Lecții din cartea lui Marcu

Lecția 5. Autoritatea lui Hristos

25 octombrie, 2020
„Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” (Marcu 1:11).  

Lecția 4. Vindecând mintea

14 octombrie, 2020
„Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui! El îți iartă toate fărădelegile tale, El îți vindecă toate bolile tale.” (Psalmii 103:2, 3).  

Lecția 3. Un Făcător de minuni

14 octombrie, 2020
„Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume.” (Ioan 6:14).  

Lecția 2. Un Învățător divin

09 octombrie, 2020
„Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” (Ioan 3:2).  

Lecția 1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos

29 septembrie, 2020
„După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.” (Marcu 1:14,15).