Învățături din Epistolele lui Petru (I)

Lecția 7. Un apel către soți și soții

TEXT DE MEMORAT: „Când vă vor vedea felul vostru de trai: curat și în temere.“ (1 Petru 3:2).

„Căminul este un loc prea sfânt pentru a fi murdărit de vulgaritate, senzualitate și învinuiri reciproce. Există un Martor ceresc care declară: „Știu faptele tale”. Grădina inimii voastre să fie împodobită cu florile iubirii, ale adevărului, ale bunătății și ale răbdării.“ – Minte caracter și personalitate, vol. 1, p. 157 (cap. 18 – Atmosfera de siguranță din cămin).

Studiu recomandat: Căminul advent, pp. 99-112 (cap. 15 – Făgăduințe solemne), 177-180 (cap. 27 – Un cerc sacru).

Duminică 12 mai

1. O CALITATE BIBLICĂ ADESEA TRECUTĂ CU VEDEREA

a. Ce principiu vital pentru fericirea familiei este adesea respins de femei astăzi? 1 Petru 3:1 p.p.; Efeseni 5:22-24; Coloseni 3:18.

1 Petru 3:1 p.p.: „Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri;“

Efeseni 5:22-24:Nevestelor, fiți supuse rbaților voștri ca Domnului; ci rbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, ntuitorul trupului. Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile.“

Coloseni 3:18: „Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul.“

„Soră, la ce te-ai așteptat de la soțul tău când te-ai căsătorit cu el? Teai așteptat să preiei cârma guvernării în mâinile tale și să aduci voința lui în armonie cu acea voință pervertită și încăpățânată a ta? Câtă odihnă, mulțumire, pace și bucurie a simțit soțul tău în viața sa de când s-a căsătorit? Foarte puțin... Soția nu trebuie să se considere o păpușă care să fie îngrijită, ci o femeie, una care să își pună umărul sub poverile reale, nu imaginare, și să trăiască o viață inteligentă și atentă, având în vedere că există alte lucruri la care să se gândească, decât la ea însăși.“

„Crezi că nu este o dezamăgire pentru soțul tău să te descopere așa cum Dumnezeu mi-a arătat că ești? Te-a luat el de soție cu așteptarea că nu vei purta nicio povară, nu vei împărtăși nicio încurcătură, nu vei exercita nicio lepădare de sine? Credea el că nu vei simți nicio obligație de a te controla tu însăți, de a fi veselă, amabilă și tolerantă și de a exercita bunul simț?“ – Manuscript Releases, vol. 17, pp. 310, 311.

b. Care este cea mai eficientă modalitate pentru o soție convertită de a ajunge la inima soțului ei necredincios? 1 Petru 3:1, 2; 1 Corinteni 7:10, 13, 14.

1 Petru 3:1, 2: „Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai: curat și în temere.“

1 Corinteni 7:10, 13, 14: „Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat... Și dacă o femeie are un bărbat necredincios, și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă, și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele; altminteri, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți.“

Luni 13 mai

2. PROMOVAREA UNEI RELAȚII ARMONIOASE

a. Ce exemplu biblic folosește Petru ca model pentru relația soției cu soțul ei? 1 Petru 3:4-6; Explică echilibrul dezvăluit în această relație. Geneza 21:9-12.

1 Petru 3:4-6: „ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor; ca Sara, care asculta pe Avraam și-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva.“

Geneza 21:9-12: „Sara a văzut râzând pe fiul pe care-l născuse lui Avraam, egipteanca Agar. Și a zis lui Avraam: „Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei; căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac.” Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avraam, din pricina fiului său. Dar Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să nu te mâhnești de cuvintele acestea, din pricina copilului și din pricina roabei tale: fă Sarei tot ce-ți cere; căci numai din Isaac va ieși o sămânță, care va purta cu adevărat numele tău.“

„Învățătura dată lui Avraam cu privire la sfințenia legăturilor de căsătorie avea să fie o lecție pentru toate veacurile. Ea spune că drepturile și fericirea acestei legături trebuie să fie păstrate cu multă grijă, chiar cu prețul unor mari sacrificii. Sara era singura soție legitimă a lui Avraam. Drepturile ei de soție și mamă nu puteau fi împărțite cu nici o altă persoană. Ea l-a respectat pe soțul ei și, din acest punct de vedere, ea este înfățișată în Noul Testament ca un exemplu vrednic de urmat. Dar ea nu era de acord ca iubirea lui Avraam să fie împărțită cu o alta și Dumnezeu n-a mustrat-o pentru faptul că a cerut alungarea rivalei sale.“ – Patriarhi și profeți, p. 147 (cap. 13 – Încercarea credinței).

b. Ce face adesea ca un soț să fie nefericit în cercul familiei și îi afectează reputația în societate? Proverbe 14:1; 25:24; 27:15; compară cu 1 Petru 3:4.

