe care Dumnezeu le aşează asupra lui, şi, cu tot sufletul încearcă să dobândească pricepere pentru a le purta corect. Oricât de umilă ar fi poziţia lui sau oricât de limitate ar fi capacităţile lui, acel om va atinge măreţia adevărată dacă, încrezându-se în puterea divină, se străduieşte să îşi desfăşoare activitatea cu credincioşie.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 255 engl.

b. Ce slăbiciune a lui Moise l-a mâniat pe Dumnezeu? Cum a dus la neascultare faţă de Dumnezeu tendinţa sa de a ceda la cererile soţiei? Exodul 4:24, 25.

Exodul 4:24-25  În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul şi a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră ascuţită, a tăiat prepuţul fiului său şi l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând: „Tu eşti un soţ de sânge pentru mine.”

„Pe drum, plecând din Madian, Moise a primit un avertisment surprinzător şi teribil referitor la nemulţumirea Domnului. Un înger i-a apărut într-un mod ameninţător, ca şi când urma să-l distrugă pe loc. Nu i s-a dat nici o explicaţie, dar Moise şi-a amintit că el nesocotise una dintre cerinţele lui Dumnezeu; cedând stăruinţelor soţiei sale, el a neglijat să efectueze ritualul circumciziei asupra fiului lor cel mai mic... O astfel de neglijare din partea liderului ales pentru ei nu ar fi avut altă consecinţă decât să reducă efectul preceptelor divine asupra poporului.” - Idem., pg. 255, 256 engl.

c. Când oamenii sunt chemaţi să facă o lucrare pentru Domnul, ce arată că ei trebuie să fie atenţi să-şi cunoască şi să-şi îndeplinească datoria? 1 Samuel 15:22; Iacov 4:17.

1 Samuel 15:22  Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.

Iacov 4:17 Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat!

„În timp ce [mulţi oameni] refuză să creadă şi să asculte unele cerinţe ale Domnului, ei stăruie în a-I oferi lui Dumnezeu serviciile lor religioase de formă. Duhul lui Dumnezeu nu răspunde în nici un fel pentru astfel de slujire. Nu contează cât de zeloşi sunt oamenii în respectarea ceremoniilor religioase, Domnul nu le poate accepta, dacă ei persistă în încălcarea intenţionată a uneia dintre poruncile Lui.” - Idem., pg. 634 engl.

 

Joi 23 ianuarie

5. CALIFICAREA ESENŢIALĂ PENTRU SERVICIUL CREŞTIN

a. Care este prima şi cea mai importantă calitate pe care fiecare câştigător de suflete trebuie să o aibă? Ioan 21:15-17.

Ioan 21:15-17 După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.” I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oiţele Mele.” A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele!

„Întrebarea pe care Hristos i-a pus-o lui Petru a fost semnificativă. El a menţionat doar o condiţie a uceniciei şi servirii. ‚Mă iubeşti?’ a spus El. Aceasta este calificarea esenţială. Deşi Petru ar fi putut să le aibă pe toate ce-lelalte, totuşi, fără iubirea lui Hristos, el nu ar fi putut fi un păstor credincios peste turma Domnului. Cunoştinţe, bunăvoinţa, elocvenţa, recunoştinţa şi râvna sunt toate ajutoare în lucrarea cea bună, dar, fără iubirea lui Isus în inimă, lucrarea slujbaşului creştin este un eşec.” - Hristos lumina lumii, pg. 815 engl.

b. Care este dovada că Moise a obţinut această calificare esenţială? Exodul 32:9-12, 32, 33. Chiar a vrut Dumnezeu să-l distrugă pe Israel sau a vrut doar să-l pună la probă pe Moise?

Exodul 32:9-12 Domnul a zis lui Moise: „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat. Acum, lasă-Mă; mânia Mea are să se aprindă împotriva lor: şi-i voi mistui; dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare.” Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său şi a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii: „Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului”? Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale şi lasă-Te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău.

Exodul 32:32-33 Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!” Domnul a zis lui Moise: „Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din cartea Mea.

„Dacă Dumnezeu şi-ar fi propus să-l distrugă pe Israel, cine ar fi putut mijloci pentru ei?... În timp ce Moise mijlocea pentru Israel, timiditatea lui a fost lăsată la o parte de interesul său profund şi de dragostea avută pentru cei pentru care, în mâinile lui Dumnezeu, el fusese mijlocul de a face atât de multe. Domnul a ascultat ruga sa fierbinte, şi a răspuns la rugăciunea lui neegoistă. Dumnezeu pusese la probă pe slujitorul Său; El îi testase credincioşia şi iubirea pentru cei greşiţi şi nemulţumitori, şi, cu nobleţe, Moise a trecut testul.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 318, 319 engl.


Vineri 24 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Care a fost prima şcoală frecventată de Moise?
2. Care a fost cea de a doua şcoală frecventată de el?
3. Care a fost a treia şcoală frecventată de el?
4. Cum a fost fiecare dintre aceste şcoli necesară să-l educe pe Moise
pentru lucrarea vieţii lui?
5. Care este prima întrebare care i se pune fiecărui potenţial câştigător
de suflete?