Adevarata Reforma

Lecția 13. Chemarea Bisericii

22 martie, 2016
„Treceți, treceți pe porți! Pregătiți o cale poporului! Croiți, croiți drum, dați pietrele la o parte! Ridicați un steag peste popoare!”(Isaia 62:10).  

Lecția 12. O lucrare de restaurare

14 martie, 2016
„Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăți pustiite, rămase pustii din neam în neam.” (Isaia 61:4).  

Lecția 11. Solia noastră

10 martie, 2016
„Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos.” (Coloseni 2:8).  

Lecția 10. Reînsuflețirea evlaviei de la început

03 martie, 2016
„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui.” (2 Petru 1:3).  

Lectia 9. Solia catre Laodicea

25 februarie, 2016
„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.” (Apocalipsa 3:18).  

Lecția 8. Reformă în cămin

18 februarie, 2016
"Fii nostri sunt ca niste odrasle, care cresc in tineretea lor; fetele noastre, ca niste stilpi sapati frumos, care fac podoaba caselor imparatesti." (Psalmii 144:12)  

Lecția 7. De unde începe reforma

10 februarie, 2016
„Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoa -te din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne.” (Ezechiel 36:26).  

Lecția 6. Un alt Ilie

02 februarie, 2016
„Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem!” (Maleahi 4:5, 6).  

Lecția 5. Solia lui Ioan

26 ianuarie, 2016
„A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăin ței spre iertarea păcatelor.” (Marcu 1:4).  

Lecția 4. Un al doilea Ilie

20 ianuarie, 2016
„Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători, la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1:17).  

Lecția 3. Lucrând pentru reformă

12 ianuarie, 2016
„Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta Fa ța Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara.” (2 Cronici 7:14).  

Lectia 2. Un reformator din vechime

08 ianuarie, 2016
"Ilie, Tisbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: "Viu este Domnul, Dumnezeu lui Israel, al carui slujitor sunt, ca in anii acestia nu va fi nici roua, nici ploaie, decit dupa cuvintul meu". (1 Regi 17:1)  

Lectia 1. Reforma adevarata

29 decembrie, 2015
"Cum vestise Domnul Dumnezeu prin gura sfintilor Sai prooroci, care au fost in vechime" (Luca 1:70)