Învățături din Epistolele lui Petru (I)

Lecția 8. Atitudinea creștinului

TEXT DE MEMORAT: „Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți.“ (1 Petru 3:8).

„Cei care pretind că sunt urmași ai lui Hristos, dar sunt în același timp aspri, lipsiți de bunătate și necurtenitori în cuvinte și comportament, nu au învățat de la Isus. Un om care tună și fulgeră, care dorește să stăpânească, care caută necontenit greșeli, nu este un creștin; căci a fi creștin înseamnă a fi asemănător cu Hristos.“ – Căminul advent, p. 427 (cap. 69 – Curtoazie și bunătate).

Studiu recomandat: Căminul advent, pp. 421-429 (cap. 69 – Curtoazie și bunătate).

Duminică 19 mai

1. DESCRIEREA UNUI ADEVĂRAT CREȘTIN

a. Cum descrie Petru un adevărat creștin? 1 Petru 3:8.

1 Petru 3:8: „Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți.“

„Valoarea politeții este prea puțin apreciată. Multora care au o inimă bună le lipsește acea delicatețe a manierelor. Multora care insuflă respect prin sinceritatea și cinstea lor le lipsește – ce trist – amabilitatea. Această deficiență le umbrește propria fericire și scade din valoarea slujirii lor față de alții.“ – Educația, p. 240 (secț. – Comportamentul).

b. Ce atitudine cu adevărat creștină, specifică lui Hristos, subliniază în mod special Petru? 1 Petru 3:9; Matei 5:44.

1 Petru 3:9: „Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea.“

Matei 5:44: „Dar Eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc“

„Toți trebuie să fie tratați cu rafinament și delicatețe, ca fii și fiice ale lui Dumnezeu.

Creștinismul face dintr-un om un gentelmen. Hristos a fost amabil chiar față de persecutorii Săi; și urmașii Săi vor manifesta același spirit.“ – Divina vindecare, p. 489 (secț. – În contact cu alții).

„Această religie ne învață să exercităm răbdarea și îndelunga răbdare când suntem aduși în locuri în care suntem tratați aspru și nedrept...

Există mereu nevoie de răbdare, bunătate, renunțare de sine și sacrificiu de sine în exercitarea religiei biblice.“ – Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 248 (28 august).

Luni 20 mai

2. PĂZINDU-NE CUVINTELE

a. Ce principiu important scoate din nou în evidență Petru ca o condiție a unei vieți fericite aici, precum și în viața viitoare? Psalmi 34:12, 13; 1 Petru 3:10.

Psalmi 34:12, 13: „Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău, și buzele de cuvinte înșelătoare!“

1 Petru 3:10: „Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare”

„Satan lucrează în fiecare biserică pentru a strica turma lui Dumnezeu… Sunt învățată să spun fiecărui suflet care pretinde că este un urmaș al lui Hristos: ‘Păzește-ți limba de la rău și buzele tale să nu vorbească înșelător’. Prin înălțare de sine, Satan lucrează pentru a distruge sufletul, iar lucrarea lui poate fi văzută în fiecare biserică. Frații și surorile mele, puneți o strajă strictă asupra spiritului vostru. Păziți-vă cuvintele, ca Satan să nu vă conducă să repetați propria lui istorie.” – The Upward Look, p. 114.

b. Dați exemple de oameni care au încălcat acest principiu și cum a cauzat acest lucru rușine și dezonoare, în special pentru cel care le-a rostit. 1 Samuel 14:24-27, 43-45; Estera 6:6-10.

