Şcoala de Sabat

Lecția 1. Un legământ de har 02 aprilie, 2020
„Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu.” (Evrei 8:10)  
Lecția 13. Un zid de protecție 01 martie, 2020
„Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului!” (Psalmii 119:1)  
Lecția 12. Dumnezeu vorbește poporului Său 01 martie, 2020
„Domnul v-a vorbit față în față pe munte, din mijlocul focului.” (Deuteronom 5:4).  

Şcoala de Sabat pentru copii

Iona fuge spre Tars 14 noiembrie, 2014
Iona fuge de Domnul  
Fiul risipitor 14 noiembrie, 2014
Fiul cel pierdut  
David si Goliat 14 noiembrie, 2014
David si Goliat