Şcoala de Sabat

L ecția 9 . Stânca lovită 22 mai, 2020
„Și Domnul a vorbit lui Moise și Aaron și a zis: ‚Pentru că nu ați crezut în Mine, ca să Mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau’ .” (Numeri 20:12)  
Lecția 8. Peregrinând prin pustie 22 mai, 2020
„Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dum- nezeul tău, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te sme- rească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui.” (Deuteronom 8:2)  
Lecția 7. Rebeliunea lui Core, Datan și Abiram 14 mai, 2020
„Și ei [Core, Datan și Abiram] s-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume.” (Numeri 16:2)  

Şcoala de Sabat pentru copii

Iona fuge spre Tars 14 noiembrie, 2014
Iona fuge de Domnul  
Fiul risipitor 14 noiembrie, 2014
Fiul cel pierdut  
David si Goliat 14 noiembrie, 2014
David si Goliat