1 Samuel 14:24-27, 43-45: „Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure, zicând: „Blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei!” Și nimeni nu mâncase. Tot poporul ajunsese într-o pădure, unde se găsea miere pe fața pământului. Când a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgând; dar niciunul n-a dus mierea la gură, căci poporul ținea jurământul. Ionatan nu știa de jurământul pe care pusese tatăl său pe popor să-l facă; a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână, l-a vârât într-un fagure de miere și a dus mâna la gură; și ochii i s-au luminat...Saul a zis lui Ionatan: „Spune-mi ce-ai făcut.” Ionatan i-a spus și a zis: „Am gustat puțină miere, cu vârful toiagului pe care-l aveam în mână: iată-mă, voi muri.” Și Saul a zis: „Dumnezeu să Se poarte cu toată asprimea față de mine, dacă nu vei muri, Ionatane!” Poporul a zis lui Saul: „Ce! să moară Ionatan, el, care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată! Viu este Domnul, că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta.” Astfel poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte.“

Estera 6:6-10: „Haman a intrat, și împăratul i-a zis: „Ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul?” Haman și-a zis în sine: „Pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească?” Și Haman a răspuns împăratului: „Omului pe care vrea împăratul să-l cinstească trebuie să i se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, și calul pe care călărește împăratul și să i se pună cununa împărătească pe cap. Să se dea haina și calul uneia din căpeteniile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să se strige înaintea lui: „Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească!” Împăratul a zis lui Haman: „Ia îndată haina și calul, cum ai zis, și fă așa iudeului Mardoheu, care șade la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus.”

„Să nu scape niciun cuvânt plin de nemulțumire, asprime sau patimă de pe buzele tale. Harul lui Hristos așteaptă să fie cerut. Spiritul Său va prelua controlul asupra inimii și conștiinței tale, supraveghind cuvintele și faptele tale. Niciodată să nu-ți pierzi respectul de sine prin cuvinte grabnice și necugetate. Asigură-te că vorbele tale sunt curate, iar conversația ta sfântă.“ – Îndrumarea copilului, p. 219 (subcap. Exemplificați principiile creștine).

c. Cum va împiedica pe mulți încălcarea acestui principiu de a obține viața veșnică? 1 Petru 3:10 (ultima parte) comparați cu Apocalipsa 14:5; 21:27.

1 Petru 3:10 u.p.: „...să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare“

Apocalipsa 14:5; 21:27: „Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu... Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună; ci numai cei scriși în Cartea Vieții Mielului.“

„Când acești consumatori de ceai și cafea se strâng laolaltă pentru discuții de societate... li se dezleagă limbile și își încep lucrarea păcătoasă de a vorbi împotriva altora. Cuvintele lor nu sunt nici puține, nici bine alese. Firimituri de bârfă sunt răspândite din gură în gură și prea adesea și otrava scandalului. Acești bârfitori nesocotiți uită că de față este un martor. Un Privitor nevăzut scrie cuvintele lor în cărțile cerului. Toate aceste critici răutăcioase, aceste știri exagerate, sentimente pline de invidie exprimate sub influența excitantă a ceștii de ceai, sunt notate de către Isus ca fiind împotriva Sa.“ – Dietă și hrană, p. 423 (cap. 24 – Băuturile).

Marți 21 mai

3. CĂUTÂND PACE

a. Despre care alte principii importante ale vieții creștine ne reamintește Petru? 1 Petru 3:11; Isaia 1:16, 17.

1 Petru 3:11: „să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și s-o urmărească.“

Isaia 1:16, 17: „Spălați-vă deci și curățați-vă! Luați dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-ați făcut! Încetați să mai faceți răul! Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă!“

b. Cum putem „evita răul și să facem binele”? Ieremia 13:23 comparați cu 1 Corinteni 6:9-11; Ioan 3:5; Iacov 4:7.

Ieremia 13:23: „Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul?“

1 Corinteni 6:9-11: „Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi! Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți, în Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.“

Ioan 3:5: „Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.“

Iacov 4:7: „Supuneți-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi.“

„[Cei cărora apostolul Pavel le scrie] trebuia să dezvăluie în viețile lor schimbarea glorioasă realizată în ei prin harul transformator al lui Hristos... Ei nu puteau să-și schimbe singuri inimile. Și atunci când, prin eforturile lor, sufletele erau conduse din rândurile lui Satan să ia poziție pentru Hristos, ei nu aveau să revendice niciun merit pentru transformarea realizată...

