Simboluri din serviciul Sanctuarului - Comori de adevăr (III)

Lecția 10. Considerente privitoare la dietă

Text de memorat: „În ziua a zecea a acestei a șaptea luni, va fi Ziua Ispășirii: atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc.” (Leviticul 23:27).

„Adevăratul post care ar trebui recomandat tuturor este abstinența de la orice tip de aliment stimulant, și folosirea adecvată a hranei simple, sănătoase, pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziție din abundență. Oamenii au nevoie să se gândească mai puțin la ce vor mânca și bea, la hrana temporală, și mult mai mult la hrana din cer, care va da tonus și vitalitate întregii experiențe religioase.”—Dietă și hrană, p. 90 engl. (cap. 4, Dieta adecvată).

STUDIU RECOMANDAT: Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 117-121.

Duminică 27 august

1. ZIUA ACEEA

a. Ce zi specială este identificată în profeție? Isaia 22:12, 20, 22.

Isaia 22:12, 20, 22: „Şi totuşi Domnul Dumnezeul oştirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeţi şi să vă bateţi în piept, să vă radeţi capul şi să vă încingeţi cu sac... 20În ziua aceea’, zice Domnul, ‘voi chema pe robul Meu Eliachim, fiul lui Hilchia... 22Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el, nimeni nu va închide, şi când va închide el, nimeni nu va deschide.”

b. Cum reflectă Noul Testament lumină asupra acelei zile, punând-o în legătură cu evenimentele [desfășurate] chiar înainte de a doua venire a lui Hristos? Apocalipsa 3:7-11.

Apocalipsa 3:7-11: „Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: ‘Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide, Cel ce închide şi nimeni nu va deschide: «Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu. Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale şi să ştie că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă , ca să încerce pe locuitorii pământului . Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.”

„[Apocalipsa 3:7, 8]. Hristos deschisese ușa, sau slujirea, Sfintei sfintelor, lumina strălucea de la acea ușă deschisă a sanctuarului din cer, și porunca a patra a fost arătată ca fiind inclusă în legea care este cuprinsă în el.”—Marea luptă, p. 435 engl. (cap. 25, Legea lui Dumnezeu de neschimbat).

„Când Satan acuză poporul lui Dumnezeu privitor la păcatele lor, Domnul îi permite să îi încerce la extrem. Încrederea lor în Dumnezeu, credința și fermitatea lor, vor fi testate în mod sever. În timp ce ei își revizuiesc trecutul, speranțele lor scad; pentru că în întreaga lor viață ei nu pot vedea decât puțin bine....

Dacă ar putea avea asigurarea iertării, ei nu s-ar da înapoi de la tortură sau moarte; însă dacă s-ar dovedi nedemni, și și-ar pierde viețile din cauza propriilor lor defecte de caracter, atunci numele sfânt al lui Dumnezeu ar suferi reproș.”—Ibid., p. 618, 619 engl. (cap. 39, Timpul de strâmtorare).

Luni 28 august

2. ZIUA ANTITIPICĂ A ISPĂȘIRII

a. În timp ce citim contextul despre ușa deschisă, de unde știm că aceasta are legătură cu templul lui Dumnezeu din cer? Apocalipsa 3:12.

Apocalipsa 3:12: „Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim , care are să se coboare din cer, de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.»’ ”

„Am văzut că Isus închisese ușa locului sfânt, și nimeni nu putea să o deschidă; și că El deschisese ușa spre Sfânta sfintelor, și niciun om nu o poate închide (Apocalipsa 3:7, 8); și că, de când Isus a deschis ușa spre locul cel mai sfânt, care conține chivotul, poruncile au strălucit pentru poporul lui Dumnezeu, și ei sunt testați cu privire la chestiunea Sabatului.”—Experiențe și viziuni, p. 42 engl. (cap. Ușa deschisă și ușa închisă).

b. Întrucât Hristos aduce cu El o răsplată la venirea Sa ca rezultat al judecății de cercetare (Apocalipsa 22:12; 11:18), ce trebuie să fie deschis în cer, arătând autoritatea Celor Zece Porunci? Apocalipsa 11:19.

Apocalipsa 11:19: „Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi o grindină mare.”

