Lecții din Cartea lui Iosua

Lecția 13. Mesajul final al lui Iosua

26 decembrie, 2018
„Alegeți astăzi cui vreți să slujiți ... cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15).  

Lecția 12. Cetățile de scăpare

26 decembrie, 2018
„Domnul va fi, de asemenea, un refugiu pentru cel asuprit, o scăpare în vremuri de necaz.” (Psalmii 9:9).  

Lecția 11. Confruntând neînțelegerea

26 decembrie, 2018
„Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii.” (Proverbe 14:29).  

Lecția 10. Viața de început în Canaan

26 decembrie, 2018
„Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Şilo și au așezat acolo cortul întâlnirii. Ţara era supusă înaintea lor.” (Iosua 18:1).  

Lecția 9. Dumnezeu ghidează cucerirea

26 decembrie, 2018
„Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului Său Moise și de Moise lui Iosua; n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul.” (Iosua 11:15).  

Lecția 8. Ajutându-i pe gabaoniți

26 decembrie, 2018
„Iată ce vom face: îi vom lăsa cu viață, ca să n-aducem peste noi mânia Domnului, din pricina jurământului pe care li l-am făcut.” (Iosua 9:20)  

Lecția 7. Binecuvântări și blesteme

26 decembrie, 2018
„N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care să nu-l fi citit Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor și străinilor care mergeau în mijlocul lor.” (Iosua 8:35)  

Lecția 6. Sindromul Acan

26 decembrie, 2018
„Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie: căci viața cuiva nu stă în belșugul lucrurilor pe care le deține.” (Luca 12:15, engl.).  

Lecția 5. Agonie la Ai

26 decembrie, 2018
„Israel a păcătuit. ... De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor.” (Iosua 7:11, 12).  

Lecția 4. Biruință la Ierihon

26 decembrie, 2018
„Prin credință au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite șapte zile.” (Evrei 11:30)  

Lecția 3. Prinzându-ne de prezența divină

26 decembrie, 2018
„Şi au dat poporului următoarea poruncă: `Când veți vedea chivotul legământului Domnului, Dumnezeului vostru, dus de preoți care sunt din neamul Leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el`” (Iosua 3:3).  

Lecția 2. Cooperând pentru succes

26 decembrie, 2018
„Prin credință nu a pierit curva Rahav cu cei care nu au crezut, când îi primise pe spioni cu pace.” (Evrei 11:31, engl.).  

Lecția 1. Conducere temerară

26 decembrie, 2018
„Fiți curajoși și El vă va întări inima, voi toți cei care sperați în Domnul.” (Psalmii 31:24, engl.).