Puterea lui Dumnezeu este singurul element eficient în marea lucrare de obținere a victoriei asupra lumii, firii și diavolului... Omul nu poate realiza nimic fără Dumnezeu, iar Dumnezeu a aranjat planurile Sale astfel încât să nu realizeze nimic în restaurarea rasei umane fără cooperarea dintre uman și divin. Partea pe care omul trebuie să o susțină este infinit de mică, totuși, în planul lui Dumnezeu, este exact acea parte care este necesară pentru a face ca lucrarea să fie un succes.

Marea schimbare observată în viața unui păcătos după convertire nu este produsă de nicio bunătate umană.“ – Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 319 (7 noiembrie).

c. Ce speranță și promisiune sunt oferite celor care s-au supus puterii transformatoare a Evangheliei, dar care sunt încă învinși de diverse ispite? 1 Petru 3:12; Ioan 14:13, 14.

1 Petru 3:12: „Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.”

Ioan 14:13, 14: „Și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face.“

„Prin credință și rugăciune, toți pot să îndeplinească cerințele Evangheliei. Nimeni nu poate fi forțat să păcătuiască. În primul rând trebuie să fie câștigat consimțământul său; sufletul trebuie să ia o hotărâre în legătură cu actul păcătos, mai înainte ca pasiunea să domine asupra rațiunii sau nelegiuirea să triumfe asupra conștiinței. Ispitirea, oricât de puternică, nu este niciodată o scuză pentru păcat. „Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor.” Strigă la Domnul, suflet ispitit. Aruncă-te, neajutorat și nevrednic, la picioarele lui Isus și cere împlinirea făgăduințelor Sale. Domnul va auzi. El știe cât de puternice sunt înclinațiile inimii firești și el vă va ajuta de fiecare dată în ispită.

Ai păcătuit? Atunci caută-L pe Dumnezeu fără întârziere pentru îndurare și iertare.“ – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 177 (secț. – Iubire frățească).

Miercuri 22 mai

4. FĂCÂND BINELE FĂRĂ TEAMĂ

a. Ce sfaturi practice oferite de Petru, dacă sunt urmate, ne pot ajuta să rezolvăm multe probleme în relații? 1 Petru 3:13; Proverbe 15:1.

1 Petru 3:13: „Și cine vă va face rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine?“

Proverbe 15:1: „Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia.“

„Cuvintele spuse în replică unuia care este mânios acționează de obicei ca un bici, stârnind și mai mult furia. Dar mânia întâmpinată cu tăcere se stinge curând. Creștinii să-și înfrâneze limba și cu fermitate să se străduiască să nu vorbească aspru și nerăbdător.“ – Solii către tineret, p. 136 (cap. 35 – Autodisciplina).

b. Care ar trebui să fie abordarea noastră cu oamenii care par că nu pot fi îmblânziți indiferent de cât de delicați suntem cu ei? 1 Petru 3:14, 16, 17.

1 Petru 3: 14, 16, 17: „Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați!... având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul!“

„Isus nu Și-a asigurat niciodată pacea prin compromis... Slujitorii lui Hristos sunt chemați la aceeași lucrare și trebuie să se ferească, pentru ca nu cumva, căutând să evite conflictul, să abandoneze adevărul... Dar adevărata pace nu poate fi asigurată prin compromis față de principii. Și nimeni nu poate fi credincios față de principii fără să provoace împotrivire. Un creștinism spiritual va avea de suferit împotrivire din partea fiilor neascultării. Dar Isus i-a îndemnat pe ucenicii Săi astfel: „Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul”. Cei credincioși față de Dumnezeu n-au motiv să se teamă de puterea oamenilor, nici de vrăjmășia lui Satan. În Hristos, viața lor veșnică este asigurată. Singura lor teamă să fie să nu părăsească adevărul, trădând astfel încrederea cu care i-a onorat Dumnezeu.“ – Hristos Lumina Lumii, p. 356 (cap. 37 – Cei dintâi evangheliști).

c. Care trebuie să fie sursa tuturor faptelor noastre bune și a cuvintelor noastre amabile? 1 Petru 3:16 (prima parte); Faptele Apostolilor 24:16; Evrei 9:14.

