Şcoala de Sabat

Lecția 8. Bătălia 07 noiembrie, 2019
„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.” (Efeseni 6:12).  
Lecția 7. Cărțile 07 noiembrie, 2019
„Şi am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Şi morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.” (Apocalipsa 20:12).  
Lecția 6. Sobrietate 07 noiembrie, 2019
„Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți sobri dar, și vegheați în vederea rugăciunii.” (1 Petru 4:7, KJV).  

Şcoala de Sabat pentru copii

Iona fuge spre Tars 14 noiembrie, 2014
Iona fuge de Domnul  
Fiul risipitor 14 noiembrie, 2014
Fiul cel pierdut  
David si Goliat 14 noiembrie, 2014
David si Goliat