51. Vegheaţi şi rugaţi-vă!

Timpul este scurt. "Marele conflict pe care Satana l-a creat în curţile cereşti, urmează să fie deschis, în curând, foarte curând... Acum, ca niciodată mai înainte, Satana îşi exercită puterea înşelătoare pentru a rătăci şi nimici orice suflet neatent." Mărturii, vol 7, p. 141.

Metoda lui Satana. "Când el reuşeşte să biruie într-un punct, atunci el ia noi poziţii şi întrebuinţează altă tactică, încercând iarăşi să facă minuni, ca să amăgească şi să piardă pe fiii oamenilor. Tinerii trebuie să fie avertizaţi cu grijă faţă de puterea lui şi să fie povăţuiţi cu răbdare şi rugăciune  cum să suporte cercările, care vin cu siguranţă peste ei în această viaţă." Mărturii, vol. 4, p. 212.

Îngerii răi sunt la lucru. "Satana are legiuni de îngeri răi, pe care îi trimite în orice punct, unde lumina din cer străluceşte asupra poporului. Aici el îşi întinde lanţurile sale, ca să prindă pe orice bărbat, femeie, copil neprevăzător şi să-i facă slugile lui." Mărturii, vol 4, p. 210.

Mereu în gardă. "Fiecare suflet să aiba grijă. Vrăjmaşul e pe urmele noastre. Fiţi vigilenţi, veghind sârguincios, ca nu cumva vreo cursă ascunsă cu grijă şi meşteşugită, să vă ia pe neaşteptate. Cei fără de grijă şi nepăsători, să fie atenţi ca nu cumva ziua Domnului să vină peste ei ca un hoţ noaptea." Mărturii, vol. 8, p. 99,100.

"Rugăciunea credinţei este cea mai mare putere a creştinului prin care va birui cu siguranţă pe Satana." Mărturii, vol. 1, p. 296.

Credinţă fiecăruia va fi probată. "Satana este la lucru, depunând cele mai puternice eforturi... în ultimul mare conflict... Credinţa fiecărui membru al bisericii, va fi probată individual, că şi cum n-ar mai exista nici o altă persoană pe faţa pământului."

Comentarii biblice, vol 7, p. 983.*