„Am văzut că testul actual despre Sabat nu ar putea veni până când mijlocirea lui Hristos în sfânta nu era încheiată și El trecuse dincolo de a doua perdea; de aceea, creștinii care au adormit înainte ca ușa să fi fost deschisă spre sfânta sfintelor, când strigătul de la miezul nopții a fost încheiat, în luna a șaptea, 1844, și care nu ținuseră adevăratul Sabat, acum se odihnesc în speranță; pentru că ei nu au avut lumina și testul cu privire la Sabat, pe care noi îl avem acum, de când ușa aceea a fost deschisă. Am văzut că Satan îi ispitea pe unii din poporul lui Dumnezeu cu privire la acest punct. Pentru că atât de mulți buni creștini au adormit în triumfurile credinței și nu au păzit Sabatul, ei se îndoiau dacă acesta este un test pentru noi acum.”—Ibid., p. 42, 43 engl. (cap. Ușa deschisă și ușa închisă).

c. Ce tip de restricție în dietă vedem în timpul acestei zile antitipice a ispășirii? Isaia 22:12, 13.

Isaia 22:12, 13: „Şi totuşi Domnul Dumnezeul oştirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeţi şi să vă bateţi în piept, să vă radeţi capul şi să vă încingeţi cu sac. Dar iată, în schimb, veselie şi bucurie! Se înjunghie boi şi se taie oi, se mănâncă la carne şi se bea la vin: „Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri!” ”

„Mereu și mereu mi-a fost arătat că Dumnezeu încearcă să ne conducă înapoi, pas cu pas, spre planul Său inițial — ca omul să trăiască din produsele naturale ale pământului. Între cei care așteaptă venirea Domnului, mâncarea de carne va fi în cele din urmă abandonată; carnea nu va forma o parte a dietei lor. Ar trebui să ținem întotdeauna acest obiectiv în vedere, și să ne străduim să lucrăm în mod constant spre acesta. Nu pot să cred că în practica mâncării de carne suntem în armonie cu lumina pe care Dumnezeu a binevoit să ne-o dea. Toți cei care sunt în legătură cu instituțiile noastre de sănătate în special ar trebui să se educe să trăiască din fructe, cereale și vegetale. Dacă acționăm din principiu în aceste lucruri, dacă noi ca reformatori creștini ne educăm propriul gust, și aducem dieta noastră la planul lui Dumnezeu, atunci putem exercita o influență asupra altora în această chestiune, ceea ce va fi plăcut lui Dumnezeu.”—Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 119.

Marți 29 august

3. ABSTINENȚA

a. Dincolo de tipul de mâncare pe care o mâncăm, care sunt câteva alte considerații, în timp ce ne pregătim pentru a doua venire? Luca 21: 34-36.

Luca 21: 34-36: „Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă , ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”

„Predicatorii, învățătorii și studenții nu devin așa de pricepuți precum ar trebui cu privire la nevoia de exercițiu fizic în aerul liber. Ei neglijează această datorie, care este esențială pentru păstrarea sănătății. Ei își dedică mințile în mod strict cărților, și mănâncă porția cuvenită unui om care trudește fizic. Cu asemenea obiceiuri, unii devin corpolenți, pentru că sistemul este îmbâcsit. Alții devin slabi, lipsiți de forță și putere, pentru că puterile lor vitale sunt epuizate în eliminarea hranei în exces; ficatul devine împovărat și incapabil de a se debarasa de impuritățile din sânge, și boala este rezultatul. Dacă exercițiul fizic ar fi combinat cu exercițiul mintal, sângele ar fi înviorat în circulația sa, acțiunea inimii ar fi mai bună, materiile reziduale ar fi eliminate, și viață nouă și vigoare nouă ar fi experimentate în fiecare parte a corpului.”—Sfaturi pentru sănătate, p. 572 engl. (secțiunea VII, Exemple turmei).

„Nu ar trebui să pregătim pentru Sabat o cantitate mai mare sau o varietate mai diversă de alimente decât pentru celelalte zile. În loc de aceasta, hrana ar trebui să fie mai simplă, sau ar trebui să se mănânce mai puțin, pentru ca mintea să fie clară și viguroasă pentru a înțelege lucrurile spirituale. Mâncatul peste măsură încețoșează mintea. Cele mai prețioase cuvinte pot fi auzite și să nu fie apreciate, pentru că mintea este făcută confuză printr-o dietă neadecvată. Mâncând prea mult în Sabat, mulți au făcut mai mult decât cred ei pentru a-L dezonora pe Dumnezeu.”—Îndrumarea copilului, p. 532 (cap. 69)

b. Cum sunt asociate în Biblie mâncarea peste măsură și băutura? Proverbe 23:20, 21, 31, 32.

