Trăind viață creştină - Comori de adevăr (IV)

Lecția 7. Panglica albastră

Text de memorizat: „Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 10:31).

„În îmbrăcăminte, ca și în toate celelalte lucruri, avem privilegiul să-L onorăm pe Creatorul nostru. EI dorește ca îmbrăcămintea noastră să fie nu doar curată și sănătoasă, ci să fie și potrivită și să ne vină bine.” – Educație, p. 248 (secț. – Legătura îmbrăcămintei cu educația).

Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pp. 628-648 (secț. – Simplitate în îmbrăcăminte, O educație corectă).

Duminică 12 noiembrie

1. MODESTIA

a. Cum și de ce este descrisă modestia ca fiind o datorie creștină? 1 Timotei 2:9, 10.

„Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.” (1 Timotei 2:9-10)

„Există o contradicție categorică între iubirea podoabei din afară și darul blândeții și duhul liniștit. Pacea și bucuria vor stăpâni în suflet numai când căutăm în toate lucrurile să ne conformăm voinței lui Dumnezeu.

Iubirea de îmbrăcăminte primejduiește morala și face din femeie opusul distinsei femei creștine, caracterizate prin modestie și sobrietate. Rochia extravagantă, țipătoare, încurajează adesea pofta trupească în inima celei care o poartă și trezește patimi josnice în inima privitorului. Dumnezeu vede că, adesea, ruina caracterului este precedată de îngăduința mândriei și a vanității în îmbrăcăminte.” ‒ Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 645 (secț. – Simplitate în îmbrăcăminte).

b. În ce sens accentuarea împodobirii exterioare este în detrimentul omului interior, spiritual? 1 Petru 3:3–5.

„Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor.” (1 Petru 3:3-5)

„Multe dintre surorile noastre sunt persoane foarte pricepute și, dacă talentele lor ar fi folosite spre slava lui Dumnezeu, ele ar avea succes în câștigarea multor suflete pentru Hristos. Nu vor fi ele răspunzătoare pentru sufletele pe care le-ar fi putut câștiga, dacă extravaganța în îmbrăcăminte și grijile acestei lumi n-ar fi schilodit și pipernicit puterile date lor de Dumnezeu, încât ele nu au simțit povara lucrării? Satan a inventat moda pentru a menține mintea femeilor atât de absorbită cu subiectul îmbrăcămintei, încât să nu poată cugeta decât puțin la altceva.” – Ibid., p. 629 (secț. ‒ Simplitate în îmbrăcăminte).

Luni 13 noiembrie

2. SĂNĂTATE ȘI CURĂŢENIE

a. Cum trebuie să influențeze preocuparea lui Dumnezeu pentru sănătatea și bunăstarea noastră, modul în care ne îmbrăcăm, în special când vremea este mai rece? 3 Ioan 2; Proverbe 31:21 (nota marginală pentru „stacojiu” = haine duble); Isaia 3:16, 17.

„Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.” (3 Ioan 2)

„Ea nu se teme de zăpadă pentru casa ei, fiindcă toți ai casei ei sunt îmbrăcați cu stacojiu.” (Proverbe 31:21 BTF)

„Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornăie cu verigile de la picior – Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi rușinea.” (Isaia 3:16-17)

„Pentru ca sufletul să poată fi sănătos, trupul trebuie să fie păstrat într-o stare de sănătate. Starea trupului influențează starea sufletului… Aderarea cu credincioșie la principiile corecte cu privire la mâncare, băutură și îmbrăcăminte este o datorie pe care Dumnezeu a încredințat-o tuturor făpturilor omenești.” – Evanghelizare, p. 261 (secț. – Prezentarea subiectului despre sănătate și standardele creștine).

„Dacă picioarele sunt încălțate cu cizme sau pantofi de mărime potrivită, cu talpă groasă și călduroși, care oferă un confort mai ridicat decât un aspect în vogă, sângele va fi stimulat să circule liber în membre și picioare, precum și în alte părți ale corpului.” ‒ The Health Reformer, 1 aprilie 1871.

b. Cât de importantă este curățenia corpului nostru, precum și felul în care ne îmbrăcăm? Exodul 19:10, 11; 1 Corinteni 3:16, 17.

