50. Privegheaţi în rugăciune.

Lecţia lui David. "Dumnezeu vrea ca istoria căderii lui David să servească drept avertizare, ca nici chiar aceia pe care El i-a binecuvântat şi favorizat foarte mult să nu se simtă în siguranţă şi să neglijeze rugăciunea şi vegherea... . Căderea lui David, om atât de mult onorat de Dumnezeu, a trezit în ei neîncredere faţă de eul personal. Ei şi-au dat seama că numai Dumnezeu poate să-i susţină prin puterea Lui, prin credinţă. Ştiind că în El este puterea şi siguranţa lor, s-au temut să facă chiar numai un singur pas." Patriarhi şi profeţi, p. 724.

Lecţia lui Solomon. "Ce lecţie pentru toţi aceia care doresc să-şi salveze sufletele priveghind şi rugându-se neîncetat!" Comentarii Biblice, vol. 2, p. 1032 *

Fără rugăciune şi veghere. "Ei nu văd importanţa cunoaşterii şi stăpânirii de sine. Ei nu veghează şi nu se roagă pentru a nu fi duşi în ispită. Dacă ar veghe atunci ar ajunge să-şi cunoască punctele lor slabe, unde sunt mai uşor biruiţi de ispite. Prin veghere şi rugăciune, punctele lor cele mai slabe pot fi păzite astfel încât ele pot deveni cele mai tari puncte din caracterul lor, şi să poată suporta ispita ieşind biruitori." Mărturii, vol. 2, p. 511.

"Trebuie să vegheaţi, ca nu cumva preocupările zilnice ale vieţii să vă facă să neglijaţi rugăciunea, când aveţi cea mai mare nevoie de puterea care vine prin ea." Mărturii, vol. 5, p. 560.

Odihnă divină. "Mulţi ajung să fie neliniştiţi atunci când nu pot şti exact cum vor decurge lucrurile. Nu pot să sufere nesiguranţa şi în nerăbdarea lor, refuză să aştepte pentru a vedea mântuirea lui Dumnezeu. Relele pe care şi le închipuie venind, îi fac să-şi piardă firea. Ei dau frâu liber sentimentelor de răzvrătire şi se zbat în chinuri pătimaşe, căutând să priceapă ce n-a fost descoperit. Dacă s-ar încrede numai în Dumnezeu şi ar priveghea în vederea rugăciunii, ar găsi mângâiere divină. Duhul lor ar fi liniştit prin comunicarea cu Dumnezeu. Cei obosiţi şi împovăraţi ar afla odihnă pentru sufletele lor dacă ar merge numai la Isus." Patriarhi şi Profeţi, p. 687.