Iata, Eu vin curand

Lecţia 14. Tabloul final

04 iulie, 2017
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9).  

Lecţia 13. Miezul nopţii devine răsăritul zilei

04 iulie, 2017
„Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor şi împrejurul Lui, o furtună puternică.” (Psalmii 50:3).  

Lecţia 12. Crescând într-o mare strigare

04 iulie, 2017
„Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale.” (Isaia 44:3).  

Lecţia 11. Înţelepciunea lui Dumnezeu în planificarea temporală a evenimentelor

04 iulie, 2017
„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţelor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare faţă de voi, şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” (2 Petru 3:9).  

Lecţia 10. Lucrând pentru Maestru

04 iulie, 2017
„Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15).  

Lecţia 9. Efectuând pregătirea

04 iulie, 2017
„Urmăriţi pacea cu toţi oamenii şi sfinţenia, fără de care nici un om nu va vedea pe Dumnezeu.” (Evrei 12:14, engl.).  

Lecţie 8. O relaţie personală cu Isus

04 iulie, 2017
„De aceea, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă; lucrurile vechi au trecut; iată, toate lucrurile sunt noi.” (2 Corinteni 5:17).  

Lecţia 7. Aşteptând şi veghind

04 iulie, 2017
„[Mântuitorul nostru Isus Hristos] S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne răscumpere din toate fărădelegile şi să Îşi cureţe un popor deosebit, plin de râvnă pentru fapte bune.” (Tit 2:14).  

Lecţia 6. Cu putere mare şi slavă

04 iulie, 2017
„În ziua aceea se va zice: ‘Priviţi! Acesta este Dumnezeul nostru! Am nădăjduit în El, şi El ne-a mântuit! Acesta este DOMNUL în Care ne-am pus nădejdea! Să fim veseli şi să ne bucurăm în mântuirea Sa!’ ”(Isaia 25:9).  

Lecţia 5. Isus chiar revine!

04 iulie, 2017
„Voi reveni şi vă voi primi la Mine; ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi.” (Ioan 14:3 engl. KJV.).  

Lecţia 4. Idei false la timpul sfârşitului

04 iulie, 2017
„Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu puţinţă, chiar şi pe cei aleşi.” (Matei 24:24).  

Lecţia 3. Solii de avertizare pentru timpul nostru

04 iulie, 2017
De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.” (Isaia 1:9). „Vocea lui Dumnezeu se aude într-o solie de avertizare, cerând poporului Său să se separe de nelegiuirea care abundă.”—Patriarhi şi profeţi, p. 166 (cap. 14, Distrugerea Sodomei).  

Lecţia 2. Semne ale revenirii lui Hristos

04 iulie, 2017
„Tot aşa şi voi, când veţi vedea aceste lucruri întâmplându-se, să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este la uşi.” (Luca 21:31).  

Lectia 1. O nădejde glorioasă, ce inspiră bucurie

30 iunie, 2017
„Iată, Domnul vine cu zecile de mii de s nţi.” (Iuda 14, u. p.).