15. Rugăciune şi sârguinţă.

Dinăuntru spre afară. Adevăratul caracter nu este ceva care se realizează în afara noastră şi care ne acoperă, ci el radiază dinăuntru. Dacă dorim să-i conducem pe alţii pe calea neprihănirii, principiile ei trebuie să se găsească mai întâi în inimile noastre. Hristos Lumina Lumii, p. 307.

Un argument de necontestat. Influenţa noastră asupra altora, depinde nu atât de mult de ceea ce spunem, cât şi de ceea ce suntem. Oamenii pot să combată şi să desconsidere logica noastră, se pot împotrivi şi apelurilor noastre, dar o viaţă plină de iubire dezinteresată este un argument căruia nu i se pot împotrivi. O viaţă în care faptele se potrivesc cu vorbele, caracterizată de umilinţa lui Hristos, este o putere în lumea aceasta. Învăţătura lui Hristos este exprimarea unei convingeri trăite în viaţă şi cei ce învaţă de la El vor deveni învăţători după modelul dumnezeiesc.Cuvântul lui Dumnezeu, vorbit de cel care a fost personal sfinţit prin el, are o putere dătătoare de viaţă care-l face atrăgător pentru ascultători şi-i convinge că aceasta este o realitate vie. Când cineva a primit adevărul din iubire, va da pe faţă aceasta prin puterea de convingere a comportamentului său şi prin tonul vocii." Hristos Lumina Lumii, p. 142.

Mărturia unei vieţi credincioase.   "Caracterul este putere. Mărturia tăcută a unei vieţi credincioase, neegoiste şi evlavioase, are în sine o influenţă irezistibilă. Manifestând în viaţa noastră caracterul Domnului Hristos, noi conlucrăm cu El în lucrarea de salvare de suflete. Numai prin manifestarea în viaţa noastră a caracterului Său, noi putem coopera cu El." Parabolele Domnului Hristos, p. 340.