Eliberare

Lecția 13. Acasă cu Eliberatorul nostru

25 mai, 2019
„Nu se va mai auzi vorbindu-se de violență în țara ta, nici de pustiire și nici de distrugere între granițele tale, ci vei numi zidurile tale Mântuire și porțile tale Laudă.” (Isaia 60:18, engl.).  

Lecția 12. Eliberare de la nimicire

25 mai, 2019
„Fiindcă Mă iubește – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi așeza în înalt, căci cunoaște Numele Meu.” (Psalmii 91:14, engl.).  

Lecția 11. Dumnezeu Își eliberează poporul

25 mai, 2019
„Fiindcă Mă iubește – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi așeza la înălțime, căci cunoaște Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare; îl voi izbăvi și-l voi proslăvi” (Psalmii 91:14, 15, engl.).  

Lecția 10. Eliberare de vrăjmașii noștri

25 mai, 2019
„Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn și paharul meu este plin de dă peste el.” (Psalmii 23:5).  

Lecția 9. Eliberare din boală

25 mai, 2019
„Domnul va depărta de la tine orice boală; nu-ți va trimite niciuna din acele molime rele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toți cei ce te urăsc.” (Deuteronom 7:15).  

Lecția 8. Eliberându-l pe aproapele nostru

13 aprilie, 2019
„Dați și vi se va da; o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra” (Luca 6:38).  

Lecția 7. Misiunea de eliberare

13 aprilie, 2019
„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc vești bune celor smeriți; El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea” (Isaia 61:1).  

Lecția 6. Eliberare prin înviere

13 aprilie, 2019
„Isus i-a zis: `Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?`” (Ioan 11:25, 26).  

Lecția 5. Eliberare de la moarte

05 aprilie, 2019
Unde îți este boldul, moarte? Unde îți este biruința, mormântule?” (1 Corinteni 15:55, engl.).  

Lecția 4. Eliberare de educația Egiptului

05 aprilie, 2019
„Nu învățați calea păgânilor.” (Ieremia 10:2, engl.)  

Lecția 3. Eliberare din Egipt

05 aprilie, 2019
„Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.” (Evrei 11:27).  

Lecția 2. Eliberare din păcat

05 aprilie, 2019
„Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos.” (1 Corinteni 15:57).  

Lecția 1. Eliberatorul făgăduit

05 aprilie, 2019
„Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta [n.tr. sămânța] îți va zdrobi capul și tu vei zdrobi călcâiul lui. (Geneza 3:15 engl. KJV).