Parabole din partea Celui mai mare Învățător

Lecția 13. În întâmpinarea Mirelui

04 aprilie, 2018
„Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei...Pentru ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.” (Marcu 13:35, 36).  

Lecţia 12. Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele

04 aprilie, 2018
„Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să n-o împlinești.” (Eclesiastul 5:5).  

Lecţia 11. Când să iertăm

04 aprilie, 2018
„Dar, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.” (Matei 6:15).  

Lecţia 10. Samariteanul milos

04 aprilie, 2018
„Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!” (Matei 5:7).  

Lecţia 9. Omul bogat și săracul Lazăr

04 aprilie, 2018
„Și Avraam i-a răspuns: ’Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.’” (Luca 16:31).  

Lecţia 8. Fără haina de nuntă

04 aprilie, 2018
„‘Prietene’, i-a zis el, ‘cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?’ Omul acela a amuțit.” (Matei 22:12).  

Lecţia 7. Smochinul

04 aprilie, 2018
„Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel .” (Luca 13:5).  

Lecţia 6. Fiul risipitor

04 aprilie, 2018
„Căci acest fiu al meu era mort și a înviat; era pierdut și a fost găsit.” (Luca 15:24).  

Lecţia 5. Vameșul și fariseul

04 aprilie, 2018
„Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.” (1 Corinteni 10:12).  

Lecţia 4. Aluatul adevărului

04 aprilie, 2018
„Le-a spus o altă pildă, și anume: ‘Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala.’ ” (Matei 13:33).  

Lecţia 3. Neghina dintre grâu

04 aprilie, 2018
„Isus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: ‘Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui.’” (Ma­tei 13:24).  

Lecţia 2. Semănând sămânța adevărului

03 aprilie, 2018
„Să nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom sece­ra, dacă nu vom cădea de oboseală.” (Galateni 6:9).  

Lecția 1. Semãnãtorul

03 aprilie, 2018
„Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim: `Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini!`” (Ieremia 4:3).