Proverbe 14:1; 25:24; 27:15: „Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei... Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș, decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare... O streașină care picură necurmat într-o zi de ploaie, și o nevastă gâlcevitoare sunt totuna.“

1 Petru 3:4: „ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.“

„Foarte mulți soți și copii care nu găsesc nimic atractiv în cămin, care sunt întâmpinați numai cu cicăleală și ocări, caută alinare și distracție departe de casă ... Soția și mama, ocupată cu treburile gospodărești, ajunge adesea nepăsătoare față de micile atenții care fac din cămin un loc plăcut pentru soț și copii, chiar dacă evită să stăruie asupra necazurilor și greutăților ei în prezența lor. În timp ce ea este absorbită cu pregătirea mâncării sau a îmbrăcămintei, soțul și copiii vin și pleacă asemenea unor străini.“

„În timp ce stăpâna casei își poate îndeplini datoriile din afară cu exactitate, ea se plânge întruna de robia la care e sortită și își exagerează răspunderile și restricțiile, comparându-și destinul cu ceea ce consideră ea traiul nobil al femeii... Și, tânjind astfel după o viață diferită, ea nutrește continuu o stare de nemulțumire păcătoasă și face ca pentru soțul și copiii ei căminul să fie un loc neplăcut.“ – Căminul advent, p. 249 (cap. 41 – Cum să nu fie mama).

„Soția pastorului care nu este devotată lui Dumnezeu nu este de ajutor soțului ei. În timp ce el insistă asupra necesității de a purta crucea și subliniază importanța lepădării de sine, exemplul zilnic al soției sale adesea contrazice propovăduirea lui și îi anulează forța.“ – Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 449 (cap. 81, Soția pastorului).

Marți 14 mai

3. FORME PERICULOASE DE MÂNDRIE

a. Cum se face atractivă o soție creștină? Proverbe 31:25-29.

Proverbe 31:25-29: „Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune, și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită; bărbatul ei se scoală și-i aduce laude zicând: „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”

„[Soția] ar trebui în mod inteligent și cu stăruință, să facă tot ce îi stă în putere pentru a-l lega pe soțul ei de ea printr-o strictă fidelitate față de el și credincioșie în a-și face căminul atractiv și fericit.“ – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 598 (secț. – Apariția răului).

„Lui Dumnezeu nu-I plac dezordinea, neglijența și lipsa temeiniciei în oameni. Aceste deficiențe constituie rele serioase și tind să slăbească afecțiunea soțului față de soție atunci când soțului îi place ordinea... O soție și mamă își poate face căminul fericit numai dacă îi place ordinea, ține la demnitatea sa și știe să conducă bine treburile casei; iată de ce toți aceia care dau greș în aceste puncte trebuie să înceapă imediat să se educe pe sine în această direcție.“ – Căminul advent, pp. 22, 23 (cap. 2 – Temelii pentru un cămin adevărat)

b. Pe cine încearcă adesea să atragă o femeie neconvertită – și cu ce consecințe? Proverbe 7:6, 7, 10, 18, 19; 2 Împărați 9:30; Isaia 3:16-26.

Proverbe 7:6, 7, 10, 18, 19: „Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte... Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată... Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă.“

2 Împărați 9:30: „Iehu a intrat în Izreel. Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele, și-a împodobit capul și se uita pe fereastră.“

Isaia 3:16-26: „Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornăie cu verigile de la picior – Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi rușinea.” În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare și sorișorii, și lunișoarele, cerceii, brățările și maramele; legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri și băierile descântate; inelele și verigile de la nas; hainele de sărbătoare și cămășile cele largi, mantiile și pungile; oglinzile și cămășile subțiri, turbanele și maramele ușoare. Și atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare; în loc de brâu, o funie; în loc de păr încrețit, un cap pleșuv; în loc de mantie largă, un sac strâmt; un semn de înfierare, în loc de frumusețe. Bărbații tăi vor cădea uciși de sabie, și vitejii tăi, în luptă. Porțile fiicei Sionului vor geme și se vor jeli; și ea va ședea despuiată pe pământ.“

„Vor exista femei care vor deveni ispititoare și vor face tot posibilul să atragă și să câștige atenția bărbaților asupra lor.” – The Review and Herald, 17 mai 1887.