„Și Domnul a zis lui Moise: „Du-te la popor, sfințește-i, azi și mâine, și pune-i să-și spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi; căci a treia zi Domnul Se va coborî, în fața întregului popor, pe muntele Sinai.” (Exodul 19:10-11)

„Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteți voi.” (1 Corinteni 3:16-17)

„Multă suferință ar fi cruțată dacă toți s-ar strădui să prevină boala, ascultând cu strictețe de legile sănătății. Trebuie respectate obiceiurile stricte privind curățenia. Mulți, cât timp sunt sănătoși, nu se îngrijesc să-și păstreze sănătatea. Ei neglijează curățenia personală și sunt nepăsători în a-și păstra hainele curate… Impuritățile din corp, dacă nu sunt îndepărtate, sunt preluate din nou de sânge și reintroduse în organele interne. Natura, pentru a elimina necurățiile otrăvitoare, face un efort pentru a elibera organismul de acestea. Acest efort dă naștere la febră și la ceea ce este cunoscut sub numele de boală. Însă chiar și atunci, dacă cei care sunt bolnavi ar ajuta natura în eforturile pe care le face, prin folosirea de apă curată, moale (de duritate redusă), multă suferință ar putea fi prevenită. Însă mulți, în loc de a face acest lucru și de a căuta să îndepărteze substanțele otrăvitoare din organism, introduc o otravă și mai periculoasă în organism, pentru a îndepărta una care există deja acolo.” – Sfaturi pentru sănătate, pp. 61, 62 (secț. 2 – Lucruri esențiale pentru sănătate).

c. Cum ajunge o persoană să fie deposedată de frumusețea sa naturală, urmând exemplul Izabelei și afectând astfel sănătatea? 2 Împărați 9:30; Eclesiastul 3:11.

„Iehu a intrat în Izreel. Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele, și-a împodobit capul și se uita pe fereastră.” (2 Împărați 9:30)

„Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.” (Eclesiastul 3:11)

„Mulți își deteriorează în mod inconștient sănătatea și își pun în pericol viața, folosind produse cosmetice… La temperaturi ridicate, . . . toxinele din substanțe sunt absorbite de porii pielii și ajung în sânge. Multe vieți au fost sacrificate doar în urma acestui fapt.” ‒ Healthful Living, p. 189.

Marți 14 noiembrie

3. ÎMBRĂCĂMINTEA DE GEN OPUS

a. Cum îi privește Dumnezeu pe cei care poartă haine caracteristice genului opus? Deuteronom 22:5.

„Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești; căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.” (Deuteronomul 22:5)

„Dumnezeu a intenționat să existe o diferență clară între îmbrăcămintea bărbaților și a femeilor, și a considerat chestiunea ca fiind de suficientă importanță pentru ca El să dea instrucțiuni explicite cu privire la aceasta; pentru că aceeași îmbrăcăminte purtată de ambele sexe ar cauza confuzie și o mare creștere a fărădelegii.” ‒ Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 460 (cap. 110, Institutul de sănătate).

„În articolul meu despre îmbrăcăminte în How to Live (engl. Cum să trăim) am încercat să prezint un stil de îmbrăcăminte sănătos, convenabil, economic, totuși modest și care stă bine, pe care să o poarte femeile creștine, dacă doresc să facă aceasta.” ‒ Ibid., p. 462.

„În contrast cu această rochie decentă se află costumul american, care seamănă foarte mult cu îmbrăcămintea purtată de bărbați. Acesta este format din vestă, pantaloni și o haină ce ajunge până cam la jumătatea distanței dintre șolduri și genunchi. Eu m-am opus acestui fel de îmbrăcăminte, conform celor arătate mie în armonie cu cele scrise în Cuvântul lui Dumnezeu; în timp ce celălalt stil de îmbrăcăminte l-am recomandat ca fiind decent, confortabil, modest și sănătos.” ‒ Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 465 (cap. 83 – Reforma în îmbrăcăminte).