Proverbe 23:20, 21, 31, 32: „Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibă cu carne! Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe... 31, 32Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilisc.”

„Multe mame care deplâng necumpătarea care există pretutindeni nu privesc suficient de adânc pentru a vedea cauza. Ele pregătesc zilnic o varietate de feluri și alimente foarte condimentate, care ispitesc apetitul și încurajează mâncarea peste măsură... Oricine își va îngădui apetitul în a mânca prea des, și hrană de o calitate nesănătoasă, își slăbește puterea de a se împotrivi cerințelor apetitului și pasiunii în alte privințe, în proporția în care și-a întărit tendința spre obiceiuri incorecte de mâncare. Mamele au nevoie să fie impresionate cu obligația față de Dumnezeu și de lume de a oferi societății copii care au caractere bine dezvoltate. Bărbații și femeile care vin pe câmpul de acțiune cu principii ferme vor fi făcuți în stare să stea nemânjiți în mijlocul murdăriei morale din acest veac stricat. Este datoria mamelor de a folosi ocaziile lor de aur pentru a-i educa în mod corect pe copiii lor pentru utilitate și datorie.”—Sfaturi pentru sănătate, p. 606, 607 engl. (secțiunea XIII, Sfințirea vieții, subcap. Părinții ca reformatori).

Miercuri 30 august

4. HRISTOS A BIRUIT

a. Cum a fost implicată dieta în păcatul din Eden? Geneza 2:16, 17; 3:1-6.

Geneza 2:16, 17: „Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” ”

Geneza 3:1-6: „Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină’?” Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ‘Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.’” Atunci, şarpele a zis femeii: „Hotărât că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.”

„[Satan în forma șarpelui] a tresăltat că Adam și Eva în Eden nu au putut rezista insinuărilor sale, atunci când el a făcut apel la apetitul lor. Pe locuitorii vechii lumi, el i-a biruit în același mod, prin îngăduirea apetitului pofticios și a pasiunilor corupte. Prin satisfacerea apetitului, el i-a doborât pe Israeliți... Pe David și Solomon, care fuseseră în mod special favorizați de Dumnezeu, el îi condusese prin îngăduirea apetitului și pasiunii să își atragă neplăcerea lui Dumnezeu. Și el se fălea că va putea să aibă succes încă și în zădărnicirea scopului lui Dumnezeu de mântuire a omului prin Isus Hristos.”—Confrontation, p. 33, 34.

b. În ce punct a fost ispitit Hristos în mod similar, și cum a biruit El în mod hotărât? Matei 4:3, 4.

Matei 4:3, 4: „Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu’.”

„Tăria ispitei de a îngădui apetitul poate fi măsurată doar prin suferința inexprimabilă a Răscumpărătorului nostru în acel post lung din pustie. El știa că îngăduirea apetitului pervertit urma să amorțească într-atât percepțiile omului, încât lucrurile sfinte nu puteau fi înțelese. Adam a căzut prin îngăduirea apetitului; Hristos a biruit prin tăgăduirea apetitului. Și singura noastră speranță de a recâștiga Edenul este prin autocontrol ferm. Dacă puterea apetitului îngăduit era atât de mare asupra rasei umane, încât, pentru a frânge strânsoarea ei, Fiul divin al lui Dumnezeu a trebuit să îndure, în favoarea omului, un post de aproape șase săptămâni, ce lucrare stă înaintea creștinului! Totuși, oricât de mare ar fi lupta, el poate birui. Prin ajutorul acelei puteri divine care a rezistat la cele mai aprige ispite pe care le putea inventa Satan, și el poate avea în mod complet succes în războiul său contra răului, și în cele din urmă poate purta în împărăția lui Dumnezeu cununa biruitorului.”—Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 54.

„În pustia ispitirii, Hristos a fost fără hrană timp de patruzeci de zile. Cu ocazii speciale, Moise a trăit la fel de mult timp fără hrană. Însă el nu a simțit chinurile foamei. El nu era ispitit și hărțuit de un vrăjmaș viclean și puternic, la fel cum s-a întâmplat cu Fiul lui Dumnezeu.”—Confrontation, p. 34.