„O îmbrăcăminte bătătoare la ochi și extravagantă, prea adesea încurajează pofta în inima celui care o poartă și trezește pasiuni josnice în inima celui care o privește. Dumnezeu vede că ruina caracterului este adesea precedată de îngăduirea mândriei și vanității în îmbrăcăminte.“ – Îndrumarea copilului, p. 416 (secț. 15: Îmbrăcăminte potrivită).

c. În timp ce majoritatea femeilor creștine poate că nu caută conștient să atragă bărbați în adulter, împotriva cărei forme de mândrie sunt toate avertizate? 1 Petru 3:3; 1 Timotei 2:9.

1 Petru 3:3: „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor.“

1 Timotei 2:9: „Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe.“

„Dar nimic n-a fost o așa de mare piedică pentru voi amândoi ca mândria voastră. Voi amândoi sunteți foarte doritori să vă etalați; aceasta nu face parte din religia cea bună și smerită.“ – Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 493 (secț. – O amăgire în acceptarea lui Hristos).

„Biblia învață modestia în îmbrăcăminte... Acest lucru interzice etalarea în îmbrăcăminte, culorile stridente, ornamentația excesivă. Orice dispozitiv conceput pentru a atrage atenția asupra purtătorului sau pentru a stârni admirație este exclus din îmbrăcămintea modestă pe care Cuvântul lui Dumnezeu o impune.“

„Tăgăduirea de sine în îmbrăcăminte face parte din datoria noastră creștină. A ne îmbrăca simplu și a ne abține de la expunerea bijuteriilor și a oricărui fel de ornamente este în concordanță cu credința noastră.“ – Îndrumarea copilului, p. 423 (subcap. Predând principiile de bază ale îmbrăcămintei).

Miercuri 15 mai

4. DATORIA SOȚULUI

a. După ce se adresează soțiilor, ce avertisment serios le adresează Petru soților – și care este consecința spirituală a ignorării acestuia? 1 Petru 3:7.

1 Petru 3:7: „Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.“

„Soțul să-și ajute soția cu înțelegere și afecțiune. Dacă vrea ca ea să fie mereu proaspătă și mulțumită, ca să poată fi ca strălucirea soarelui în cămin, atunci s-o ajute în ducerea poverilor. Bunătatea și curtoazia lui, pline de iubire, vor constitui pentru ea o prețioasă încurajare, iar fericirea pe care o împărtășește el va aduce bucurie și pace în propria sa inimă.“ – Căminul advent, p. 218 (cap. 35 – Ducând împreună poverile).

b. Dați un exemplu despre cum un soț necreștin poate face viața soției sale nefericită. 1 Samuel 25:3, 14, 17, 23-25.

1 Samuel 25:3, 14, 17, 23-25: „Numele acestui om era Nabal, și nevasta lui se chema Abigail; era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb...Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: „Iată că David a trimis din pustiu niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru, și el s-a purtat rău cu ei... Să știi acum și vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă, și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească.”... Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: „Eu sunt de vină, domnul meu! Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-și pună domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci, cum îi este numele, așa este și el; Nabal îi este numele și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de domnul meu.“

„Dacă soțul este tiran, exigent și critică acțiunile soției sale, el nu-i poate câștiga respectul și afecțiunea, iar relația de căsătorie va fi odioasă pentru ea. Ea nu își va iubi soțul, deoarece el nu încearcă să se facă vrednic de iubit. Soții trebuie să fie atenți, grijulii, consecvenți, credincioși și miloși. Ei trebuie să dea dovadă de iubire și simpatie.... Când soțul deține noblețe de caracter, curăție a inimii, o minte înțeleaptă, [însușiri] pe care fiecare creștin adevărat trebuie să le posede, acestea vor fi vizibile în relația de căsătorie... El va căuta să își mențină soția sănătoasă și să o încurajeze. El se va strădui să rostească cuvinte de mângâiere, să creeze o atmosferă de pace în cercul familiei.“ – Ibid., p. 288 (cap. 37 – Cum nu trebuie să fie tatăl).

c. Care ar trebui să fie atitudinea unui soț cu adevărat creștin față de soția sa, pentru a o inspira să răspundă favorabil la rândul său? Efeseni 5:25, 28, 33; Coloseni 3:19.

