Ginduri din cartea lui Isaia (2)

Lecția 14. O scurtă privire asupra veșniciei

12 noiembrie, 2016
„Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte” (Isaia 65:17).  

Lecția 13. Zilele finale ale Pământului

12 noiembrie, 2016
„Ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău” (Isaia 11:4).  

Lecția 12. Biruința finală

12 noiembrie, 2016
„Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Și un mare har era peste toți.” (Fapte 4:33).  

Lecția 11. Misionari perseverenți

12 noiembrie, 2016
„Voi toți cei însetați veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani! Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată” (Isaia 55:1).  

Lecția 10. Ajungând la suflete

12 noiembrie, 2016
„În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu.” (Fapte 13:44).  

Lecția 9. Chemat pentru a mărturisi

12 noiembrie, 2016
„Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: «Dumnezeul tău împărățește!»” (Isaia 52:7).  

Lecția 8. Cooperând cu cerul

12 noiembrie, 2016
„Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și-ți zic: «Nu te teme de nimic, Eu îți vin în ajutor» (Isaia 41:13).  

Lecția 7. Luptele rămășiței

08 octombrie, 2016
„Ascultați-Mă, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor.” (Isaia 51:7).  

Lecția 6. Împărtășind cu semenii noștri

08 octombrie, 2016
„Nu vă temeți și nu tremurați; căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus Eu demult lucrul acesta? Voi Îmi sunteți martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este alt Dumnezeu, nu cunosc altul!” (Isaia 44:8, engl.).  

Lecția 5. Privind Mielul

08 octombrie, 2016
„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fă- rădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:5).  

Lecția 4. Mângâiere și grijă din partea Creatorului

08 octombrie, 2016
„[Slujitorul lui Dumnezeu] nu va cădea, nici nu se va descuraja, până nu va așeza judecata pe pământ: și ostroavele vor nădăjdui în legea lui.” (Isaia 42:4, engl.)  

Lecția 3. Întâlnindu-L pe Mesia

08 octombrie, 2016
„El Își va paște turma ca un Păstor, va lua mieii în brațe, îi va duce la sânul Lui și va călăuzi blând oile care alăptează.” (Isaia 40:11)  

Lectia 2. Glasul din pustie

06 octombrie, 2016
„Un glas strigă: «Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!»” (Isaia 40:3)  

Lectia 1. Criza in cer

30 septembrie, 2016