Relatii crestine

Lecția 13. Datoria noastră față de puterile care guvernează

10 aprilie, 2017
„Dați, dar, Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” (Matei 22:21).  

Lecția 12. Credincioși în afaceri

10 aprilie, 2017
„Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oameni de rând.” (Proverbele 22:29).  

Lecția 11. Biserica: O lumină în lume

10 aprilie, 2017
„Voi sunteți lumina lumii.” (Matei 5:14).  

Lecția 10. Familia Bisericii

10 aprilie, 2017
„Stăruiți în dragostea frățească.” (Evrei 13:1).  

Lecția 9. Locuind cu rudele noastre

10 aprilie, 2017
„Fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în spirit, în credință, în curăție.” (1 Timotei 4:12, engl.).  

Lecția 8. O familie creștină

10 aprilie, 2017
„Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept... Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului.” (Efeseni 6:1, 4).  

Lecția 7. Căsătorindu-ne și dând în căsătorie

10 aprilie, 2017
„În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie.” (Matei 24:38).  

Lecția 6. Alegându-ți prietenii

10 aprilie, 2017
„Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți?” (Amos 3:3).  

Lecția 5. Trăind regula de aur

10 aprilie, 2017
„Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel.” (Matei 7:12).  

Lecția 4. Umblând personal cu Dumnezeu

10 aprilie, 2017
„Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!” (Psalmii 34:8).  

Lecția 3. Spiritul Sfânt – Călăuzitorul nostru divin

10 aprilie, 2017
„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeți pe el!” când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21).  

Lecția 2. Isus Hristos: Exemplul nostru

10 aprilie, 2017
„Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum v-am făcut Eu.” (Ioan 13:15).  

Lectia 1. Creatorul si creatia Sa

31 martie, 2017
„Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru și după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsă- rile cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.” (Geneza 1:26).