Binecuvantare

Lecția 13. Ultimul judecător al lui Israel

27 decembrie, 2017
„Și Samuel a zis, Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât gră­simea berbecilor.” (1 Samuel 15:22).  

Lecția 12. De la I-cabod la Ebenezer

27 decembrie, 2017
„Samuel a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a as­cultat” (1 Samuel 7:9, ultima parte).  

Lecția 11. Un copil consacrat

27 decembrie, 2017
„Chiar un copil se cunoaște după faptele lui, dacă purtarea lui este curată și dacă este dreaptă” (Proverbe 20:11 - engl).  

Lecția 10. Cerut de la Domnul

27 decembrie, 2017
„Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel (Dumnezeu a ascultat), căci, a zis ea, de la Domnul l-am cerut.” (1 Samuel 1:20).  

Lecția 9. Slăbiciune schimbată în putere

27 decembrie, 2017
„Ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele” (Romani 13:14).  

Lecția 8. Plănuind familii biruitoare

27 decembrie, 2017
„Cum să creștem copilul și cum să ne purtăm cu el?” (Judecători 13:12, trad. BTF).  

Lecția 7. Încredere activă

27 decembrie, 2017
„Și Ghedeon le-a zis [bărbaților lui Israel], Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi” (Judecători 8:23).  

Lecția 6. Reînviorând o rămășiță

27 decembrie, 2017
„Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.” (2 Timotei 2:3, 4).  

Lecția 5. Un timp de criză spirituală

27 decembrie, 2017
„De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli” (1 Co­rinteni 10:14).  

Lecția 4. Slavă doar lui Dumnezeu

27 decembrie, 2017
„El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui” (Tit 3:5, prima parte).  

Lecția 3. Răbdarea lui Iov

27 decembrie, 2017
„Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov” (Iacov 5:11, prima parte).  

Lecția 2. Enigma încercărilor

27 decembrie, 2017
„Dar El știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul” (Iov 23:10).  

Lecția 1. Un candidat pentru cer

27 decembrie, 2017
„Prin credință a fost mutat Enoh de pe Pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.” (Evrei 11:5).