Pelerinajul prin pustie (2)

L ecția 9 . Stânca lovită

22 mai, 2020
„Și Domnul a vorbit lui Moise și Aaron și a zis: ‚Pentru că nu ați crezut în Mine, ca să Mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau’ .” (Numeri 20:12)  

Lecția 8. Peregrinând prin pustie

22 mai, 2020
„Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dum- nezeul tău, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te sme- rească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui.” (Deuteronom 8:2)  

Lecția 7. Rebeliunea lui Core, Datan și Abiram

14 mai, 2020
„Și ei [Core, Datan și Abiram] s-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume.” (Numeri 16:2)  

Lecția 6. Rebeliunea de la Cadeș

15 aprilie, 2020
„Dar pentru că robul Meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh, și a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus, și urmașii lui o vor stăpâni.” (Numeri 14:24)  

Lecția 5. Plecarea de la Sinai

15 aprilie, 2020
„Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor.” (1 Corinteni 10:11)  

Lecția 4. Preoți necredincioși

15 aprilie, 2020
„Și ei vor învăța poporul Meu diferența dintre ce este sfânt și ce este profan, și îi vor face să discearnă între ce e necurat și ce e curat.” (Ezechiel 44:23 engl. KJV)  

Lecția 3. Legământul restaurat

15 aprilie, 2020
„Și Domnul i-a zis lui Moise: ‘Scrie aceste cuvinte: căci pe temeiul acestor cuvinte am încheiat legământ cu tine și cu Israel’ .” (Exod 34:27 engl. KJV)  

Lecția 2. Legământul rupt

09 aprilie, 2020
„Domnul i-a zis lui Moise: ‚Scoală și pogoară-te; căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat’.” (Exod 32:7)  

Lecția 1. Un legământ de har

02 aprilie, 2020
„Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu.” (Evrei 8:10)