Efeseni 5:25, 28, 33: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea...Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși... Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.“

Coloseni 3:19: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele.“

„Bărbații ar trebui să studieze Modelul și să caute să înțeleagă ce înseamnă simbolul prezentat în Efeseni... Soțul ar trebui să fie asemenea Mântuitorului în familia sa. Va sta el în noblețea sa dată de Dumnezeu, căutând mereu să înalțe pe soția și copiii săi?... Fiecare soț și tată să studieze pentru a înțelege cuvintele lui Hristos, nu într-un mod unilateral, concentrându-se doar asupra supunerii soției față de soțul ei, ci în lumina crucii de pe Calvar să-și analizeze propria sa poziție în cercul familiei.“ – Manuscript Releases, vol. 21, p. 216.

Joi 16 mai

5. FĂRĂ „ȘEF” ÎN FAMILIA CREȘTINĂ

a. Cât de strânsă ar trebui să fie relația dintre soț și soție? Geneza 2:23, 24; Matei 19:4-6.

 Geneza 2:23, 24: „Și omul a zis: „Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și se vor face un singur trup. ”

Matei 19:4-6: „Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-ați citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup”? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”

„Nici soțul și nici soția nu trebuie să pretindă conducerea. Domnul a hotărât principiul care trebuie să fie călăuză în această privință. Soțul trebuie să-și iubească soția, așa cum Își iubește Hristos biserica. Iar soția să-și respecte și să-și iubească soțul. Amândoi să cultive un spirit de bunătate, fiind hotărâți ca niciodată să nu se jignească sau rănească unul pe celălalt.“ – Căminul advent, pp. 106, 107 (cap. 16 – O întovărășire fericită, reușită)

„Trebuie să avem Spiritul lui Dumnezeu, altfel nu vom avea niciodată armonie în cămin. Soția, dacă are Spiritul lui Hristos, va fi atentă la cuvintele ei; ea își va stăpâni spiritul, va fi supusă; cu toate acestea, nu se va simți sclavă, ci ca o tovarășă a soțului ei. Dacă soțul este un slujitor al lui Dumnezeu, atunci el nu va domni asupra soției sale; el nu va fi arbitrar și sever, cu pretenții. Nu poate fi vorba de prea multă grijă pentru afecțiunea în cămin deoarece căminul, dacă Duhul lui Dumnezeu domnește în el, este un simbol al cerului... Dacă unul greșește, celălalt va da pe față răbdare, îngăduință, asemănătoare lui Hristos, și nu-l va îndepărta cu răceală.“

„Nici soțul și nici soția nu trebuie să încerce să exercite asupra celuilalt un control arbitrar. Nu încercați să-l siliți pe celălalt să cedeze dorințelor voastre. Nu puteți face aceasta și să mențineți dragoste unul față de celălalt. Fiți buni, răbdători, îngăduitori, atenți și curtenitori. Prin harul lui Dumnezeu, puteți izbuti în a vă face unul pe altul fericit, așa cum ați promis prin legământul căsătoriei.“ – Ibid, p. 118 (cap. 17 – Obligații reciproce).

Vineri 17 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cum pot face ca atitudinea și tonul vocii mele față de partener/ă să reflecte mai consecvent principiile pe care Dumnezeu le-a stabilit clar?

2. De ce ar trebui să fiu mai rapid în a recunoaște greșelile mele și în a cere iertare soțului/soției mele?

3. De ce mă cheamă Dumnezeu să fiu dispus/ă să mor pentru soțul/ soția mea?

4. Cum pot evita să înșel vreodată soțul/soția în gândurile mele?

5. De ce ar fi înțelept pentru soțul meu/soția mea și pentru mine să analizăm cu rugăciune dacă am putea fi vinovați de mândria etalării – fie în privința îmbrăcămintei, abilităților culinare sau a posesiunilor precum un automobil, electronice, casă etc.?