25. Făgăduinţa, rugăciunii.

Scopul făgăduinţelor lui Dumnezeu. "Dumnezeu a aşezat făgăduinţe în cuvântul Său, pentru ca noi să avem credinţă în El. În aceste făgăduinţe, El ne descoperă eternitatea, dăruindu-ne o străfulgerare a minunatei comori de slavă, ce aşteaptă pe biruitor." Viaţa mea astăzi, p. 338. *

Răspunsul va veni. "Rugăciunile simple, dacă vor fi dictate de Duhul Sfânt se vor urca la porţile întredeschise, prin acea uşă despre care Hristos declară că El a deschis-o şi nimeni n-o poate închide. Aceste rugăciuni combinate cu mireasma desăvârşirii lui Hristos, se vor înălţa ca un miros plăcut până la Tatăl, care ne va trimite răspunsul." Mărturii, vol. 6, p. 467.

Este ajutor din belşug. "Faptul că aţi fost botezaţi în Numele Tatălui, şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, este o asigurare că, dacă veţi cere ajutorul lor, aceste puteri vă vor ajuta în orice timp de nevoie. Domnul va auzi şi răspunde la rugăciunile urmaşilor Săi, care poartă jugul lui Hristos şi învaţă blândeţea şi umilinţa în şcoala Sa." Mărturii, vol. 6, p. 99

Ajutor la vreme de necaz. "Truditorii în mersul împovărat al vieţii, aglomeraţi şi aproape copleşiţi de încurcături, pot înălţa la Dumnezeu o rugăciune pentru călăuzire divină. Călătorii pe mare şi pe uscat când sunt ameninţaţi de vreo mare primejdie, se pot preda în felul acesta protecţiei cerului. În vremuri de primejdie sau greutăţi neaşteptate, inima îşi poate înălţa strigătul după ajutor, Aceluia care s-a angajat să vină în sprijinul celor credincioşi, oricând Îl vor chema. În orice împrejurare, în orice stare, sufletul împovărat cu amărăciune şi grijă, asaltat crunt de ispită, poate găsi asigurare, sprijin şi ajutor în dragostea şi puterea inepuizabilă a unui Dumnezeu care-Şi păstrează legământul." Profeţi şi Regi, p. 631.