Imparatia Viitoare

Lecţia 13. Împărăţia din tine

20 octombrie, 2015
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ‚ziua aceea’ Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Timotei 4:7, 8).  

Lecţia 12. Mia de ani şi noul pământ

20 octombrie, 2015
„Ferice de cei blânzi căci ei vor moşteni pământul.” (Matei 5:5).  

Lecţia 11. Ultimul vrăjmaş

20 octombrie, 2015
„Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.” (1 Corinteni 15:26).  

Lecţia 10. A doua venire a lui Hristos

20 octombrie, 2015
„Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14:3).  

Lecţia 9. Slujitorii lui Dumnezeu sigilaţi

20 octombrie, 2015
„Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru.” (Apocalipsa 7:3).  

Lecţia 8. Avertizarea finală a pământului

20 octombrie, 2015
„Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:3, 4).  

Lecţia 7. Judecata de cercetare

20 octombrie, 2015
„Păcatele unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă.” (1 Timotei 5:24).  

Lecţia 6. Sabatul în zilele din urmă

20 octombrie, 2015
„Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” (Ezechiel 20:20).  

Lecţia 5. Taina fărădelegii

20 octombrie, 2015
„Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.” (2 Tesaloniceni 2:7).  

Lecţia 4. Făgăduinţele împlinite

20 octombrie, 2015
„Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” (Romani 8:17).  

Lecţia 3. Moştenitori ai împărăţiei

14 octombrie, 2015
„Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?” (Iacob 2:5).  

Lecţia 2. Împărăţia lui Dumnezeu contestată

07 octombrie, 2015
„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Genesa 3:15).  

Lectia 1. Dragostea lui Dumnezeu fata de noi

02 octombrie, 2015
"Dragostea lui Dumnezeu fata de noi s-a aratat prin faptul ca Dumnezeu a trimis in lume pe singurul Lui Fiu, ca noi sa traim prin El." (1 Ioan 4:9)