Şcoala de Sabat

Lecția 7. A fi un învățător 11 august, 2019
„Studiază ca să te arăți tu însuți aprobat înaintea lui Dumnezeu, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, împărțind drept cuvântul adevărului.” (2 Timotei 2:15, engl.).  
Lecția 6. Temelia adevăratei educații 15 iulie, 2019
„Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și cunoașterea celui sfânt este înțelegere.” (Proverbe 9:10, engl.).  
Lecția 5. Marele Educator 15 iulie, 2019
„Şi ei erau uimiți de doctrina lui: căci îi învăța ca unul care avea autoritate, și nu precum cărturarii.” (Marcu 1:22 engl. KJV).  

Şcoala de Sabat pentru copii

Iona fuge spre Tars 14 noiembrie, 2014
Iona fuge de Domnul  
Fiul risipitor 14 noiembrie, 2014
Fiul cel pierdut  
David si Goliat 14 noiembrie, 2014
David si Goliat