42. Când mintea rătăceşte.

Eforturi susţinute. "Încingeţi-vă coapsele minţii, spune apostolul, nepermiţându-le să zboare. Gândurile pot fi supravegheate şi controlate prin propriile noastre eforturi susţinute. Gândeşte lucruri drepte şi vei realiza acţiuni drepte." Căminul Creştin, p. 54.

Rugăciune pentru ajutor. "De aceea, oricât de mare ar fi lumina spirituală, oricât ne-am bucura de graţia şi binecuvântarea divină, trebuie să umblăm totdeauna smeriţi înainte Domnului, rugându-L în credinţă pe Dumnezeu să călăuzească fiecare gând şi să controleze fiecare impuls al inimii." Patriarhi şi profeţi, p. 421.

"Numai singur Isus, poate îndrepta gândurile noastre în direcţia cea bună." Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 323.

Vegheaţi totdeauna. "Dumnezeu doreşte ca să te încrezi în iubirea Lui, să-ţi păzeşti continuu sufletul curat, încuind poarta gândurilor tale, astfel încât să nu le scapi de sub control." Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 298.

Ascultaţi vocea lui Dumnezeu. "Fiecare trebuie să-L audă pe Dumnezeu vorbindu-i la inimă. Când orice glas amuţeşte şi aşteptăm în linişte înaintea Lui, tăcerea sufletului face şi mai clar glasul lui Dumnezeu. El ne îndeamnă: "Fiţi liniştiţi şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu." (Ps. 46, 10), Hristos Lumina Lumii, p. 363.