Îndreptățirea prin credință

Lecţia 13. Adevărul central al soliei îngerului al treilea

06 noiembrie, 2017
„Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:5).  

Lecţia 12. Desăvârşiţi în Hristos

06 noiembrie, 2017
„Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.” (Coloseni 2:10).  

Lecţia 11. Neprihănire pentru astăzi

06 noiembrie, 2017
„Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. ” (1 Ioan 3:7).  

Lecţia 10. Sfinţirea

06 noiembrie, 2017
„Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: ‚Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt’.” (1 Petru 1:14-16).  

Lecţia 9. Născut din Dumnezeu

06 noiembrie, 2017
„Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte şi cel rău nu se atinge de el.” (1 Ioan 5:18).  

Lecţia 8. Iertarea

06 noiembrie, 2017
„Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.” (1 Timotei 2:5).  

Lecţia 7. Chemarea la pocăinţă

02 octombrie, 2017
„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.” (Fapte 5:31).  

Lecţia 6. Credinţa care îndreptăţeşte

02 octombrie, 2017
„Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită? Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: ‘Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire’ şi el a fost numit ‘prietenul lui Dumnezeu’.” (Iacov 2:21-23).  

Lecţia 5. Îndreptăţirea prin credinţă

02 octombrie, 2017
„Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” (Romani 5:1).  

Lecţia 4. Isus Hristos, singura noastră speranţă

02 octombrie, 2017
„În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte 4:12).  

Lecţia 3. Planul de mântuire al lui Dumnezeu

02 octombrie, 2017
„Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge nu este iertare.” (Evrei 9:22).  

Lecţia 2. Problema păcatului

02 octombrie, 2017
„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23).  

Lecţia 1. Luther: omul timpului său

02 octombrie, 2017
„Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.” (Habacuc 2:4).