„Rânduiala lăsată de Dumnezeu a fost dată peste cap și îndemnurile Sale speciale nu au fost luate în seamă de către aceia care adoptă costumul american. Am fost îndreptată spre Deuteronom 22:5… Dumnezeu nu dorește ca poporul Său să adopte așa-numita reformă în îmbrăcăminte. Este o îmbrăcăminte indecentă, cu totul nepotrivită pentru urmașii modești, umili, ai lui Hristos.” – Ibid., p. 421 (cap. 76 – Lucrarea în est).

b. Cum afectează această practică reputația și caracterul celor care poartă îmbrăcăminte caracteristică sexului opus?

„Cei care se simt chemați să se alăture mișcării în favoarea drepturilor femeii și a așa-numitei îmbrăcăminte-reformă [care adoptă costumul american] ar putea la fel de bine să își întrerupă legăturile cu solia îngerului al treilea. Spiritul care animă pe una nu poate fi în armonie cu cealaltă. Scripturile sunt clare în ce privește relațiile și drepturile bărbaților și femeilor... Cu așa-numita îmbrăcăminte-reformă [care adoptă costumul american], e asociat un spirit de ușurătate și îndrăzneală, care sunt în ton cu îmbrăcămintea. Modestia și rezerva par a se îndepărta de la multe persoane care adoptă acel stil de îmbrăcăminte. Mi-a fost arătat că Dumnezeu dorește să avem o conduită consecventă, pe care să o putem justifica. Dacă vor adopta costumul american, surorile își vor distruge atât propria lor influență, cât și pe cea a soților lor. Ele vor ajunge de batjocură și de ocară.” – Ibid., p. 422 (cap. 76 – Lucrarea în est).

Miercuri 15 noiembrie

4. ÎNFĂŢIȘAREA ȘI ÎNCHINAREA

a. În afară de îmbrăcăminte, cum ar trebui să se deosebească înfățișarea femeilor de cea a bărbaților? 1 Corinteni 11:14, 15.

„Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului.” (1 Corinteni 11:14-15)

„Există o tendință crescândă ca femeile să se îmbrace și să arate aproape ca celălalt sex și să-și aranjeze îmbrăcămintea în așa fel, încât să fie foarte apropiată de cea a bărbaților, însă Dumnezeu socotește acest lucru o urâciune.” ‒ Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 421 (cap. 76 – Lucrarea în est).

„Caracterul unei persoane este judecat după stilul de a se îmbrăca. Un gust rafinat, o minte cultivată se vor descoperi prin alegerea unei vestimentații simple și adecvate. Când este unită cu modestia comportamentului, simplitatea decentă în îmbrăcăminte va avea un mare efect, învăluind o tânără în acea atmosferă de reținere sfântă, care va constitui pentru ea un scut ce o va feri de o mie de primejdii.” – Educație, p. 248 (secț. – Legătura îmbrăcămintei cu educația).

b. Cum știm că trebuie să existe o diferență în modul în care ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu în ziua Sa cea sfântă pentru închinare, față de orice altă zi sau moment? Isaia 6:1, 2.

„În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele, și cu două zburau.” (Isaia 6:1-2)

„Mulți au nevoie de îndrumare în privința modului în care ar trebui să se prezinte la adunare pentru serviciul din Sabat. Ei nu trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu în haine obișnuite, purtate în cursul săptămânii. Toți ar trebui să aibă un costum special pentru Sabat, care să fie purtat când participă la serviciul divin în casa lui Dumnezeu. În timp ce n-ar trebui să ne conformăm modei acestei lumi, noi nu trebuie să fim nepăsători cu privire la înfățișarea noastră exterioară. Noi trebuie să fim curați și bine îngrijiți, însă fără podoabe. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie curați și pe dinafară și pe dinăuntru.” ‒ Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 355 (secț. – Pregătirea pentru Sabat).