1 Petru 3:16 p.p.: „având un cuget curat;“

Faptele Apostolilor 24:16: „De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.“

Evrei 9:14: „cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui Viu!“

„În Cuvântul lui Dumnezeu citim că există conștiințe bune și rele, iar faptul că nu te condamnă conștiința ta, pentru nerespectarea legii lui Dumnezeu nu dovedește că ești fără condamnare înaintea Lui. Du-ți conștiința la Cuvântul lui Dumnezeu și vezi dacă viața ta și caracterul tău sunt în conformitate cu standardul de dreptate pe care Dumnezeu l-a dezvăluit acolo.“ – The Review and Herald, 3 septembrie 1901.

Joi 23 mai

5. CUNOSCÂNDU-NE POZIȚIA

a. Care sunt principalele motive pentru care ar trebui să studiem Cuvântul lui Dumnezeu zilnic? Iosua 1:8; Psalmi 119:11; 1 Petru 3:15; 2 Timotei 2:15.

Iosua 1:8: „Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.“

Psalmi 119:11: „Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!“

1 Petru 3:15: „Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă.“

2 Timotei 2:15: „Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului.“

b. În ce pericol mare se află astăzi mulți care pretind să creadă adevărul prezent? Osea 4:6.

Osea 4:6: „Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și Eu te voi lepăda și nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și Eu pe copiii tăi!“

„Sunt tinerii în stare să răspundă, cu blândețe și teamă, oricui le cere socoteală de nădejdea lor? Am văzut că tinerii, în mod lamentabil, nu înțeleg care ar trebui să fie poziția noastră. În fața lor sunt scene teribile, un timp de încercare care va pune la probă valoarea caracterului.“ – Mărturii pentru comunitate, vol. 1, pp. 507, 508 (cap. 86 – Către tineri).

„Solia prezentă – neprihănirea prin credință – este o solie de la Dumnezeu...

Nu suntem în siguranță dacă neglijăm să căutăm în Scripturi zilnic lumină și cunoștință... Nu există nici unul din o sută care să înțeleagă pentru sine adevărul biblic cu privire la acest subiect atât de necesar pentru binele nostru prezent și etern.“ – Solii Alese, vol. 1, p. 359 (Un adevăr care poartă acreditarea divină).

„Mulți privesc la pastori să le aducă lumină de la Dumnezeu...Unii ca aceștia pierd mult. Dacă ei L-ar urma zilnic pe Hristos... ar putea obține o cunoaștere lămurită a voinței Lui, câștigând astfel o experiență prețioasă. Tocmai din lipsa acestei experiențe, frații care mărturisesc adevărul umblă în lumina scânteilor propriilor tăciuni; ei nu sunt familiarizați cu Duhul lui Dumnezeu și n-au o cunoștință a voii Lui și de aceea sunt ușor abătuți de la credința lor. Ei sunt nestatornici, pentru că s-au încrezut în alții spre a dobândi o experiență pentru ei.“ – Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 644 (secț. – Cauza în Vermont).

Vineri 24 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Care este atitudinea mea față de soțul meu/soția mea, copii, frați și colegi de muncă?

2. Enumerați câțiva pași cheie pentru a ne întări în stăpânirea limbii noastre.

3. Ce ar trebui să fac dacă sunt învins de o ispită?

4. Explicați diferența dintre faptele bune și cuvintele amabile care vin dintr-o conștiință pură versus motivele egoiste în încercarea de a construi o bună reputație.

5. Cum pot obține o înțelegere mai profundă a credinței pe care o mărturisesc?