48. Întâlnirea de rugăciune de la mijlocul săptămânii.

 Credincioşi datoriei. "Caută să foloseşti orice ocazie de rugăciune, oriunde ţi s‑ar oferi ea. Aceia care caută cu adevărat comuniunea cu Dumnezeu vor fi văzuţi în adunările de rugăciune, îndeplinindu‑şi cu credincioşie datoria, fiind plini de zel şi dornici să culeagă toate binecuvântările care le sunt oferite. Ei vor folosi orice ocazie pe care o au pentru a se aşeza în acel loc în care pot primi razele luminii cereşti." Calea către Hristos, p. 98.

"Dar nu numai orele de rugăciune trebuie frecventate cu credincioşie, ci odată pe săptămână trebuie să fie ţinută şi o oră de laudă în care să se stăruiască şi asupra bunătăţii şi mulţimii îndurărilor lui Dumnezeu. Dacă noi am fi tot aşa de dispuşi a ne exprima mulţumirile noastre pentru darurile peimite, după cum suntem spre a vorbi despre supărări, îndoieli şi necredinţă, atunci am putea aduce bucurie în inimile altora în loc să aducem descurajare şi întunecime asupra lor." Mărturii, vol. 4, p. 461.

Învaţă-ţi mintea să iubească ora rugăciunii. "Pregăteşte-te pentru veşnicie cu un astfel de zel cum nu l-ai dat pe faţă până acum. Deprindeţi mintea să iubeşti Biblia, să iubeşti adunările de rugăciune, să iubeşti ora de meditaţie şi mai presus de toate să iubeşti ora când sufletul tău comunică cu Dumnezeu. Formează-ţi un simţ ceresc, dacă vrei să te uneşti cu corul îngeresc în căminurile cereşti." Mărturii, vol. 2, p. 268.

Scopul întâlnirii de rugăciune. "Care este scopul adunării laolaltă? Este poate de a informa pe Dumnezeu, sau de a-I povesti în rugăciune toate câte noi ştim? Noi ne adunăm împreună, ca să ne îmbărbătăm unii pe alţii, prin schimbarea reciprocă a cugetelor şi simţurilor noastre, să adunăm tărie, lumină şi curaj, împărtăşindu-ne unii altora speranţele şi aspiraţiile noastre. Şi prin rugăciunile noastre serioase şi fierbinţi, aduse în credinţă, noi primim vigoare şi înviorare de la Izvorul tăriei noastre." Mărturii, vol. 2, p. 578.