„Dumnezeu dorea să facă din ocazia aceasta a rostirii Legii Sale o scenă de o măreție înspăimântătoare, pe măsura caracterului Său preamărit. Poporul trebuia să fie impresionat de faptul că tot ceea ce era legat de slujirea lui Dumnezeu trebuia privit cu cea mai mare reverență. Domnul îi spuse lui Moise: ‘Du-te la popor, sfințește-i azi și mâine, și pune-i să-și spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul Se va pogorî, în fața întregului popor, pe muntele Sinai.’ În timpul zilelor de așteptare, toți trebuia să-și ocupe timpul într-o pregătire solemnă, pentru a se prezenta înaintea lui Dumnezeu. Atât persoana, cât și hainele trebuia să fie perfect curate. În timp ce Moise avea să le arate păcatele, ei trebuia să se dedice în umilință postului și rugăciunii, pentru ca inimile lor să poată fi curățite de orice nelegiuire.” – Patriarhi și profeți, pp. 303, 304 (cap. 27 – Legea dată lui Israel).

Joi 16 noiembrie

5. RELAŢIA NOASTRĂ CU DUMNEZEU

a. Ce trebuie să realizăm despre lucrurile lumești și de ce sunt ele atât de atrăgătoare? Iacov 4:4.

„Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu.” (Iacov 4:4)

„‘Ca toate neamurile.’ Israeliții nu-și dădeau seama că era un privilegiu deosebit și o binecuvântare să se deosebească în privința aceasta de toate neamurile. Dumnezeu îi separase pe israeliți de toate neamurile, pentru a face din ei propria Sa comoară. Dar ei, disprețuind această înaltă onoare, doreau cu nerăbdare să imite felul de a fi al păgânilor. Și totuși, dorința puternică de a se conforma practicilor și obiceiurilor lumești există și în mijlocul pretinsului popor al lui Dumnezeu. Pe măsură ce se depărtează de Domnul, devin ambițioși pentru câștigurile și onorurile lumii. Creștinii caută continuu să imite deprinderile celor care se închină dumnezeului lumii acesteia. Mulți susțin că ar putea exercita o influență mai puternică asupra celor fără credință, dacă se unesc cu oamenii din lume și se conformă obiceiurilor lor. Dar toți cei care urmează această cale se despart astfel de Sursa puterii lor. Devenind prieteni ai lumii, ei ajung vrăjmași ai lui Dumnezeu. De dragul distincțiilor lumești, ei sacrifică onoarea nespusă la care i-a chemat Dumnezeu, și anume de a vesti virtuțile ‘Aceluia care ne-a chemat de la întuneric la lumina Sa minunată’ (1 Petru 2:9).” ‒ Patriarhi și profeți, p. 607 (cap. 59 – Primul împărat al lui Israel).

b. Pentru ce loc se pregătește creștinul? 1 Corinteni 2:9.

„Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9)

„Fie ca tot ce este frumos în căminul nostru pământesc să ne amintească de râul de cristal și de câmpiile verzi, de unduirea pomilor și de fântânile cu apă vie, de cetatea strălucitoare și de cântăreții îmbrăcați în haine albe — să ne amintească de căminul nostru din ceruri — acea lume a frumuseții pe care niciun artist nu o poate picta și nicio limbă muritoare nu o poate descrie.” – Căminul adventist, p. 545 (cap. 86 – Viața în căminul din Eden).

Vineri 17 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce trebuie să ne preocupe modestia?

2. De ce este curățenia atât de importantă și cum afectează cosmeticele acest aspect?

3. Ce este o urâciune înaintea lui Dumnezeu și ce înseamnă acest lucru?

4. Cum trebuie să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu atunci când ne închinăm Lui?

5. De ce suntem în mod constant afectați de lucrurile lumești?