Şcoala de Sabat

Lecția 9. Pâine din Cer 21 februarie, 2020
„Copiii lui Israel au mâncat mană patruzeci de ani, până la sosirea lor într-o țară locuită; au mâncat mană până la sosirea lor lahotarele țării Canaanului.” (Exod 16:35)  
Lecția 8. Lecții la Mara și Elim 16 februarie, 2020
„Moise a strigat către Domnul; și Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci, și acolo l-a pus la încercare.” (Exod 15:25).  
Lecția 7. Trecerea Mării Roșii 11 ianuarie, 2020
„El a mustrat Marea Roșie, și ea s-a uscat; și El i-a condus prin adâncuri ca prin pustiu.” (Psalmii 106:9, engl. KJV).  

Şcoala de Sabat pentru copii

Iona fuge spre Tars 14 noiembrie, 2014
Iona fuge de Domnul  
Fiul risipitor 14 noiembrie, 2014
Fiul cel pierdut  
David si Goliat 14 noiembrie, 2014
David si Goliat