„Omul are acum un avantaj în plus față de Adam în lupta sa contra lui Satan; pentru că el are experiența lui Adam de neascultare și căderea care a urmat, pentru a-l avertiza să evite exemplul său. Omul are, de asemenea, exemplul lui Hristos de biruire a apetitului și a multelor ispite ale lui Satan, de învingere a puternicului vrăjmaș în fiecare punct și de obținere a biruinței în fiecare luptă. Dacă omul se împiedică și cade sub ispitele lui Satan, el este fără scuză; pentru că el are neascultarea lui Adam ca avertizare, și viața Răscumpărătorului lumii ca exemplu de ascultare și tăgăduire de sine.”—Ibid., p. 64.

Joi 31 august

5. CURĂȚIREA

a. Ce se întâmplă dacă mai folosim încă alimente cu carne și mai consumăm băuturi alcoolice în ziua actuală a ispășirii? Isaia 22:14.

Isaia 22:14: „Domnul oştirilor mi-a descoperit şi mi-a zis: „Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veţi muri”, zice Domnul Dumnezeul oştirilor.”

„Când vine solia la acei care nu au auzit adevărul pentru acest timp, ei văd că o mare reformă trebuie să aibă loc în dieta lor. Ei înțeleg că trebuie să dea la o parte mâncarea de carne, pentru că aceasta creează o poftă pentru băuturi alcoolice, și umple organismul de boală. Prin mâncarea de carne, puterile fizice, mintale și morale sunt slăbite. Omul este format din ceea ce mănâncă. Pasiunile animalice dețin controlul ca rezultat al mâncării de carne, al folosirii tutunului și al consumului de băuturi alcoolice. Domnul va da poporului său înțelepciune pentru a pregăti din ceea ce rodește pământul alimente care vor lua locul cărnii. Combinațiile simple de nuci, cereale și fructe, pregătite cu gust și îndemânare, se vor recomanda ele însele celor necredincioși. Însă, de obicei, prea multe nuci sunt folosite în combinațiile făcute.”—Dietă și hrană, p. 268, 269 engl. (cap. 15, Alimentele sănătoase ...)

„Se aduce o vătămare evidentă organismului prin mâncarea continuă de carne. Nu există nicio scuză pentru aceasta, decât un apetit depravat, pervertit. Poate vei întreba: ‚Vrei să dai cu totul la o parte mâncarea de carne?’ Răspund: ‚Se va ajunge în cele din urmă la aceasta, însă nu suntem pregătiți pentru acest pas chiar acum. Mâncarea de carne va fi în cele din urmă abandonată. Carnea animalelor nu va mai face parte din dieta noastră; și vom privi cu dezgust spre o măcelărie. Mereu și mereu mi-a fost arătat că Dumnezeu își aduce poporul înapoi la planul Său inițial, adică de a nu trăi cu hrana animalelor moarte.’ ”—Testimony Studies on Diet and Foods, p. 69.

b. Ce se va întâmpla cu noi dacă ne vom conforma condițiilor în ziua ispășirii? Leviticul 16:29, 30.

Leviticul 16:29, 30: „Aceasta să vă fie o lege veşnică: în luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului.”

c. Ce sentință finală este rostită asupra celor credincioși, chiar înainte de a veni Isus — și spre ce ar trebui să ne conducă aceasta? Apocalipsa 22:11-14; 2 Petru 1:10.

Apocalipsa 22:11-14: „Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe!” „Iată , Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul. Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!”

2 Petru 1:10: „De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.”

Vineri 1 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Ce legătură recunoaștem între Isaia 22 și ziua ispășirii?

2. Ce s-a întâmplat când Isus a deschis ușa spre locul Prea Sfânt?

3. De ce este atât de important să ne controlăm corpul, inclusiv în mâncare și băutură?

4. De ce a fost necesar ca Hristos să fie ispitit și să biruie în punctul apetitului?

5. De unde știm că mâncarea de carne nu poate face parte din dieta poporului lui Dumnezeu care așteaptă a doua venire a lui Hristos?

Lecția 10. Considerente privitoare la dietă